04. dec 2018 Presseklip

Kommuners brug af tilslutningspligt får kritik fra ministeren

LÆS I DAG: Stor forskel på varmeregninger på Lolland-Falster. TV-indslag: Postnumre afgør varmeregning på Fyn. Sammenlægning er gennemført i Sønderjylland. Prisen falder i Hornbæk. Varmen skal nok komme. Fjernvarmemodstandere i Horsens får skulderklap

Finans.dk:
Kommuner gør brug af tilslutningspligt

En række kommuner har kort før jul gjort brug af tilslutningspligten, som ellers bortfalder til nytår.

Det møder kritik fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt. Men kommunerne forstår slet ikke ministerens holdning.

- Vi vil gerne have udnyttet overskudsvarme fra vores store lokale virksomheder Danish Crown og Hamlet Protein. Hvis vi undlod, at kræve tilslutningspligt til de 2100 hustande, der kommer på i 2021, ville vi ikke have brugere nok til at sikre afsætning af overskudsvarmen i sommerhalvåret, siger 1. viceborgmester Martin Ravn (V) fra Horsens Byråd til Finans.dk.

Også i Struer har man op til jul tinglyst tilslutningspligt for 3.500 ejendomme. Der handler det om at få finansieret en investering igennem kommunekredit.

*****

TV2/FYN:
Priserne varierer på Fyn
Priserne for at opvarme et standardhus varierer meget efter, hvor fynske forbrugere bor, skriver TV2/FYN.

Det koster 9.982 kroner om året, hvis varmen kommer fra Assens Fjernvarme. Får de i stedet varme fra Rise Fjernvarme på Ærø, må de af med 23.484 kr. for samme varmemængde.

I Faaborg stiger priserne omkring 500 kroner om måneden i 2019 på grund af grundbeløbets bortfald.

- Der er store prisforskelle rundt omkring i hele landet. Det er ikke kun på Fyn, det er sådan, og det skyldes, at det er forskellige produktionsanlæg, og at det også er forskelligt, hvilke brændsler, man bruger, forklarer Kim Behnke, vicedirektør i Dansk Fjernvarme. (Se indslaget nederst i artiklen.)

Dansk Fjernvarme vil have ophævet brændselsbindingen, så værkerne kan benytte den billigste brændsel som de grønne solvarme og biomasse.

*****

Lolland-Falsters Folketidende:
Stor forskel på varmeregninger

Fjernvarmeprisen svinger med over 8.000 kroner årligt blandt de forskellige fjernvarmeselskaber på Lolland-Falster, fortæller Lolland-Falsters Folketidende.

Tallene gælder udgifterne for et gennemsnitshus på 130 kvadratmeter, hvor forbruget er sat til 18,1 MWh, i de forskellige områder. Er man kunde hos Maribo Varmeværk slipper man med en årlig udgift på 10.367 kroner. Bor man derimod i forsyningsområdet ved Horbelev Varmeværk ligger prisen på 18.962 kroner for samme varmeforbrug.

I landsdelen er en række værker ejet og drevet af samme selskab, nemlig Refa Energi. Eksempelvis værkerne i Nykøbing, Gedser, Kettinge, Horbelev og Maribo-Sakskøbing. Prisforskellene er alligevel store eftersom hvert enkelt værk har sin egen økonomi. 

- Vi må - enkelt udtrykt - ikke flytte penge mellem værkerne. Refa Energi overtager værkerne med den produktion, gæld med mere, der nu engang er. Værkerne kører individuelt. Der, hvor vi kan gøre en forskel effektivitetsmæssigt, er i forhold til fællesskab om driftsovervågning med mere, siger Henrik Høegh, formand for Refa Energi.

*****

JydskeVestkysten:
Sammenlægning er gennemført i Sønderjylland
Gråsten Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme er nu lagt sammen, skriver JydskeVestkysten, om sammenlægningen af de to tidligere fjernvarmeselskaber.

Det fælles selskab har navnet Sønderborg Varme A/S, og det er det, alle brugere, kunder og virksomheder møder fremover.

I september fik bestyrelserne i Gråsten Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme mandat til at lægge de to selskaber sammen. Det har de to bestyrelser gennemført 27. november 2018, og sammenlægningen har regnskabsmæssig virkning fra 1. januar 2018.

Forberedelserne er gået uden væsentlige problemer, men det har været et omfattende arbejde at få alt på plads, da sammenlægningen betyder, at alle aktiviteter placeres i et separat selskab, Sønderborg Varme A/S, som kommer til at indeholde alle fjernvarmeaktiviteter fra de to selskaber.

- Det har været et langt, sejt træk, hvor mange har skullet yde en ekstraordinær indsats for at få det hele på plads, siger Claus Plum, der var formand for Sønderborg Fjernvarme og bliver formand for det sammenlagte selskab.

Det nye selskab får en overgangsbestyrelse på 10 personer, hvoraf seks repræsenterer de private forbrugere, og fire repræsenterer lejere i boligforeningerne.

Medlemmerne udgøres af Sønderborg Fjernvarmes hidtidige bestyrelse, suppleret med formand og næstformand fra Gråsten Fjernvarme samt en lejerrepræsentant fra Gråsten Andelsboligforening. Erik Wolff er fortsat direktør.

*****

Pressemeddelelse:
Prisen falder i Hornbæk
Hornbæk Fjernvarme har besluttet at sætte prisen for fjernvarme i Hornbæk ned fra 665 til 645 kroner pr. forbrugt MWh.

Prisreduktionen er gjort mulig med de sparede omkostninger, hovedleverandøren Helsingør Kraftvarmeværk får ved overgang til det flisbaserede kraftvarmeværk.

For andelshaverne vil den nye pris betyde 350-400 kroner sparet på årsbasis.

- Besparelsen kunne være blevet væsentligt større, hvis ikke regering, folketing og øvrige myndigheder på energiområdet havde pålagt os stadig flere og større økonomiske byrder, siger formanden Kim Schuldt-Larsen.

Hornbæk Fjernvarme udvider desuden forsyningsområdet til bydelen Stenstrup.

*****

Vejle Amts Folkeblad:
Varmen skal nok komme
Vejle Kommune har holdt møde med Vejle Fjernvarme og Casa om projektet med fjernvarme til et nyt boligområde ved Ibæk Strandvej. Planchefen i Vejle Kommune føler sig sikker på en løsning på trods af klage fra et gasselskab.

Dansk Gas Distribution har klaget over Vejle Kommunes godkendelse af projektet, der udover entreprenørselskabet Casas 200 nye boliger også vil give nuværende gaskunder mulighed for at slutte sig til fjernvarmeforsyning. 

Ifølge Vejle Amts Folkeblad ønsker fjernvarmeselskabets direktør Jesper Wolsgaard ikke at udtale sig yderligere om sagen. Men ifølge kommunens planchef, Lars Buksti, havde parterne et godt møde: 

- Og det står fast, at de beboere, der flytter ind i det nye område til foråret, nok skal få varme - om ikke andet via et midlertidigt anlæg, siger Lars Buksti. 

*****

Horsens Folkeblad:
Fjernvarmemodstandere i Horsens får skulderklap
John Brogaard og Esben Hedegaard har i årevis kæmpet mod tilslutningspligt i Horsens Kommune har fået et skulderklap fra Jonas Rahbek, skriver Horsens Folkeblad, der uddeler skulderklappene i en julekalender i december.

- Jeg vil gerne give dem et skulderklap for kampen mod fjernvarmen i Horsens. De har gjort en stor indsats for de folk, som ønsker at slippe for tvungen fjernvarme her i byen. Det har været en stor hjælp for en lang række borgere, som ikke har kunnet finde rundt i kommunens regler og paragraffer, skriver Jonas Rahbek i nomineringen.