26. nov 2018

Prisstigninger på vej til fjernvarmekunder

LÆS I DAG: Vrede over forbrugerbindinger. A.P. Møller Holding stiller krav inden milliardinvestering. Fjernvarmeforbrugere frygter stavnsbinding. Varmeprisen i Faaborg stiger med 60 procent. Varmechok på vej i Viborg. Klimaudspil sænker farten på den grønne omstilling, IT-giganter skruer strømforbruget i vejret. 1500 husstande i Horsens var uden varme. Regeringen vil skrotte gamle brændeovne. Forsyning udgør et nyt valgfag i Odense.

TV2 Nyhederne:
Prisstigninger på vej til fjernvarmekunder

Tusindvis af fjernvarmekunder rundt om i landet rammes fra nytår af store prisstigninger på varme. Prisstigningerne skyldes bortfaldet af grundbeløbet.

I Bramming vil prisstigningen for nogle være på omkring 60 procent. Hvis man eksempelvis har et parcelhus og betaler 10.000 kroner i varme om året, vil stigningen betyde, at regningen fremover vil lyde på 16.000 kroner, skriver TV2 Nyhederne.

Bramming Fjernvarme er - som en lang række andre mindre, decentrale kraftvarmeværker herhjemme - forpligtet til at benytte naturgas til opvarmning og til elproduktion.

Direktør i fjernvarmeselskabernes brancheorganisation, Kim Mortensen, har tidligere oplyst, at op mod 140.000 husstande bliver ramt af prisstigninger efter grundbeløbets bortfald.

*****

TV2 Nyhederne:
Vrede over forbrugerbindinger

I Horsens er man ved at rulle fjernvarme ud i store dele af byen. Derfor har kommunen gjort brug af tilslutningspligten, der pålægger de berørte borgere at tilslutte sig fjernvarmen.

2065 borgere har skrevet under på en underskriftsindsamling i protest mod brugen af tvang.

Projektet koster 900 millioner kroner og koster således 25.000 kroner per husstand.

Byens borgmester afviser kritikken fra borgerne og henviser til, at tilslutningspligt og forblivelsespligten er et værktøj, som kommuner kan anvende for eksempelvis at fremme en grøn omstilling.

- Ligesom med kloak og rent vand har vi jo en forsyningspligt i kommunen til at give et net, man kan koble sig på som borger. Og det giver rigtig god mening, at varmeforsyningen er central i en by, der er så mangfoldig i form af typer af bolig som Horsens. Det er godt for miljøet, siger Peter Sørensen, borgmester i Horsens til TV2 Nyhederne.

*****

Energi Watch:
A.P. Møller Holding stiller krav inden milliardinvestering

Mærsk-familiens stort anlagte milliardsatsning på geotermi i Danmark vil blive skrinlagt, hvis ikke selskabet opnår politiske indrømmelser om rammevilkår, der rækker 30 år frem i tiden. Det fortæller Energi Watch.

A.P. Møller Holding, der er Mærsk-familiens investeringsselskab, kræver politiske garantier om stabile rammevilkår 30 år frem, før selskabet vil investere et milliardbeløb i geotermianlæg, der henter vand op fra undergrunden og pumpes ud i fjernevarmesystemet til forbrugerne.

I øjeblikket forhandler selskabet med Aarhus Kommune, efter at de to parter i sidste måned offentliggjorde en hensigtserklæring om at overføre varmen fra undergrunden til radiatorerne hos 100.000 aarhusianere.

Men samtidig foregår der også større politiske forhandlinger om den eksisterende lovgivning, siger Samir Abboud, ansvarlig for geotermi i A. P. Møller Holding, til EnergiWatch. Her kræver A.P. Møller Holding, at selskabet undtages fra det såkaldte substitutionsprincip i varmeforsyningsloven, der betyder, at Forsyningstilsynet kan gribe ind, hvis priser eller betingelser er urimelige.

- Hvis der om 10, 15 eller 20 år kommer en teknologi, der gør, at man kan levere den samme mængde varme billigere, kan Forsyningstilsynet gå ind og sætte den pris ned, som vi har aftalt med fjernvarmeselskabet. Det kan vi selvfølgelige ikke acceptere, hvis ikke vi kan støtte ret på den aftale, vi indgår, siger Samir Abboud:

- Vi tager en kæmpe risiko i undergrunden, og det er vi helt komfortable med. Men vi tør ikke tage en risiko på det regulatoriske.

*****

TV MIDTVEST:
Fjernvarmeforbrugere frygter stavnsbinding

3.632 ejendomme i Struer Kommune bliver formentlig tvunget til at blive i det lokale fjernvarmeselskab med forblivelsespligten. Forbrugerne frygter monopol og dyre regninger, skriver TV MIDTVEST.

Det dyre forsyningsnet gør det vigtigt for Struer Forsyning, at alle er med på grund af forblivelsespligten, som forsvinder til nytår. 

- Det handler om at sikre, at finansieringen af fjernvarmeforsyningen er på plads og kan blive ved med at være på plads, fortæller Mads Jakobsen, formand for Struer Forsyning.

Byrådet i Struer forventes i morgen at stemme for forblivelsespligten i blandt andet landsbyen Humlum i Struer Kommune.

*****

TV2 Østjylland:
Horsens Kommune ønsker at benytte tilslutningspligt inden udløbet

Horsens Kommune forventes at benytte tilslutningspligt til at koble forbrugere på fjernvarmenettet, få måneder inden pligten ophæves, skriver TV2 Østjylland.

Projektet 900 millioner i blandt andet bydelen Hatting omfatter omkring 2.000 husstande, der skal konvertere fra gas til fjernvarme. Prisen for en husstand er 25.500 kroner ved tilslutning det første år og 45.550 kroner derefter. Byrådet skal snarest bestemme, om tilslutningspligt skal gælde.

Borgmester Peter Sørensen begrunder udrulningen med en beslutning i byrådet for flere år siden.

- Vi besluttede at rulle fjernvarme ud til de 10.000 ejendomme, som ikke var tilsluttet i 2015. Dengang var der ikke nogen, der talte om en ny energilov, fortæller Peter Sørensen.

*****

Fyens.dk:
Varmeprisen i Faaborg stiger med 60 procent

Varmeprisen i Faaborg stiger kraftigt i 2019 på grund af grundbeløbets bortfald for de 2.090 husstande, der får deres varme leveret af FFV Fjernvarme. Det fortæller Fyens.dk.

For en husstand på cirka 130 kvadratmeter med et gennemsnitsforbrug vil prisen i 2019 blive på små 16.000 kroner, hvor den i 2016 og 2017 har ligget omkring de 10.000 kroner. Det er en prisstigning på cirka 60 procent.

I øjeblikket er der breve på vej ud til alle forbrugerne, hvor prisstigningen varsles med virkning fra 1. januar 2019. Direktør for FFV, Christian Møller, ved godt, at prisstigningen vil komme som et chok for mange forbrugere.

- Det er en stor prisstigning, og vi gør alt, hvad vi kan, for hurtigst muligt at reducere prisen igen. Det gør vi ved investere i ny teknologi, siger han.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Varmechok på vej i Viborg

Viborg Fjernvarmes forbrugere skal fra årsskiftet af med 50 procent mere for at varme huset op, fordi Energi Viborg Kraftvarme mister et årligt statstilskud på omkring 70 millioner kroner. Det fortæller Viborg Stifts Folkeblad med henvisning til det nye takstblad for 2019, som Viborg Fjernvarme lægger ud på hjemmesiden i begyndelsen af december. 

Baggrunden for stigningen er altovervejende, at Energi Viborg Kraftvarme, som har eneret på at levere varme til fjernvarmeselskabet, fra årsskiftet mister et årligt såkaldt grundtilskud fra staten i størrelsesordenen 70 millioner kroner. 

Det er penge, som varmeproducenterne i en årrække har fået som kompensation for lave priser på den elektricitet, de producerer på kraftvarmeværkerne. Oven i det stiger prisen på naturgas, som kraftvarmeværket overvejende bruger i sin produktion. 

*****

Altinget:
Klimaudspil sænker farten på den grønne omstilling

Regeringens politiske initiativer på klima- og energiområdet gør det sværere for Danmark at nå målet om at være CO2-neutral i 2050. Sådan lyder konklusionen i ny rapport fra Klimarådet ifølge Altinget.

Ifølge analysen vil regeringens energiaftale fra foråret og det nye klimaudspil betyde, at tempoet falder til cirka en fjerdedel af den nuværende omstillingshastighed. Det er stærkt problematisk, fordi målet om et CO2-neutralt samfund i 2050 i forvejen er meget ambitiøst mål, siger Peter Birch Sørensen, der er Klimarådets formand og professor i økonomi ved Københavns Universitet.

- Dermed kommer vi til at skubbe den grønne omstilling foran os, og Danmark får derfor meget travlt efter 2030, hvis vi skal nå målet i 2050, siger Peter Birch Sørensen i en pressemeddelelse.

*****

Berlingske:
IT-giganter skruer strømforbruget i vejret

Danmarks strømforbrug vil vokse med 17 procent, fordi Apple, Google og Facebook bygger store datacentre her. Men det er bedre, at de gør det her, hvor vi kan levere grøn strøm, siger fagfolk, der tror på, at byggerierne seks steder i landet vil kaste forretning og måske eksport af sig.

I Dansk Erhverv, der er arbejdsgiverorganisation for 17.000 virksomheder og 100 brancheorganisationer, mener chefkonsulent Poul Noer ikke, at det større energiforbrug er et problem. 

- Det er klart bedre, at datacentrene placeres i et land med masser af grøn og vedvarende energi, og som satser på og kan det samt har en effektiv energiudnyttelse. Store datacentre afspejler udviklingen, hvor vi bruger flere data. Det koster naturligvis på ressourceforbruget, men det er mere effektivt at drive store datacentre med servere, der har et relativt lavt energiforbrug, med de rigtige kølesystemer og med eventuel anvendelse af overskudsvarmen, hvis det kan lykkes, i forhold til at virksomheder selv har servere stående i kælderen, siger Poul Noer til Berlingske.

Men netop kun et af IT-giganternes seks igangværende eller planlagte datacentre, nemlig Facebooks i Odense, vil udnytte den overskydende varme, som skabes, når de enorme computere skal køles ned, som bidrag til det lokale fjernvarmenet. Datacentrene ligger generelt for langt væk fra nærmeste by i forhold til at få glæde af det opvarmede returvand. 

- Det er et skidt signal, og jeg er da skuffet. Jeg havde meget gerne set, at flere af datacentrene havde valgt at placere sig, så overskudsvarmen kunne udnyttes. Men hvor virksomheder placerer sig i Danmark, er ikke noget jeg generelt set vil blande mig i, sagde energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) for nogle uger siden til nyhedsbureauet Ritzau. 

*****

Horsens Folkeblad:
1500 husstande i Horsens var uden varme

Fra torsdag morgen til fredag over middag måtte ca. 1500 husstande i den sydlige del af Horsens undvære varme. Et projekt med at omlægge nogle rør tog længere tid end forventet, lyder det fra Fjernvarme Horsens.

- Det er alt sammen forberedelser til fremtidig udrulning af fjernvarme i dele af sydbyen, fortæller Lars Stachelhaus, forsyningschef hos Fjernvarme Horsens til Horsens Folkeblad.

Arbejdet, som begyndte torsdag morgen, betød, at ca. 1500 husstande fik lukket for varmen fra kl. 8. Det var planlagt at vare til ud på torsdag eftermiddag, og i første omgang forventede Fjernvarme Horsens, at de berørte ville få varmen tilbage torsdag eftermiddag. 

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Regeringen vil skrotte gamle brændeovne

I Viborg Kommune står der 10.906 brændeovne og luner i stuerne, og de står for – sammen med brændeovne i resten af landet – størstedelen af udledningen af farlige partikler. Faktisk estimeres det, at de i alt omkring 750.000 brændeovne hvert år er skyld i, at cirka 550 danskere dør for tidligt – det skriver Viborg Stifts Folkeblad.

Derfor ønsker regeringen et opgør med brændeovne. Nærmere bestemt de gamle brændeovne fra før år 2000, som i fremtiden bør udskiftes til en ny og mere miljørigtig model, hver gang en bolig skifter hænder.

Det er i hvert fald et af forslagene i det større klimaudspil, regeringen fremlagde i oktober, hvor den samtidig også foreslår en skrotningspræmie, så man kan få 2000 kroner for enten helt at sløjfe sin gamle brændeovn eller ombytte den til en ny.

- Brændeovne står for en meget stor del af den skadelige partikeludledning herhjemme, og det er især de gamle brændeovne. En ny brændeovn udleder 60-80 procent færre partikler end en gammel, og det er derfor, at vi går målrettet efter at udskifte de gamle, siger Thomas Danielsen, der er energi- og klimaordfører for Venstre.

*****

Fyens.dk:
Forsyning udgør et nyt valgfag i Odense

Vandcenteret, fjernvarmeselskabet og renovationen er gået sammen om et valgfag for ni folkeskoler i Odense Kommune. Her lærer eleverne om innovation og bæredygtighed.

- Det er lidt sejt det der med at hjælpe og udvikle noget nyt, som kan være med til at gøre verden et bedre sted, siger 13-årige Maja Klitø, der går i 7.a på Risingskolen til Fyens.dk.

Valgfaget er blevet til i et samarbejde med de tre forsyningsselskaber Vandcenter Syd, Odense Renovation og Fjernvarme Fyn, der hver har leveret udfordringer, selskaberne har brug for at få løst. Eksempelvis skal eleverne diskutere, hvordan man bedst undgår skrald i kloakken, hvordan fremtidens fjernvarmeværk ser ud, ligesom der udtænkes informationskampagner, som skal få odenseanere til at sortere affaldet.