28. nov 2018 Presseklip

Tilslutningspligt vedtaget i Horsens

LÆS I DAG: Horsens og Struer kommuner benytter tilslutningspligt. A.P. Møller vil have sikkerhed for investering i geotermi. Nyt biomasseforslag er ikke nok. Ny formand for Klimarådet. Præstø Fjernvarme vil ind i nyt boligområde. Varmepris stiger i Lendum. Kinesere får inspiration til fjernvarme.

Horsens Folkeblad:
Fjernvarmen kommer til Hatting, Lund og Gedved
Byrådet i Horsens Kommune har vedtaget at pålægge de sidste 2.100 borgere i Hatting, Lund og Gedved tilslutningspligt til fjernvarme.

Der er endnu en del kilometer rør, der skal lægges i jorden i de kommende år, men den storstilede fjernvarmeplan er nu i hvert fald formelt afsluttet politisk.

Det konservative byrådsmedlem Esben Hedeager har i tre år som den eneste troligt stemt nej, hver gang tilslutningspligten til fjernvarme har været på dagsordnen. Denne gang fik han selskab af Dansk Folkepartis tre byrådsmedlemmer, mens alle øvrige partier stemte for tilslutningspligten.

Dermed har politikerne fuldendt det arbejde, der startede med vedtagelsen af den strategiske energiplan i 2015. Arbejdet med at lægge rør ud til de nye kunder fortsætter i nogle år endnu, men alle de cirka 10.000 ejendomme, som det dengang blev besluttet skulle have fjernvarme, er nu pålagt tilslutningspligt.

_____


DR P4 Midt & Vest:
Tilslutningspligt på vej i Struer
Struer Kommune vil indføre tilslutningspligt for omkring 3.600 husstande, inden den nye energiaftale ser ud til at lukke for muligheden.

Beslutningen vedtages efter al sandsynlighed i dag for at sikre det fremtidige kundegrundlag under den kollektive forsyning, trods kritik fra Venstres energiordfører Thomas Danielsen, der er valgt i Vestjylland og som i indslaget forsvarer beslutningen om at afvikle forbrugerbindingerne.

_____


Energiwatch:
A.P. Møller vil have sikkerhed for investering

Når A.P. Møller Holding investerer i geotermi i Danmark, sker det med en realforretning på 8 procent, skriver Energiwatch.

I den forbindelse anvender selskabet en 11 år gammel afgørelse i Energitilsynet, der gør den forrentning mulig. Den gang godkendte tilsynet en lignende samarbejdsaftale mellem det daværende Dong og Sønderborg Fjernvarme om produktion af geotermisk varme til fjernvarmenettet.

A.P. Møller Holding forhandler med Aarhus Kommune, efter at de to parter i sidste måned offentliggjorde en hensigtserklæring om at benytte geotermi til fjernvarmen.

Dansk Fjernvarme støtter A. P. Møller Holdings ønske om at blive undtaget fra regulering, som gør investeringen usikker:

- I udvindingen af geotermi, men også andre af fremtidens brændselsfri fjernvarmekilder, er der tale om så store og langsigtede investeringer, at det kan være fornuftigt også at have sikkerhed for investeringen i hele aftaleperioden. Det er sådan set det samme princip, fjernvarmeselskaberne følger, når de forsøger at sikre kundegrundlaget for deres store langsigtede investeringer, sagde adm. direktør Kim Mortensen mandag til Energiwatch.

_____


Altinget:
Nyt biomasseforslag er ikke nok
Regeringen har fremsat sit andet ændringsforslag om en overgangsordning for biomasse, og Dansk Folkeparti slår overfor Altinget fast, at man ikke kan komme længere politisk. Det betyder, at et kraftvarmeværk – hvis forslaget går igennem – kan få støtte i op til 20 år efter driftsstart.

Et af de værker, som bliver ramt med regeringens forslag til at udfase støtten, er Avedøreværkets Blok 2. Det har kunnet fyre med biomasse siden 2002, men det er først i 2014, at den mulighed er blevet taget 100 procent i brug.

Indtil da kørte man kun ”testkørsler” med biomasse, fordi det var første gang, et så stort værk i Danmark anvendte træpiller. I den periode modtog værket kun begrænset tilskud. Og med regeringens lovforslag hænger deres investering i biomasse ikke længere sammen. 

- Der er intet i det fremlagte forslag, som ændrer vores store økonomiske udfordringer vedrørende VEKS’ investeringer i biomasse på Avedøreværket, siger adm. direktør i VEKS, Lars Gullev.

Dansk Folkeparti erkender, det ikke hjælper meget for VEKS og Verdos berørte biomasseværker.

Forslaget skal ifølge Altinget vedtages i den kommende uge.

_____


Altinget:
Lilleholt udskifter formanden for Klimarådet
Professor og dekan Peter Møllgaard tager over som formand i stedet for Peter Birch Sørensen, der har stået i spidsen for Klimarådet i rådets første fire år, fortæller Altinget.

Nyheden om den nye formand kommer få timer efter, at minister Lars Chr. Lilleholt har udsendt en anden pressemeddelelse, hvor han appellerer til at ”få klimadebatten tilbage på rette spor”.

Heri mener ministeren uden at nævne navne, at det er ”volapyk", at regeringen reducerer tempoet i den grønne omstilling. Det var en pointe, Klimarådet havde regnet sig frem til i en ny rapport, som blev offentliggjort i sidste uge.

Lars Chr. Lilleholt roser dog Peter Birch Sørensen for hans indsats for Klimarådet.

- Rådet er i den grad kommet godt fra start i sin første periode på fire år og har markeret sig som en seriøs og velfunderet stemme i klimadebatten. Jeg vil derfor benytte lejligheden til at takke Peter Birch Sørensen for at have ført Klimarådet til det sted, det står i dag, og for den kæmpe indsats, han har leveret som formand i fire år, siger Lars Chr. Lilleholt.

_____


Sjællandske:
Præstø Fjernvarme vil ind i nyt boligområde
Præstø Fjernvarme vil rulle fjernvarme ud i det nye boligområde på Antonibakken ved Præstø, skriver Sjællandske.

Vordingborg Kommune har sendt et projekt i høring, hvor Præstø Fjernvarme A/S udvider sit forsyningsområde, hvor selskabet i forvejen har en ledning.

Realiseres projektet, kan Præstø Fjernvarme udvikle fjernvarmeanlægget eller sænke priserne i forsyningsområdet.

_____


Sindal Avis:
Varmeprisen stiger i Lendum
De 212 fjernvarmeforbrugere i Lendum kan se frem til en højere varmepris det kommende år. A conto-prisen stiger fra 62,5 øre pr. kWh til 80 øre pr. kWh inklusive moms. Når de faste afgifter er regnet med, stiger prisen for at opvarme et standardhus i Lendum fra 16.712 kroner om året til 19.480 kroner om året, skriver Sindal Avis.

Prisstigningen skyldes primært, at Lendum Kraftvarmeværk ved udgangen af 2018 mister et statstilskud på 650.000 kroner for at holde værkets motor klar til at producere el. I den overståede sæson har værket i Lendum produceret strøm i 101 timer mod kun 21 i sæson 2016/17.

- Vi har et halvt års statstilskud (grundbeløbet. red.) i indeværende sæson, og så får vi efter 2018 et andet tilskud på 370.000 kroner. Det falder væk efter 2019. Derefter er der udsigt til en større stigning i forbrugerprisen. Men det er jo generelt for alle værker som vores, sagde formand Poul Dige Pedersen, ifølge Sindal Avis, på varmeværkets generalforsamling.

_____


Energistyrelsen: 
Kinesere får inspiration til fjernvarme i Danmark
Energistyrelsen har de kommende to uger besøg af en delegation fra Kinas Nationale Udvikling og Reform Kommission (NDRC) og Nationale Energi Besparelses Center (NECC). 

Deltagerne får inspiration om energieffektivitet med særligt fokus på fjernvarme med hjem til Kina. En central brik er et pilotprojekt om fjernvarme og energieffektivitet i Tongchuan.

Delegationen besøger blandt andet State of Green, Frederiksberg Forsyning, Københavns Kommune, Rambøll, HOFOR og Danfoss for erfaringer med fjernvarme, overskudsvarme og energieffektivitet.

Danmark eksporterer energiteknologi for mere end 3 mia. kr. til Kina, og kinesernes fjernvarmeforbrug forventes at stige 150 pct. indtil 2040.

_____


Avisen.dk:
VVS’ere har været udsat for asbest
VVS'ere, der i en kælder på Amager har arbejdet med at udskifte fjernvarmerør for HOFOR, har været udsat for asbest, viser en undersøgelse foretaget i november. En måling i august havde ellers vist, at det farlige stof ikke var i kælderen, skriver Avisen.dk.

Søren Knudsen er ansat i VVS-firmaet Brøndum og har sammen med Lasse Ahrensberg haft sin daglige gang i den kælder på Amager, hvor der er asbest. Det er ikke første gang, han arbejdet et sted, hvor der har vist sig at være asbest. 

- Det påvirker os psykisk, fordi vi dagligt bliver konfronteret med frygten for, at vi skal udsættes for asbest, når vi bliver tildelt noget arbejde. Det sidder i baghovedet hver eneste dag, siger Søren Knudsen til Avisen.dk.

Hos VVS'ernes fagforening Blik & Rør undrer forbundssekretær Søren Schytte sig over, at prøverne i august tilsyneladende ikke blev udtaget, hvor der var isolering og dermed risiko for at finde asbest.