03. dec 2018

Borgmestre på ny overtalelses-tur til Borgen

LÆS I DAG: Borgmestre på ny overtalelses-tur til Borgen. Fjernvarme er blevet billigere i Skive. Marstals anke kan blive svær at vinde. Datacenter skal levere overskudsvarme til Sæby. Forbrænding i Slagelse er ude af drift.

JydskeVestkysten:
Borgmestre på ny overtalelses-tur til Borgen

Esbjergs og Vardes borgmestre har sammen med formanden for Din Forsyning haft foretræde for Folketingets energi-, forsynings- og klimaudvalg i et forsøg på at få Folketinget til at ophæve den såkaldte kraftvarmebinding. Det fortæller JydskeVestkysten.

Kraftvarmebindingen står i vejen for, at kommunerne kan investere i et billigere og mere moderne anlæg til afløsning for Esbjergværket.

Esbjerg og Varde ønsker den såkaldte kraftvarmebinding ophævet, så man ikke tvinges til at investere i et enormt biomasseværk som afløser for det nedslidte Esbjergværket, som Ørsted ejer og driver. 

I regeringens udspil til den energiaftale stod der, at reglen skulle ophæves i 2030, og at der indtil da kunne gives dispensation fra kraftvarmebindingen. Imidlertid valgte man i den endelige energiaftale, ikke at forholde sig til spørgsmålet, men alene igangsætte analyser. 

Lars Chr. Lilleholt har i et brev til Din Forsyning slået fast, at tiden peger i retning af at ophæve kraftvarmebindingen. Han skriver samtidig, at kraftvarmekravet bør ophæves generelt. 

Ministeren erkender, at der er behov for en hurtig afklaring i Esbjerg og at han gerne ser en politiske drøftelse i energiforligskredsen inden jul, men han understreger, at han ikke kan love en endelig afgørelse før foråret næste år. 

*****

Skive Folkeblad:
Fjernvarme er blevet billigere i Skive
Også på Skive-egnen er fjernvarmen blevet billigere de senere år, skriver Skive Folkeblad.

Forbrugere tilknyttet Stoholm Fjernvarmeværk betaler nu 12.231 kroner om året for at varme et standardhus op, som er 4.500 kroner mindre end for tre år siden.

- Der ligger flere ting bag. Prisen på gas er faldet, og så er vores kunder blevet bedre til at udnytte den varme, vi sender til dem. Det kan vi se på, at det vand, de returnerer til os, har en lavere temperatur, fortæller Henry Jensen, formand for bestyrelsen for Stoholm Fjernvarme.

Hos Skive Fjernvarme er prisen for et standardhus’ opvarmning faldet 2.081 kroner de seneste tre år.

- Alle energipriser er faldet over det seneste år. Vi har desuden sænket temperaturen på det vand, vi sender til kunderne, og kunderne er blevet meget bedre til at bruge den varme, de får fra os. Over de senere år har godt 800 kunder fået sat nye varmevekslere op, som gør dem i stand til at udnytte den varme, de køber hos os, bedre, fortæller Tage Meltofte, direktør for Skive Fjernvarme.

*****

Fyens Stiftstidende:
Marstals anke kan blive svær at vinde

Marstal Fjernvarme blev i sidste uge dømt til i en voldgiftsag at tilbagebetale godt 1 million kroner til Nordea. Fjernvarmeselskabet skal tilbagebetale pengene, da man havde iværksat noget håndværksarbejde, uden at der var foretaget syn og skøn, og at det derfor ikke var muligt for selskabet at godtgøre, at man havde sikret sig den nødvendige dokumentation.

Efter kendelsen har Marstal Fjernvarme gjort indsigelser, men direktør Lene Ahlmann-Olsen fra Voldgiftnævnet fortæller, at det er sjældent, at en allerede afsagt kendelse gøres helt om.

- Som udgangspunkt er en voldgiftskendelse endelig og kan ikke som sådan ankes. Men man har mulighed for inden for 30 dage efter kendelsen er afsagt, at komme med indsigelse til afgørelsen, forklarer Lene Ahlmann-Ohlsen overfor Fyens Stiftstidende.

Ved indsigelser kan man så få rettet regnefejl eller få gjort krav gældende, som man ikke mener, voldgiftretten tog stilling til i sin behandling af sagen. Men direktøren oplyser, at det er sjældent set, at krav, der bliver gjort gældende, resulterer i, at en allerede afsagt kendelse gøres om.

*****

Energy Supply:
Datacenter skal levere overskudsvarme til Sæby

Sæby Varmeværk har i et år samarbejdet med virksomheden ECO-Locaxion om et projekt, der skal gøre det et muligt at udnytte overskudsvarmen fra det datacenter, virksomheden vil opføre. Det skriver Energy Supply.

Sæby Varmeværk og ECO-Locaxion har i et år udviklet på projektet, der ud over datacenteret også omfatter køleanlæg og administrationsafsnit og i morgen skal Plan- og Miljøudvalget i Frederikshavn Kommune tage stilling til kommunaldirektørens indstilling til at godkende opførelsen af det nye datacenter.

- Kølingen skal etableres i samarbejde med en varmeforsyning - herved udnyttes begge sider af varmepumpen optimalt – på den ene side leveres køling til datacenteret – og den anden leveres varme. Således bliver der tale om et stort teknisk anlæg til en ny CO2-fri varmeproduktion til Sæby Varmeværk – og som samtidig leverer køling til et CO-location datacenter, skriver Sæby Varmeværks driftschef Pouli S. Rugholt ifølge Energy Supply i ansøgningen til kommunen. 

Overskudsvarmen fra datacenteret skal supplere varmeproduktionen på varmeværkets 37.000 kvadratmeter store solfangerfelt og ikke mindst erstatte en del af naturgassen.

*****

TV ØST:
Forbrænding i Slagelse er ude af drift

Slagelse Affaldsenergi er ude af drift to-fire uger, efter en større brand brød ud i forbrændingen i lørdags, skriver TV ØST.

- Det får den betydning, at det affald, vi normalt behandler på Slagelse-anlægget, flytter vi ned til Næstved-anlægget, siger Ole Andersen, energichef i AffaldPlus.

Leverandører skal derfor aflevere affald i Næstved de kommende uger.

Ifølge politiet er branden formentlig opstået ved affaldspusheren, så branden er sket uden for brændkammeret.