23. nov 2018

Varmepriserne stiger kraftigt

LÆS I DAG: Eksperter sår tvivl om kontrol med ny Radius-ejer. Sparekrav til energiselskaber udskydes efter krads kritik af ny model. Prisstigninger på varme i Ramsing-Lem-Lihme. Marstal skal betale en million tilbage. Fjernvarmeprojekt godt på vej i landsbyer ved Hinnerup. Pierre Legarth blev største stemmesluger til Ewii-valget.

TV2 Nord:
Varmepriserne stiger kraftigt

56 fjernvarmeselskaber i Nordjylland mister grundbeløbet fra nytår. Et af dem er Taars Varmeværk, der er nødt til at hæve priserne med 63 procent. Indtil 1. oktober kostede et standardhus på 130 kvm i Tårs 12.640 kroner årligt at varme op. Nu er udgiften steget til 20.640 kroner.

Formanden for Taars Varmeværk, Søren Kallehauge, forklarer, at fordi værket er et non-profit-foretagende, har de ikke kunnet fordele prisstigningen ud over flere år.

Situationen for de mange borgere, der nu får en ekstraregning på flere tusinde kroner, er ikke rimelig, lyder det fra Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen:

- Der har jo været lovgivningsmæssige bindinger på, at fjernvarmeselskaberne skulle bruge naturgas, skulle producere kraftvarme, skulle holde hånden under elforsyningssikkerheden. Det har de gjort, og for det har de modtaget et grundbeløb, der har været med til at sikre, at vi har haft strøm i stikkontakten, og at det ikke var varmeforbrugerne, der via varmeregningen skulle betale for elforsyningssikkerheden. Den situation bliver vendt op og ned efter 1. januar, hvor man risikerer, at en lang række varmeforbrugere nu kommer til at betale for elforsyningssikkerheden. Og det, synes vi ikke, er rimeligt, siger han til TV2 Nord.

Du kan se indslaget længere ned i nyhedsbrevet.

*****

Berlingske:
Eksperter sår tvivl om kontrol med ny Radius-ejer

Det kan blive svært for staten at kontrollere, om en ny privat, udenlandsk ejer trækker for meget ud af elselskabet Radius, som Ørsted vil have solgt. Det er DF, Enhedslisten og SF, der frygter konsekvenserne af at sælge infrastrukturen - især til mulige pengestærke, udenlandske købere – skriver Berlingske

På et samråd i sidste uge forsikrede finansminister Kristian Jensen ganske vist Folketingets Finansudvalg om, at der vil blive rigelig mulighed for at kontrollere en ny ejer af Radius, ligesom topchef Henrik Poulsen fra Ørsted har sagt, at man vil finde en »ansvarlig ejer«. 
Det er Forsyningstilsynet, der får opgaven med at kontrollere den nye ejer, og ifølge en forsker fra Aalborg Universitet vil tilsynet være reguleringsmæssigt svag på grund fa den indtægtsramme, som den nye ejer vil blive underlagt.

- Indtægtsrammens fastlæggelse er en meget indviklet proces med mange fortolkningsområder, og i den proces vil Forsyningstilsynet stå over for en ny købers hær af økonomer og advokater, som de vanskeligt kan matche, siger Frede Hvelplund og peger på danske erfaringer fra regulering af fjernvarmepriserne. 

Her landede en stor udenlandsk privat ejer af et fjernvarmeselskab ifølge Frede Hvelplund ikke deciderede overskud, men sikrede sig en fortjeneste ved at levere overbetalte konsulentydelser og reparationer til sig selv fra andre dele af virksomheden. 

*****

Energi Watch:
Sparekrav til energiselskaber udskydes efter krads kritik af ny model

Arbejdet med sparekrav til de store energiselskaber bliver udskudt, efter at kravene er blevet mødt med stærk kritik fra branchen. Effektiviseringen af de danske monopolforretninger i elsektoren bliver således udskudt med to måneder, lyder det fra Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt, efter myndigheden har modtaget en række høringssvar til en ny model for benchmarkingen af elnetselskaberne.

- Vi er i gang med at nærlæse de høringssvar, vi allerede har fået, og vi kan se, at der er en række ting, vi skal tage stilling til. Det er blandt andet også derfor, vi vælger at udvide høringsprocessen, siger han.

Oprindeligt skulle den nye model i høring to gange og være klar til årsskiftet, men nu kommer der en tredje høringsrunde, og den endelige model kommer først til at være klar i slutningen af februar, fremgår det af Energi Watch.

Da Forsyningstilsynet tidligere på måneden offentliggjorde modellens såkaldte indikative effektiviseringspotentiale hed det, at selskaberne samlet set skulle spare for 1,1 mia. kr. om året.

Hos Danmarks største elnetforretning målt på tilsluttede brugere, Ørsteds datterselskab Radius, hed det, at man skulle reducere sine omkostninger for 34 pct. af totalomkostningerne, hvilket svarer til mere end en halv milliard kroner om året. Hos det sjællandske nabonet Cerius, der er ejet af Seas-Nve, var tallet 30 pct.

*****

Skive Folkeblad:
Prisstigninger på varme i Ramsing-Lem-Lihme

 555 forbrugere ved Ramsing-Lem-Lihme Kraftvarmeværk har netop modtaget en prisstigning på omtrent 20 procent.

- Det er vi nødt til, fastslår Bo Hansen - tidligere formand og nu næstformand i bestyrelsen overfor Skive Folkeblad.

Varmeprisen blev ellers sænket med 25 procent for et par år siden, men gennem de seneste to år har man oparbejdet et underskud.  

Der er flere forklaringer på underskuddet: Først og fremmest betyder det nye energiforlig, at grundbeløbet forsvinder, men også stigende naturgaspriser er en del af forklaringen. Dertil kommer, at den nye halmkedel ikke i starten kunne producere så meget som forventet.

Værket venter dog, at prisen falder igen, når der til foråret indføres solenergi, og halmfyret kører optimalt.

*****

Fyns Amtsavis:
Marstal skal betale en million tilbage

 Retten har talt, og Marstal Fjernvarme er blevet dømt til at tilbagebetale em million kroner til Nordea, fordi man ikke kunne bevise, at man var i sin gode ret til at bruge pengene på at få lavet byggesjusk.

- Vi mener slet ikke, nævnet har forholdt sig til alle de nødvendige kontraktlige forhold, der har gjort sig gældende. De har alene kørt på, at der skulle være begået en procedurefejl, og det er vi helt uenige i, lyder det fra Lasse K. Larsen, driftsleder ved Marstal Fjernvarme til Fyns Amtsavis.

Sagen drejer sig om, at Marstal Fjernvarme får lavet en tilbygning. Her bruger man en håndværker, som går konkurs uden at have udført en række mangler. Da Nordea stiller en bankgaranti for det ikke-udførte arbejde, bruger værket af den til at få lavet manglerne. Men på det tidspunkt er der ikke udført et syn og skøn, og da det indtræffer kan der således ikke føres bevis for, at der var mangler. Det er årsagen til, at Nordea får pengene tilbage.

Afgørelsen blev anket på stedet.

*****

Midtjyllands Avis:
Fjernvarmeprojekt godt på vej i landsbyer ved Hinnerup

 Favrskov Kommunes teknik- og miljøudvalg har godkendt Hinnerup Fjernvarmes projektforslag om fjernvarme i landsbyerne Korsholm og Norring, skriver Midtjyllands Avis.

Fjernvarmeprojektet omfatter 133 eksisterende og kommende boliger i Korsholm og Norring, men kræver, at byrådet i Favrskov vedtager tilslutningspligt til Hinnerup Fjernvarme for nuværende og kommende boliger.

Hvis projektet gennemføres, er der ifølge kommunen gevinster for samfundsøkonomien og miljøet. Beregninger viser, at CO2-udledningen reduceres cirka 93 procent, og hver boligejer kan spare på varmeregningen i forhold til naturgas og varmepumper.

- Både nuværende og kommende boliger i området bliver langt mere attraktive, når der er mulighed for at få fjernvarme. Derfor glæder det mig, at vi - hvis tilslutningspligten vedtages - kan få fjernvarme til Korsholm og Norring allerede næste år. Samtidig reducerer vi udledningen af CO2, og det kan vi alle glæde os over, siger formanden for teknik- og miljøudvalget Anders G. Christensen.

*****

JydskeVestkysten:
Pierre Legarth blev største stemmesluger til Ewii-valget

Med 653 stemmer blev Pierre Legarth største stemmesluger ved Ewiis repræsentantskabsvalg. JydskeVestkysten skriver, at han håber, at stemmerne giver ham en plads i energiselskabets bestyrelse.

- I første omgang handler det om at få en plads i bestyrelsen og på den måde kæmpe for, at Ewii har fokus på kerneforretningen fremadrettet. Overskuddet i Ewii skal investeres i Ewii, så forbrugerne får en lavere pris. Vi skal procesoptimere. For mig handler det her om at kunne tiltrække folk til Kolding. Driftsøkonomien i en husholdning er ikke uvæsentlig, og der er det vigtigt at kunne tilbyde nogle gode priser på el, vand, varme og fiber.

Han solgte i 2016 det sidste af autolakeringskoncernen Pierre.dk, han havde skabt over 30 år. Nu koncentrerer han kræfterne om byggeri og udlejning af ejendomme.

Se indslag fra TV 2 Nord om voldsomme prisstigninger hos fjernvarmeværker i Nordjylland samt interview med direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen.