16. nov 2018

Prisen på CO2-kvoter sendes i vejret

LÆS I DAG: Sådan slipper Fynsværket fri af kullene. Ulovlige kontrakter skal i udbud. Udenlandsk køber af Ørsteds elnet bliver screenet. Aarhus er grønt forbillede for amerikansk by.

Altinget:
Prisen på CO2-kvoter sendes i vejret

I regeringens klimaudspil skal der annulleres 8 millioner CO2-kvoter. Og det kan blive dyrt for staten. For i Finansministeriets seneste skøn til CO2-kvoteprisen er den steget 150 procent. Eller fra 47 kroner i august til 119 kroner nu.

Det er ikke uden betydning for regeringens forslag mener både De Økonomiske Råd og Klimarådet.

En analyse fra foråret fra De Økonomiske Råd viste, at det var omkostningseffektivt at annullere alle de CO2-kvoter, EU vil tillade. Men de beregninger var på baggrund af en markant lavere pris.

Forslaget om at annullere kvoterne er derfor langt fra optimalt, vurderer Klimarådets formand:

- Den højere kvotepris har den glædelige konsekvens, at behovet for støtte til vedvarende energi falder, så det bliver billigere for staten at fremme udbygningen med vedvarende energi. Samtidig betyder den højere kvotepris, at staten går glip af større indtægter ved at annullere CO2-kvoter, sådan som regeringen planlægger i sin nyligt fremlagte klimaplan, siger Peter Birch Sørensen til Altinget.

Venstre holder dog fat i at annullere CO2-kvoterne uanset prisen, oplyser energi- og klimaordfører Thomas Danielsen.

*****

Energy Supply:
Sådan slipper Fynsværket fri af kullene

Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel har præsenteret konkrete forslag til, hvordan Fynsværket fra 2025 kan blive kulfrit -  fem år før de nationale mål betinger det.

- I stedet for varmt vand fra kulkraft, så kan vi få varmt vand fra vindmøller, sol og andre grønne kilder, som vi så gemmer i et stort underjordisk varmelager, siger borgmester Peter Rahbæk Juel ifølge Energy Supply.

Der vil også stadig være behov for biomasse, hvis de 400.000 tons kul, der årligt brændes af på værket, skal erstattes. Løsningen kræver en fritagelse fra kraftvarmekravet og en investering på 500 millioner kroner fra de midler, der er sat af i energiforliget.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt er positiv over for borgmesterens planer. Han hverken kan eller vil sige noget om, hvorvidt den tekniske løsning er den mest optimale eller om fritagelsen fra kraftvarmekravet kan realiseres. 

*****

Energy Supply:
Ulovlige kontrakter skal i udbud

Både affaldsselskabet Argo og Amager Ressource Center (ARC) har i en lang årrække handlet i strid med udbudsreglerne.

Således har Argo gennem mindst syv år indgået ulovlige kontrakter til en sammenlagt værdi af mere end 94 millioner kroner uden udbud, selvom de burde have været i udbud i hele EU. Det erkender selskabet selv.

- Der har simpelthen ikke været nok opmærksomhed på, hvad der gjaldt af regler, erkender selskabets direktør, Trine Lindegaard Holmberg til Energy Supply.

Både Argo og ARC har nu hyret advokater til at hjælpe selskaberne med at sende de kontrakter i udbud, som leverandører har fået i strid med reglerne. 

*****

Energi Watch:
Udenlandsk køber af Ørsteds elnet bliver screenet

Finansminister Kristian Jensen stiller betingelser til den nye ejer af Ørsteds elnet Radius, og et lovforslag om screening af udenlandske investorer omfatter også Radius, meddelte ministeren i et samråd i Folketingets finansudvalg i går, skriver Energi Watch.

Flere internationale købere, kapitalfonde og pensionskasser vist interesse i at overtage det sjællandske elnet.

- Regeringen og Ørsted vil som led i transaktionen sikre, at en eventuel ny ejer af Ørsteds eldistribution påtager sig en række forpligtelser over for staten, så en ny ejer ikke kan overdrage kontrollen med Radius uden statens forudgående samtykke, og før et nyt lovgrundlag er på plads, sagde han.

*****

Aarhus Stiftstidende:
Aarhus er grønt forbillede for amerikansk by

Den amerikanske industriby, Pittsburgh, er lige nu på besøg i Aarhus. Det sker, fordi den amerikanske by – der tidligere bl.a. var kendt for sin omfattende jernindustri – gerne vil blive bedre til grøn omstilling, og her har byen udset sig Aarhus som forbillede. Det fortæller Aarhus Stiftstidende.

Byerne har cirka samme størrelse. Forskellen er bare, at Aarhus siden 2008 har arbejdet målrettet med klimaudfordringerne, og at man her i samme periode er lykkedes med at nedbringe kommunens samlede CO2-udledning med 50 procent.

Den udvikling vil de rigtig gerne kopiere i USA, og det er oplagt, at det sker med fjernvarme, der er en nem vej til grøn omstilling. Og derfor har de to byer indledt et samarbejde, hvor også Energistyrelsen og Udenrigsministeriet er hevet med ind på sidelinjen.

- Jeg er stolt af, at Aarhus kan inspirere til grøn omstilling i et felt, der spænder fra Kina til USA. Hvis vores arbejde i Aarhus kan være med til at påvirke den grønne omstilling i et globalt perspektiv, kommer det os alle til gode. Samtidig viser det, at det er byerne, der skal gå forrest i arbejdet, hvis vi for alvor skal tage hånd om klimaudfordringerne, siger borgmester Jacob Bundsgaard ifølge Aarhus Stiftstidende.

Pittsburgh har en målsætning om at reducere byens CO2-udledning med 50 procent i 2030 og til den tid at have en 100 procent grøn elforsyning.