27. nov 2018

Energibranche har forståelse for krav fra A.P. Møller

LÆS I DAG: Energiminister enig i kulfrit Odense. Klage stopper varmeprojekt til 23 millioner. Kulforbrug styrtdykker i Danmark. Tilliden til EWII er tilbage. I Nyborg er varmeprisen i ro. Viborg får samme varmepris som før 2016. Træflisværk indviet og taget i brug. Varmeprisen forbliver høj trods stor debat på generalforsamling. 

Energi Watch:
Energibranche har forståelse for krav fra A.P. Møller

Det er både "fornuftigt" og "godt for de danske forbrugere" hvis danske A.P. Møller får lovning på at blive undtaget et centralt princip i den danske varmelovgivning, når de inden længe skal beslutte, om de vil investere i store geotermianlæg herhjemme. Det fortæller Energi Watch.

Det mener fjernvarmebranchens interesseorganisation, Dansk Fjernvarme, efter Mærsk-familiens investeringsselskab har meldt ud, at man vil undtages det såkaldte substitutionsprincip i varmeforsyningsloven, hvis man skal foretage investeringerne.

- I udvindingen af geotermi, men også andre af fremtidens brændselsfri fjernvarmekilder, er der tale om så store og langsigtede investeringer, at det kan være fornuftigt også at have sikkerhed for investeringen i hele aftaleperioden. Det er sådan set det samme princip, fjernvarmeselskaberne følger, når de forsøger at sikre kundegrundlaget for deres store langsigtede investeringer, siger han.

A.P. Møller forklarer, at undtagelsen skal sikre, at man ikke kan tvinges til at sænke sine priser, hvis der på et tidspunkt kommer et billigere alternativ til selskabets varmeforsyning.

Ønsket fra A.P. Møller er på linje med en anbefaling fra en analyse af konkurrencesituationen i fjernvarmesektoren fra sidste år. Her konkluderede Deloitte, EA Energianalyse og Konveks, at investeringer på et senere tidspunkt kan blive underbudt af en ny varmeforsyning.

”Dette vurderes at skabe usikkerhed om varmekontrakternes holdbarhed, hvilket er hæmmende for konkurrencen. En skærpelse af reglerne for substitutionspris, således at det alternative anlæg skal være eksisterende og lovligt på tidspunktet for kontraktens indgåelse, vurderes at øge interessen fra potentielle varmeproducenter og dermed at være gavnlig for konkurrencen, " hed det bl.a. i rapporten.

*****

Fyens Stiftstidende:
Energiminister enig i kulfrit Odense

Odenses borgmester Peter Rahbæk Juel har fået tilsagn fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt om, at Fynsværket er kulfrit i 2025. Det skete på et møde mellem de to mandag.

- Vi skal have udfaset kullene så hurtigt som muligt. Fynsværket er et meget, meget stort kraftvarmeværk, og en omlægning skal håndteres, så vi opretholder det store gartneri, der er på Fyn, lød det fra energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt til Fyens Stiftstidende med henvisning til, at Fyn og Odense står for 60 og 40 procent af det samlede danske gartneriareal.

Og de nuværende afgiftsregler på varme gør, at varme på kul er billigere for gartnerierne end mere grønne energikilder. Derfor risikerer de større udgifter ved en grøn omlægning.

Borgmesteren påpegede de utidssvarende afgiftsregler overfor ministeren, der medgav, at det skal der findes en løsning på uden dog at blive konkret.

Der kom heller ingen konkrete planer på bordet for, hvordan Fynsværket skal omstilles.

*****

Vejle Amts Folkeblad:
Klage stopper varmeprojekt til 23 millioner

Vejle Fjernvarmeselskab A.m.b.a. risikerer en millionbet efter, at en klage har sat en foreløbig stopper for selskabets 23 millioner kroner dyre projekt ved Ibæk Strandvej. 15. oktober begyndte selskabets entreprenør Arkil at grave og lægge rør i Danmarksgade og langs Sjællandsgade. Det arbejde skulle være fortsat i de kommende måneder - men nu har Vejle Fjernvame stoppet projektet. 

I et brev til selskabets kommende kunder i kvarteret langs Ibæk Strandvej forklarer fjernvarmedirektør Jesper Wolsgård, at selskabet satte arbejdet i gang to måneder efter, at kommunens natur- og miljøudvalg 20. august i år godkendte projektet. 

"Det viser sig, at kommunen desværre ikke har håndteret sagen korrekt, idet afgørelsen skal meddeles officielt til ansøger og evt. berørte parter lige efter udvalgets godkendelse. Det skete ikke. Kommunen fandt ud af dette, og fik udsendt den korrekte meddelelse 15. oktober - samme dag som vi startede på anlægsarbejdet." 

Brevet satte ikke kun gang i anlægsarbejdet. Det satte også gang i en proces hos gasselskabet Dansk Gas Distribution, der i dag står for forsyningen af området. Og på den allersidste dag før klagefristen udløb 12. november, indsendte selskabet en klage til Energiklagenævnet i Viborg. 

- I den situation har bestyrelsen valgt at stoppe arbejdet. Det vil være for egen regning og risiko, hvis vi fortsætter. Der kan gå op til 12 måneder før vi har en afgørelse fra klagenævnet, siger Jesper Wolsgård til Vejle Amts Folkeblad. 

*****

Pressemeddelelse:
Kulforbrug styrtdykker i Danmark

Det danske forbrug af kul faldt med 25 pct. i 2017. Samtidig steg forbruget af vedvarende energi med godt 11 pct. Det konkluderer en pressemeddelelse fra Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet, der er baseret på den seneste udgave af Energistyrelsens årlige energistatistik.

Forbruget af kul til produktion af varme og elektricitet er faldet med 25,5 pct. på blot ét år. Tallet svinger fra år til år, alt efter, hvor meget vedvarende energi vi producerer og benytter, men tendensen er klar. Kul er hastigt på vej ud af det danske energimix.

- Det er gode nyheder, at energi fra kul er faldet mere end en fjerdedel i 2017. Selvom der er udsving fra år til år, viser det, at det går den rigtige vej med omlægningen af de kulfyrede kraftværker og regeringens mål om at få sendt kullene på livslang pension inden 2030, siger energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Den afgørende faktor i det kraftige fald i forbruget af kul er omlægningen til biomasse i de centrale kraftvarmeværker. Dertil kommer en stigning i vindenergi i 2017 i forhold til 2016.

*****

Ingeniøren:
Digitalt ledningsregister trækker ud - igen

I januar meldte Styrelsen for Dataforsyning og Effektivisering ud, at det nye digitaliserede ledningsejerregister ville være på plads inden udgangen af 2022. Nu forventes registret tidligst at kunne være i luften til sommeren 2023.

For ti måneder siden forventede styrelsen, at systemet kunne være klar sommeren 2019. Det er skubbet til udgangen af 2019. Og herefter har tele- og forsyningsselskaber og de øvrige ledningsejere 3,5 år til at digitalisere. Forsinkelsen kommer, efter man allerede en gang har givet selskaberne længere tid til at få styr deres underjordiske kabler og rør.

Når det gælder højspændingskabler, fjernvarmerør, gasledinger og fibernet er det godt styr på ledningsnettet, og her vil digitaliseringen være forholdsvis smertefri, fremgår det af en Rambøll-rapport. Derimod er der store unøjagtigheder omkring de mange ældre kobberkabler, som TDC ejer, og de små vandværkers vandrør.

Der er store gevinster i det nye LER-2. En forundersøgelse peger på en samlet samfundsøkonomiske gevinst på ti-års sigt på op til 800 mio. kr. Det fortæller Ingeniøren.

*****

Fredericia Dagblad:
Tilliden til EWII er tilbage

Når det handler om kundetilfredshed, ligger EWII ikke længere i bunden. En ny måling fra EPSI Rating viser, at EWII nu ligger midt i feltet. Dermed har det givet bonus, at koncernen fik ryddet op i sponsoraftaler, direktørskandaler og kundeservice.

Det er målt på parametre som image, service, produktkvalitet og værdi for pengene, og i dag er over 70 procent af kunderne således tilfredse. Billedet ser imidlertid anderledes ud, når det handler om miljøtilfredshed – her ligger EWII i bund og Ørsted i top. Det fortæller Fredericia Dagblad.

*****

Fyens Stiftstidende:
I Nyborg er varmeprisen i ro

Der er godt nyt til varmebrugerne i Nyborg og Ullerslev: Nyborg Forsyning og Service kan nemlig holde varmeprisen i ro. Det oplyser direktør Erik Hansen, NFS, ifølge Fyens Stiftstidende.

- Vi bliver faktisk ramt af bortfaldet af grundbeløbet på varmeværket i Ullerslev, der kører på gas. Det koster os omkring tre millioner kroner på årsplan, men vi har haft en lille overdækning i et par år, og derfor kan vi holde varmeprisen i ro alligevel, siger Erik Hansen. 

Langt det meste af varmen i Nyborg-området er overskudsvarme fra industrivirksomhederne Fortum, Koppers og Savmøllen i Ullerslev, og derfor bliver den østfynske fjernvarme ikke ramt så hårdt som fjernvarmen i fx Faaborg. 

Et gennemsnits-hus på 130 kvadratmeter i Nyborg vil få en varmeregning i 2019 på 12.456 kroner, mens det tilsvarende hus i Faaborg vil opleve en stigning fra cirka 10.000 kroner til små 16.000 kroner. 

*****

Viborg Stiftstidende:
Viborg får samme varmepris som før 2016

Energi Viborg kunne i 2016, 2017 og 2018 køre med meget lave varmepriser, og det skyldes, at man nåede til vejs ende med at betale for investeringen i kraftvarmeværket. Men nu stiger priserne igen til niveauet før 2016, fortæller Viborg Stiftstidende.

Forbrugerne kan dermed se frem til en stigning på varmeregningen på næsten 50 procent i 2019. Forklaring er først og fremmest, at man mister grundbeløbet, og at priserne på naturgas på det seneste har været stigende.

- Vi har længe arbejdet med alternativer og gør det fortsat. Men vi er underlagt politiske reguleringer, som eksempelvis gør, at vi er tvunget til at bruge naturgas som den langt overvejende energi i vores produktion, siger Christian Hagelskjær, der er direktør i Energi Viborg Kraftvarme.

*****

Lolland-Falsters Folketidende:
Træflisværk indviet og taget i brug

En del af Maribo Varmeværks cirka 2.600 andelshavere i Maribo, Hunseby og Hillested kiggede ind, da andelsselskabet lørdag indviede det nye træflisværk til 52 millioner. Og mandag begyndte værket at levere fjernvarme.

Borgmester Holger Schou Rasmussen takkede for det gode samarbejde, der har været om projektet, der har stået på i omkring fire år. det fortæller Lolland Falsters Folketidende.

- Processen har været lang, fordi vi skulle forny kontrakten med Refa Energi, der ejer kraftvarmeværket, og det har været behandlet på tre generalforsamlinger. Så skulle vi søge byggetilladelse og holde licitation, og 1. marts 2017 kunne vi endelig sætte byggeriet i gang, fortæller Flemming Møller Jensen, der er formand for værkets bestyrelse. 

Sideløbende har varmeværket fået én ny, stor kunde, nemlig Lolland Varme, der vil købe fjernvarme til Grimstrup, Nørreballe, Østofte, Bandholm, Reersnæs og Stokkemarke. 

*****

Tørring Folkeblad:
Varmeprisen forbliver høj trods stor debat på generalforsamling

Næste års højere fjernvarmeprisen i Tørring ligger fast, selv om den blev debatteret meget på generalforsamlingen forleden, skriver Tørring Folkeblad.

Også i Tørring er grundbeløbet årsagen til stigningen, som der bliver i gennemsnit 5500 kr. per tilsluttet forbruger,

- I forhold til de faktorer, som bestyrelsen har indflydelse på, så er det gået rigtig godt det seneste år. Solvarmen har virket, og vi har haft ganske få driftsforstyrrelser. Men der er faktorer, vi ikke er herrer over. Prisen på gas og træpiller, samt det vi får for at sælge el, har vi ingen indflydelse på, sagde formand Søren Therkildsen.

Det faste beløb er steget fra 21 til 45 kr. per kvm. Driftsleder Claus Kimer Rasmussen fortalte, at selskabet har benyttet vejledningen for fordeling mellem kvadratmeterpris og megawattprisen.