06. dec 2018

Partier uenige om forbrugerbindinger

LÆS I DAG: VEKS og Verdo står til milliontab. Energiforlig presser fjernvarmeprisen op i Give. Ambitioner om at udvide fjernvarmen i Helsingør. 98 procent CO2-neutral fjernvarme i Haslev. It-system skal afsløre fejl i energimærker. Overskudsvarme fra Daka kan varme i Løsning.

Ingeniøren:
Partier uenige om forbrugerbindinger

I energiaftalen står der, at "parterne er endvidere enige om at sætte et stop for nye forbrugerbindinger i form af tilslutnings- og forblivelsespligt fra 1. januar 2019."

Men Socialdemokraterne og Venstre er uenige om, hvordan det skal fortolkes.

Energiordfører for Socialdemokratiet, Jens Joel, mener ikke, det skal betyde, at de kunder, der allerede har fjernvarme, pludselig har frit valg af varmeforsyning.

- Der er en grund til, at vi i Danmark har en velfungerende forsyningssektor, og det er, at vi netop har investeret langsigtet og i fællesskab. Hvis vi ikke passer på fjernvarmen, så risikerer vi, at fjernvarmeselskaberne går konkurs og så er der kun skatteborgerne i kommunen til at betale for deres fjernvarmeværk én gang mere, siger Jens Joel til Ingeniøren.

Mens regeringen fortolker det som, at heller ikke fjernvarmeselskaber i eksisterende fjernvarmeområder uden tilslutningspligt efter 1. januar må pålægge kunderne at forblive på fjernvarmen, hvis de skulle få behov for dette. Ligesom forbrugere, der fremadrettet har sagt ja til at få fjernvarme, heller ikke kan tvinges til at blive i fjernvarmen, selvom de har sagt ja, skriver Ingeniøren.

*****

Energi Watch:
VEKS og Verdo står til milliontab

Hvis Folketinget i dag, torsdag, stemmer et nyt forslag igennem, der fjerner det hidtidige statstilskud til varmeværker, når de producerer varme på træpiller, så står VEKS og Verdo tilbage som de store tabere. Hver især kan de nemlig se frem til millionstore tab på deres hidtidige investeringer.

Hos VEKS lyder regnestykket på, at man i en periode på godt 5 ½ år skal sende en ekstra regning til forbrugerne i størrelsesordenen 470-650 millioner kroner. Hos Verdo er beløbet noget mindre, men det bliver absolut mærkbart hos kunderne – det fortæller Energi Watch.

- Med det nuværende lovudkast, og Energistyrelsens fortolkning, kan vi forvente at miste biomassetilskuddet i 2019. Det er en dybt kritisk problemstilling for varmeforbrugerne i Randers og Verdo, lyder det fra divisionsdirektør i Verdo, Henrik Bøgh Nielsen.

Stort set hele branchen har tydeligt gjort politikerne på Christiansborg opmærksomme på deres utilfredshed med den nye lovgivning, der kommer til at virke med tilbagevirkende kraft. Foreløbig ser det dog ud til, at politikerne stemmer forslaget igennem uden hensyntagen til værkernes indsigelser.

*****

Vejle Amts Folkeblad:
Energiforlig presser fjernvarmeprisen op i Give

Den politiske aftale om energipolitikken gør, at Give Fjernvarmes kunder skal betale mere for at holde sig varme, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Omkring 500 kroner mere pr. måned for en forbruger i et standardhus, blandt andet fordi grundbeløbet ikke kompenseres politisk.

- Vi har længe vidst, at grundbeløbet vil forsvinde med udgangen af 2018. Men vi er hele tiden blevet stillet i udsigt, at det ville blive erstattet af en anden form for støtte. Men politikerne har kun fjernet grundbeløbet. De har ikke sat noget andet i stedet, siger Søren Tølbøl, formand for Give Fjernvarme Amba.

Grundbeløbet har siden 2009 i snit bidraget med to en halv million kroner om året i Give.

Give Fjernvarme har de seneste år været blandt Danmarks fem billigste. I år koster det 7.705 kroner at varme et standardhus op, men i 2019 koster det 12.215 kroner.

*****

Helsingør Dagblad:
Ambitioner om at udvide fjernvarmen i Helsingør

Et nyt boligområde er ved at skyde op på siden af Nordhavnen, og det skal varmes op med fjernvarme fra Forsyning Helsingør.

Hos Forsyning Helsingør har man imidlertid ambitioner om, at endnu flere af kommunens borgere skal have fjernvarme i fremtiden. I et nyt forslag, der er på vej til godkendelse i kommunen, foreslår Forsyning Helsingør at udbrede fjernvarmenettet til områder, der ikke allerede er forsynet med fjernvarme. I alt rummer potentialet over 1.500 boliger.

- Vi vil gerne udbrede vores net med grøn fjernvarme til flere boliger i kommunen. Det er både godt for miljøet, nu hvor varmen snart bliver produceret på bæredygtig biomasse - og så er det godt for den enkelte kundes økonomi. For jo flere boliger vi kan få på fjernvarmenettet, jo flere er der også til at deles om omkostningerne - og derfor bliver det alt andet lige lettere for os at fastholde konkurrencedygtige priser for alle, siger bestyrelsesformand for Forsyning Helsingør, Per Tærsbøl til Helsingør Dagblad.

*****

Sjællandske:
98 procent CO2-neutral fjernvarme i Haslev

Haslev Fjernvarme planlægger at opføre et helt nyt flisfyret varmeværk, der skal ligge ved siden af det gamle. Det fortæller Sjællandske.

- Vores halmfyrede kraftvarmeværk fylder 30 år til foråret, og det kan ikke køre videre i 10 eller 20 år uden en stor hovedreparation. Derfor søger vi tilladelse til at bygge et helt nyt flisfyret varmeværk i 2021, fortæller Haslev Fjernvarmes driftsleder Allan Pedersen. 

Faxe Kommune skal nemlig godkende projektforslaget for det nye flisfyringsanlæg, der kommer til at koste 70 millioner kroner. Flisværket skal ligge øst for halmværk, det skal afløse, og lige ved siden af solvarmeanlægget. Samlet set vil mere end 98 procent af Haslevs fjernvarme være grøn når det nye anlæg er på plads. 

Virkningsgraden bliver 114 procent med flisen, hvilket er 33 procentpoints højere end i dag. Derfor kan selskabet bygge det nye værk uden at hæve varmeprisen. Nøglen til den imponerende virkningsgrad er en absorptionsvarmepumpe, der vil hente varmen ud af skorstensrøgen. Samtidig installeres røggasrensning, som opfylder de miljøkrav, der vil være gældende fra 2025.

*****

Ingeniøren:
It-system skal afsløre fejl i energimærker

Energimærkningen af bygninger er fyldt med fejl og er blevet voldsomt kritiseret. Både af husejere, der mister mange penge ved et salg, hvis deres hus får et lavere energimærke, end det skulle have haft. Og af kommuner og boligselskaber, der har kaldt energimærkerne for store bygninger decideret ubrugelige. Derfor vil regeringen nu ændre energimærket markant, skriver Ingeniøren.

Det stærkt udskældte energimærke skal deles op i tre og samkøring af data skal fange mange af de fejl, der i dag plager energimærkningsordningen for bygninger, lyder fra regeringen.

- Nøglen til at komme fejlene til livs ligger i data og digitalisering. Og vi skal hurtigt i gang. Vi kan se, at mange fejl skyldes sjuskede indberetninger, som let kunne opdages med digital kontrol. Det vil de blive med den nye ordning, og jeg forventer, at vi har et bedre energimærke allerede i 2019, Lars Chr. Lilleholt til Ingeniøren.

Fremover vil de oplysninger, energikonsulenten taster ind i sit beregningsprogram om en bygnings størrelse og energiforbrug, automatisk blive valideret mod oplysninger i eksempelvis BBR-registret og andre eksterne datakilder. Metoden skal sikre, at fejlene bliver fanget, før bygningsejeren får energimærket.

Desuden vil regeringen opsplitte det eksisterende mærke i tre versioner. Ét for eksisterende mindre bygninger, ét for større eksisterende bygninger, og ét for nye bygninger.

Regeringen har endnu ikke meldt ud, hvornår de foreslåede ændringer skal træde i kraft.

*****

P4 Trekanten:
Overskudsvarme fra Daka kan varme i Løsning

Står det til Hedensted Kommunes udvalg for teknik, skal forbrugerne i Løsning kunne varme sig på overskudsvarme fra genbrugsvirksomheden Daka, fortæller P4 Trekanten.

Overskudsvarmen fra Daka kan varme 700 huse og reducere Løsning Fjernvarmes årlige C02-udledning 666 ton.

- Udnyttelse af overskudsvarme fra vores virksomheder som fjernvarme giver god mening i forhold til at opnå de energimål om blandt andet C02-reduktion, virksomhederne skal opfylde. Desuden er det fornuftigt i forhold til miljø og økonomi – også for forbrugerne, siger udvalgets formand Lene Tingleff (V).

Virksomheden Polyprint vil ligeledes kunne levere overskudsvarme til 200 forbrugere tilsluttet Hedensted Fjernvarme.