29. nov 2018

Byrådet i Struer siger ja til forblivelsespligt

LÆS I DAG: Minister vil have penge tilbage fra snyd med energispareordning. Marstal kan få svært ved at vinde ankesag. Varmeregning kommer først til februar. Nu er det træflis der leverer varmen. Årets Fjernvarmeprisvinder vandt igen. Øget pres på Tyskland for at åbne for dansk strøm.

Lemvig Folkeblad:
Byrådet i Struer siger ja til forblivelsespligt

Forbrugerne ved Struer Forsyning bliver ligestillet med tilslutnings- og forblivelsespligt, efter Struer Byråd i aftes stemte ja til forblivelsespligt for de forbrugere, der ikke har den endnu, skriver Lemvig Folkeblad.

Struer Forsyning har anmodet Struer Kommune om at vedtage projektforslaget, der pålægger eksisterende fjernvarmekunder forblivelsespligt til den kollektive varme.

I dag aftager 5.494 forbrugere fjernvarme fra Struer Forsyning. Af dem har 1.862 forblivelsespligt til Struer Forsyning. De resterende 3.632 forbrugere har indtil nu ikke haft tinglyst forblivelsespligt.

13 ud af 20 fremmødte byrådsmedlemmer støttede forslaget.

*****

DR.dk/nyheder:
Minister vil have penge tilbage fra snyd med energispareordning

En rapport viser, at der er mange fejl ved energispareordningen, og nu varsler minister for energi, forsyning og klima, Lars Chr. Lilleholt, at han vil kræve pengene tilbage, hvis der er begået snyd med ordningen. Det fortæller DR.dk/nyheder.

- Viser det sig, at der er noget at komme efter, vil jeg selvfølgelig kræve pengene betalt tilbage, ligesom vi heller ikke vil holde os tilbage med eventuelle politianmeldelser, hvis det viser sig, at der er snydt, siger ministeren til DR.dk/nyheder.

Han fortæller videre til DR.dk/nyheder, at mistanken om udbredt snyd med ordningen er årsagen til, at ordningen nu bliver lukket ned i 2020. I stedet vil han sammen med de øvrige partier i Folketinget finde en alternativ og bedre ordning.

- Jeg er meget, meget utilfreds. Ikke alene på baggrund af den her sag, men hele rækken af sager, som klart for mig tegner et billede af, at den ordning ikke har fungeret ordentligt, slår Lars Chr. Lilleholt fast overfor DR.dk/nyheder.

Konkret bliver en række energirådgivningsselskaber lige nu undersøgt for snyd. Det sker på baggrund af en rapport, der har påvist en voldsom mængde fejl ved en stikprøvekontrol. Ud af 40 undersøgte sager er der fundet fejl i de 37.

Det rådgivende ingeniørfirma Viegand Maagøe, der har stået for rapporten, skriver dog, at det er svært direkte at påvise snyd, men slår dog fast, at ”vi mener, der er kraftige indikationer herpå”.

*****

Fyens:
Marstal kan få svært ved at vinde ankesag

Marstal Fjernvarme har gjort indsigelse mod den voldgiftafgørelse, der har dømt dem til at betale en million kroner tilbage til Nordea. Men erfaringen viser, at der ikke er mange af den type sager, der bliver omstødt. Det skriver Fyens.

Marstal Fjernvarme tabte i sidste uge en voldgiftssag og skal betale godt 1 million kroner til Nordea. Ifølge afgørelsen har selskabet uretmæssigt trukket penge af en bankgaranti, som Nordea havde stillet for en håndværker, der efterfølgende er gået konkurs.

Marstal Fjernvarme blev dømt til at betale pengene tilbage, fordi man havde iværksat udbedring af mangler ved håndværkerens arbejde, uden at have nødvendig dokumentation for omfanget af manglerne.

- Som udgangspunkt er en voldgiftskendelse endelig og kan ikke som sådan ankes. Men man har mulighed for inden for 30 dage efter kendelsen er afsagt, at komme med indsigelse til afgørelsen, forklarer direktør i Voldgiftsnævnet Lene Ahlmann-Ohlsen til Fyens.

Ifølge direktøren kan en allerede afsagt kendelse gøres helt om, men det er sker sjældent.

*****

Sjællandske:
Varmeregning kommer først til februar

Først til februar 2018 vil Stege Fjernvarme kunne opkræve penge fra kunderne for det beløb, der ellers normalt forfalder til betaling i december i år. Det skyldes en regnskabsomlægning, så man fremover følger kalenderåret i stedet for som hidtil varmeåret, fortæller Sjællandske.

Hidtil har værket ellers opkrævet en aconto regning per 1. december, men da man nu er nødt til at rette sig efter de nye regler, der træder i kraft per 1. januar 2019, kommer der ingen opkrævning ud nu. 

- Således vil der måske blive plads til lidt større gaver på budgettet, lyder det fra Jan Hansen, formand for Stege Fjernvarme. 

Fremover bliver det nemlig således, at Stege Fjernvarme opkræver aconto rater pr. 1. februar, 1. april, 1, juli og 1. oktober, hvilket også kommer til at betyde, at generalforsamlingen vil komme til at ligge i foråret mod tidligere i efteråret, siger Jan Hansen. 

*****

Helsingør Dagblad:
Nu er det træflis der leverer varmen

Ifølge Helsingør Dagblad er prøvedriften af det nye kraftvarmeværk i Helsingør så langt fremme, at størstedelen af det varme vand hos kunderne, nu er opvarmet ved afbrænding af træflis.

Forsyning Helsingør oplyser dog, at da værket stadig er i test - og i indkørselsfasen - kan der forekomme mindre perioder, hvor der lukkes ned for biomassen og i stedet produceres på naturgas. Men den primære kilde er nu biomasse - så det er det, der varmer vandet op i kundernes radiatorer. 

- Overordnet set går det fint med prøvedriften - og vi følger planen i store træk, siger Forsyning Helsingørs kommunikationsansvarlige, Thomas Hag. 

Næste skridt i testfasen er at få værket til også at producere el, da det jo er et kraftvarmeværk. Indtil årsskiftet vil der derfor være særlig fokus på at få produktionen af el i gang. Forsyning Helsingør forventer at kunne overtage driften af værket i slutningen af vinteren. 

*****

Nordjyske:
Årets Fjernvarmeprisvinder vandt igen

Brønderslev Forsyning vil snart kunne se tilbage på 2018 som et prisvindende år. I oktober vandt forsyningen Årets Fjernvarmepris på Landsmøde 2018 og tirsdag i denne uge vandt forsyningen så også en lokal miljøpris i sin hjemkommune – det fortæller Nordjyske.

Det handler om kommunens årlige miljøpris, der blev uddelt sammen med en række andre priser, hvor forsyningen altså snuppede prisen for næsen af en række andre kandidater.

- Varmeforbrugerne i Brønderslev går fra opvarmning med naturgas til en grønnere opvarmning med flis og solvarme. Det vil ifølge Brønderslev Forsyning medvirke til en årlig CO2besparelse på 25.000 ton, siger Mikael Klitgaard, der er borgmester i Brønderslev Kommune.

*****

Energi Watch:
Øget pres på Tyskland for at åbne for dansk strøm

I årevis er eksporten af dansk strøm blevet bremset på dets vej mod Tyskland. Det er sket i et omfang, så EU's kommissær for konkurrence, Margrethe Vestager, er gået ind i sagen, og i branchen ventes en afgørelse at være tæt på. Det fortæller Energi Watch.

Sagen er principiel for at få skabt et indre marked i EU for energi. Håbet blandt danske aktører er, at kommissionen bruger sagen til at understrege, at EU's indre marked skal være åbent, også for strøm.

- Det svarer til, at man fra tysk side lukker for eksport af bacon eller Lego fra Danmark. Det må man jo heller ikke. I Danmark er vi gode til at producere grøn strøm og få den udbredt. Men det kræver, at vi har et marked, der fungerer, siger specialkonsulent Carsten Chachah fra Dansk Energi ifølge Jyllands-Posten.

Konkret har det tyske netselskab TenneT år for år siden 2011 stillet mindre kapacitet til rådighed på elforbindelsen mellem Jylland og Tyskland, selvom der reelt har været større kapacitet tilgængeligt. I nogle måneder har tyskerne bremset så meget, at kun 5 pct. af kapaciteten har været til rådighed.

*****

Avisen.dk:
HOFOR: Vores asbest-måling var korrekt

Det var ikke sjusk eller en forkert udført måling, der resulterede i, at der i første omgang ikke blev målt forekomst af asbest i en kælder på Amager hvor fjernvarmerør blev udskiftet.

Det var en efterfølgende oprydning, der ødelagde isoleringen, hvormed asbesten blev frigivet, understreger forsyningsselskabet HOFOR. Det fortæller Avisen.dk.

HOFOR skulle udskifte fjernvarmeledningerne i en kælder på Amager og havde derfor ansat et VVS-firma til at udføre opgaven. Det er lovpligtigt at få undersøgt arbejdspladser for asbest, hvis der er mistanke om, at det kan forekomme.

Det gjorde HOFOR, og prøverne viste, at det farlige, kræftfremkaldende stof ikke var i kælderen. Efter en oprydning i kælderen blev noget af isoleringen omkring rørene ødelagt, og det lagde to VVS’ere mærke til. HOFOR foretog en derpå ny prøve, som bekræftede den mistanke.

HOFOR har fået kritik for at sjuske med målingerne, men det afviser selskabet altså har været tilfældet.