22. nov 2018

Danmark sakker bagud på forskning i energiteknologi

LÆS I DAG: Danmark sakker bagud på forskning i energiteknologi. Overskudsvarme forbigået i datacenterplaner. Tysk eksport skal opprioriteres. Kommunen vil gerne have flere biogasanlæg.

Energi Watch:
Danmark sakker bagud på forskning i energiteknologi

Det står sløjt til med forskning og udvikling i Danmark. Ifølge Damvad er de største danske virksomheders investeringer i forsknings- og udvikling i energiteknologi stort set de samme i dag som før finanskrisen i 2009. 

Dertil kommer, at det er dyrere for virksomheder i Danmark i forhold til andre lande at forske og udvikle på grund af det lave danske skattefradrag på forsknings- og udviklingsaktiviteter.

Endelig viser en undersøgelse bestilt af DI Energi, Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet samt Innovationsfonden, at væksten i forskning og udvikling af nye energiteknologier i store danske virksomheder går uden om Danmark.

Derfor kan Jesper Nerlov, forskningsdirektør i Haldor Topsøe ikke genkende billede af, at Danmark er et foregangsland i forskning og udvikling.

- Danske politikere skal gøre sig klart, at også forskning og udvikling er blevet globaliseret, og hvor spørgsmålet om, hvad det koster at forske i Danmark, er et blandt flere elementer, der afgør, hvor virksomhederne placerer sig. Derfor ser vi gerne, at Danmark bliver langt mere ambitiøse, end vi er i dag og skaber nogle bedre rammevilkår, der også kan tiltrække virksomheder, siger Jesper Nerlov til Energi Watch.

Han understreger vigtigheden af stærke offentlige forskningsmiljøer, og siger, at stærke vidensinstitutioner og stærke virksomheder hænger sammen. Hvis man svækker en af dem, svækker man begge. Haldor Topsøe har over 300 ansatte i sin forskningsafdeling og 600 industriarbejdspladser.

*****

Ingeniøren:
Overskudsvarme forbigået i datacenterplaner

Det nye datacenter ved Fredericia vil ifølge Google blive et af søgemaskinens mest energieffektive og benytte avanceret maskinlæring til procesoptimering, men udnyttelse af overskudsvarme til fjernvarme indgår ikke i planerne, skriver Ingeniøren.

- Indtil nu har det handlet om strømforsyning og spildevand. Nu ved vi med sikkerhed, at det bliver til noget, og så skal vi have fundet en løsning på overskudsvarmen, siger Jacob Bjerregaard, borgmester i Fredericia, til Altinget.

Han peger Altinget på barrierer som afgifter og bureaukrati, som gør udnyttelse af overskudsvarme besværlig i praksis.

Google oplyser, at datacentrets strøm leveres fra 100 procent vedvarende energikilder. Tidligere har Google brugt såkaldte Power Purchase Agreements til at skaffe strøm til datacentre.

*****

Pressemeddelelse:
Tysk eksport skal opprioriteres

Lars Chr. Lilleholt, Energi-, Forsynings- og Klimaminister, vil slå et slag for styrket fokus og indsats for den danske energieksport til den store nabo mod syd; Tyskland. Det første skridt på vejen bliver taget torsdag, hvor ministeren deltager i en digitaliseringskonference i Berlin.

Ministeriet skriver i en pressemeddelelse, at Tyskland står over for ganske omfattende omlægninger af deres energisystem, hvis tyskerne skal nå deres klimamålsætninger frem mod 2030. Blandet andet vil landet udfase kernekraft inden 2022, og andelen af vedvarende energi i elforbruget skal op på 65 pct. i 2030. Næsten en fordobling i forhold til i dag.

- Der ligger et kæmpe potentiale i energieksporten til Tyskland, når man kigger på de energipolitiske målsætninger for 2030 og 2050. Vi har fra dansk side allerede et tæt og frugtbart myndighedssamarbejde med Tyskland, som vi nu styrker. Med den nye indsats vil vi klart signalere, at vi fortsat er en stærk samarbejdspartner for tyskerne inden for løsninger for energiplanlægning af den grønne omstilling, siger Lars Chr. Lilleholt.

Danmark og Tyskland er allerede i tæt pardans om omstillingen af den tyske energisektor, eksempelvis inden for fjernvarme. Tyskland er Danmarks næststørste aftager af energiprodukter- og services, hvor eksporten på energi sidste år havnede på 12,3 mia. kr.

*****

Ringkøbing-Skjern Kommune:
Kommunen vil gerne have flere biogasanlæg

Biogas er som vedvarende ressource en af metoderne til, at Ringkøbing-Skjern Kommune kan nå sit mål om at være 100 procent selvforsynende med bæredygtig energi allerede i 2020.

Derfor har kommunen inviteret landmænd og andre interesserede investorer til informationsmøde den 11. december, for at præsentere investorer for potentialet for flere store eller mindre anlæg i kommunen.

- Der er biomasse nok i kommunen til to industrielle anlæg eller flere mindre gårdanlæg. Det er positivt for kommunen og for borgerne, at vi gennem nye biogas-anlæg kan producere endnu mere vedvarende energi og dermed kommer endnu nærmere målet om at blive 100 procent selvforsynende med vedvarende energi i 2020, forklarer udviklingskonsulent i Ringkøbing-Skjern Kommune, Søren Sylvest Nilausen.

Kommunen har allerede biogasanlægget Viftrup, der via fjernvarmeværket sender billig varme ud i Spjald, samtidig med at landmanden bag anlægget kommer af med gylle og får et restprodukt, der indeholder mere koncentreret gødning.

Så det er ren win-win, mener Søren Sylvest Nilausen.