30. nov 2018

Fjernvarme risikerer historisk dyk

LÆS I DAG: Minister lover Esbjerg og Varde et hurtigt svar. Kulkraftværker vil have fjernet krav. Forbrugerrådet advarer om særregel for A.P. Møller Holding. Fjernvarmeprisen stiger i Haderslev. Naboer er overraskede over støj.

Ingeniøren:
Fjernvarme risikerer historisk dyk

En stribe politiske aftaler gør, at fjernvarmen står foran en historisk nedgang i tilslutningen. Og det vil være skadeligt for den grønne omstilling, mener en forsker i Ingeniøren, mens Dansk Fjernvarme peger på, at tilslutningspligten vil være afgørende for fremtidens fjernvarme.

Efter 115 år med fjernvarme i danske boliger ser det ud til, at færre danskere på sigt vil få varmt vand fra deres lokale fjernvarmeselskaber, for fjernvarmen kan stå over for en historisk nedgang, fordi en stribe politiske aftaler og tiltag plus grundbeløbets bortfald kan gøre fjernvarmen markant dyrere end i dag.

62 fjernvarmeselskaber har allerede meldt om prisstigninger for forbrugerne som konsekvens af de politiske beslutninger. Samtidig bliver opvarmning med individuelle varmepumper billigere, fordi el-afgifterne sættes ned.

Udviklingen rammer også grøn omstilling og nyinvesteringer.

-  Fjernvarme gør det muligt at udnytte ressourcerne både mere effektivt og mere fleksibelt, så det vil blive svært at lave nye langsigtede investeringer i for eksempel geotermi uden fjernvarme, siger professor på Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiesen.

Fra Dansk Fjernvarme bliver der peget på, at det stop for tilslutnings- og forblivelsespligt, der er i den politiske støbeske, vil være katastrofalt.

- Vi bliver nødt til at have en forblivelsespligt, hvis folk først har sagt ja tak til fjernvarmen. Ellers viser vores erfaring, at nogle af forbrugerne siver - også selvom prisen er konkurrencedygtig - og så bliver fjernvarmen for alvor dyr for dem, der er tilbage på nettet, siger vicedirektør Kim Behnke til Ingeniøren.

*****

TV SYD:
Minister lover Esbjerg og Varde et hurtigt svar

Borgmestrene i Esbjerg og Varde Kommune var torsdag i foretræde for Folketingets Energiudvalg. Her fremlagde de deres ønske om at få dispensation fra den kraftvarmebinding, der tvinger de to kommuner til at opføre et biomassefyret kraftvarmeværk som afløser for Esbjergværket. Det skriver TV SYD.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V), lover en hurtig afklaring til Esbjerg, og han har derfor bedt Energistyrelsen analysere, om der er brug for den el, som kraftværket i Esbjerg i dag producerer.

- Vi er nødt til at sikre os, at der til enhver tid er el i stikkontakterne i Esbjerg. Jeg kigger på det her, og hvis det overhovedet er muligt at fritage Esbjerg fra kraftvarmebindingen, så er jeg meget positiv overfor i den nærmeste fremtid at drøfte det med de andre partier i Folketinget, siger ministeren til TV SYD.

Som det er nu, tvinger kraftvarmebindingen Esbjerg og Varde til at etablere et nyt biomasse-værk, når Ørsted stopper med at fyre med kul ved udgangen af 2022. Men Esbjergs borgmester og formand for Dansk Fjernvarme Jesper Frost Rasmussen mener ikke, at et krav om at producere el og varme samtidig giver mening i dag, hvor der er så mange gode energikilder til rådighed. Frem for at importere biomasse og brænde flis af de næste 25-30 år foreslår han løsninger som overskudsvarme fra datacentre, vindmøllestrøm, der kan omsættes i varmepumper og et affaldsforbrændingsanlæg.

*****

TV2 Nord:
Kulkraftværker vil have fjernet krav

Strømmen til kaffemaskinen og varmen til husene skal fra 2030 ikke længere komme fra fyring med kul. Det er regeringens erklærede mål, men det er et mål, som forsyningsselskaberne bag de tre tilbageværende kulkraftværker i Danmark, alle synes er for uambitiøst.

Ifølge Dansk Fjernvarme ønsker de tre tilbageværende værker i Danmark, der befinder sig i Esbjerg, Odense og Aalborg, at være kulfrie i henholdsvis 2023, 2025 og 2028. Det fortæller TV2 Nord.

De mener, at de bliver hæmmet af kraftvarmekravet, der betyder, at værkerne både skal producere el og varme. Det krav vil de derfor slippe for at skulle leve op til.

Hvis selskaberne får mulighed for at slippe for at producere både el og varme vil de hurtigere kunne blive kulfrie. Derfor vil de opfordre energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) til at ophæve kravet om både at skulle levere el og varme ved et forligskredsmøde torsdag. 

*****

Energi Watch:
Forbrugerrådet advarer om særregel for A.P. Møller Holding

Den danske lovgivning har gjort det muligt at udvikle energiforsyningen og samtidig sikret, at forbrugerne er blevet beskyttet mod at betale for meget, siger Martin Salamon, cheføkonom i Forbrugerrådet.

Martin Salamon, cheføkonom i Forbrugerrådet Tænk, advarer mod at give A.P. Møller Holding lov til at blive undtaget fra et centralt princip i den danske varmelovgivning; det såkaldte substitutionspris-princip.

Substitutionspris-princippet betyder blandt andet, at en varmeproducent altid skal sælge til den pris, der er lavest for forbrugerne, ligesom princippet er med til at sikre, at Forsyningstilsynet kan gribe ind over for urimelige priser og vilkår.

- Vi taler om et princip, der er med til at sikre de danske varmeforbrugere, at de ikke skal betale mere, end hvad der er nødvendigt. Derfor synes jeg, at det er betænkeligt, hvis man ender med at give køb på det, siger han ifølge Energi Watch.

Hos brancheorganisationerne Dansk Fjernvarme og Dansk Energi har man mødt Mærsks krav med "stor forståelse." Her mener man, at en aftale, hvor substitutionsprisprincippet ikke gælder for Mærsk og andre producenter af geotermi, kan være med til at skabe sikkerhed om de langsigtede investeringer.

*****

JydskeVestkysten:
Fjernvarmeprisen stiger i Haderslev

Haderslev Fjernvarme regner i øjeblikket på budgettet for 2019 og hvordan det manglende grundbeløb på cirka seks millioner kroner kan dækkes ind bedst muligt.

Umiddelbart forventes der en prisstigning på selve varmeprisen på mellem seks og ni procent, hvilket for et standardhus med et varmeforbrug på 18,1 MWh vil give en stigning i varmeudgiften på mellem 450 og 680 kroner per MWh.

Prisstigningen vil sandsynligvis betyde, at varmeprisen i bedste fald ender lidt under varmeprisen i 2015 og 2016, og i værste fald ender lidt lavere end i 2014. Det fortæller JydskeVestkysten.

Prisen på fjernvarme i Haderslev vil på trods af en mindre prisstigning fortsat være attraktiv, da man sammenlignet med et standardhus, der opvarmes med naturgas, vil spare cirka 6140 kroner om året. Bestyrelsen fastlægger først endeligt varmeprisen for 2019 på årets sidste bestyrelsesmøde 20. december. 

*****

Skive Folkeblad:
Naboer er overraskede over støj

Skive Fjernvarme er i fuld gang med banke pæle i jorden til en ny lagerhal til træpiller. Det larmer, men selv om fjernvarmeværket på forhånd har advaret naboerne om larmen, så er det kommet bag på flere naboer, hvor meget det larmer – det fortæller Skive Folkeblad.

Arbejdet finder sted på hverdage i tidsrummet fra 7 morgen til 18 aften. Arbejdet forventes at være afsluttet i den kommende uge, men naboer mener, at arbejdet kun burde finde sted mellem 9 og 15 på hverdage. Det ville imidlertid blot have trukket arbejdet længere ud.

- Vi valgte at arbejdet skal finde sted mellem klokken 7 og 18 for at få det overstået hurtigst muligt. Arbejdet er nødvendigt for at få et ordentligt fundament til vores nye lagerhal, siger direktør for Skive Fjernvarme, Tage Meltofte.

Skive Fjernvarme uddelte inden arbejdet gik i gang breve til 200 husstande på veje omkring fjernvarmeværket på Thorsvej. I brevene varslede de beboerne om de gener, arbejder giver.