21. nov 2018

Fredericia-borgmester har endnu ikke talt overskudsvarme

LÆS I DAG: Fredericia-borgmester har endnu ikke talt overskudsvarme. Lilleholt afviser problemer med manglende forbrugerbindinger. Energinet afviser finansminister. Energiminister lover mere grøn energi i fjernvarmen.

Altinget:
Fredericia-borgmester har endnu ikke talt overskudsvarme

Overskudsvarme har ikke været et tema i Fredericias aftale med Google om et nyt datacenter. Men borgmester Jacob Bjerregaard håber på nye regler i forlængelse af politiske forhandlinger på Christiansborg, der gør udnyttelsen nemmere. Det fortæller Altinget.

Jacob Bjerregaard nævner, at der har været sonderinger mellem parterne, og at det vil være meget naturligt, at der kommer en aftale i stand mellem Google og transmissionsselskabet i Trekantsområdet, TVIS.

- Indtil nu har det handlet om strømforsyning og spildevand. Nu ved vi med sikkerhed, at det bliver til noget, og så skal vi have fundet en løsning på overskudsvarmen, siger Jacob Bjerregaard.

Sammen med direktøren for Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, er han enig, at forudsætningerne for at udnytte overskudsvarmen i og omkring Fredericia er gode.

- Trekantsområdet ligger tæt på både transmissionsledninger og tæt bebyggede områder, så der er rigtig gode muligheder for at udnytte overskudsvarme, også i Fredericia, siger Kim Mortensen, der dog peger på, at der politisk ikke er enighed på Christiansborg om at fjerne de eksisterende barrierer i form af afgifter og bureaukrati.

*****

Altinget:
Lilleholt afviser problemer med manglende forbrugerbindinger

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) afviser kommunernes og fjernvarmesektorens bekymringer om, at uden forbrugerbindinger mistes investeringssikkerhed. Han peger på, at KommuneKredit allerede i dag har givet lån til varmeforsyninger, hvor der ikke var pålagt forbrugerbindinger. 

- Tilslutnings- og forblivelsespligt kan således ikke have været afgørende forudsætning for KommuneKredits vurdering af KommuneKredits adgang til at yde lån inden for rammerne af EU’s statsstøtteregler, lyder det fra energi- og forsyningsminister Lars Chr. Lilleholt (V) i et svar til Forsynings- og Klimaudvalget.

Altinget fortæller, at lovforslaget om at ophæve muligheden for at pålægge ny tilslutningspligt skal førstebehandles 5. december.

*****

Energi Watch:
Energinet afviser finansminister

Det vil være i strid med loven, hvis Energinet skulle afgive et bud på Ørsteds elnet, Radius, og det får nu finansminister Kristian Jensen til at ændre forklaring efter et samråd i sidste uge. Her sagde ministeren, at bestyrelsen i Energinet godt kunne beslutte sig for at afgive et bud.

Kristian Jensen sagde på samrådet i forrige uge, at han som finansminister ikke ville have et problem med, at det statsejede Energinet ville afgive et bud på Radius og dermed en million elnetkunder i Storkøbenhavn og på Nordsjælland.

I et kortfattet, skriftligt svar til Energi Watch oplyser finansdirektør Torben Thyregod fra Energinet at: "Efter gældende lov har vi ikke hjemmel til at købe eldistributionsnet."

Svaret fra finansministeren på samrådet kom bl.a. efter pres fra Pelle Dragsted, der er energiordfører for Enhedslisten. Han og Enhedslisten har et stærkt ønske om, at staten sikrer sig kontrol med bl.a. elnettet.

*****

Horsens Folkeblad:
Energiminister lover mere grøn energi i fjernvarmen

Fjernvarmeselskaberne får større muligheder for frit at vælge brændsel, som åbner for mere grøn energi i fjernvarme, lovede energiminister Lars Chr. Lilleholt mandag ved et besøg på Brædstrup Fjernvarme, skriver Horsens Folkeblad.

Som mange andre decentrale kraftvarmeværker har Brædstrup Fjernvarme ønsket frit brændselsvalg for at slippe ud af naturgasbindingen. Ønsket forstærkes af, at grundbeløbet bortfalder til nytår, så fjernvarmeprisen i Brædstrup stiger omkring 5000 kroner om året for et standardhus. For at bringe prisen ned ønsker Brædstrup Fjernvarme at benytte flis eller varmepumper i stedet for naturgas.

Lars Chr. Lilleholt påpegede, at Folketingets er enige om en tillægsaftale til energiforliget, der åbner for valgfrihed af brændsel, hvis værkerne kan garantere, at fjernvarmeforbrugerne sparer mindst 1500 kroner om året.

- På den måde kan værkerne indføre f.eks. varmepumper eller flis for at imødegå prisstigningerne fra grundbeløbets bortfald, hvis man kan dokumentere, at det bliver billigere for fjernvarmeforbrugerne. I regeringspartierne havde vi gerne set et helt frit brændselsvalg, men for at få alle med, måtte vi indgå det kompromis, sagde Lars Chr. Lilleholt.