13. nov 2018

Lilleholt indkalder til biomasseforhandlinger

LÆS I DAG: Verdo-kunder kan få større varmeregning. Formand for Struer Forsyning forsvarer forblivelsespligt. Borgmester vil lave varmelager under Odense. Afgifter spænder ben for brug af overskudsvarme. Tørring Fjernvarme: Regler er årsag til prishop. Skiftedag på Bedsted Fjernvarme.

Altinget:
Lilleholt indkalder til nye biomasseforhandlinger

S og DF mener ikke, at regeringens forslag til udfasning af tilskud til el fra biomasse er godt nok, og der er også kritik fra andre partier. Det viste førstebehandlingen i Folketinget af det nye lovforslag om udfasningen, der er det første lovforslag afledt af energiaftalen fra juni i år.

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt havde inden lovbehandlingen forsøgt at justere på regeringens forslag, men åbenlyst var det ikke tilstrækkeligt. På den baggrund bad såvel S som DF om et nyt forhandlingsmøde med ministeren og regeringspartierne – det fortæller Altinget.

- Lovforslaget har mødt kritik i høringssvar og i den offentlige debat, og det ser ud til, at flere områder i landet kan blive ramt af højere varmepriser, heriblandt den københavnske vestegn, i Østjylland og i Herning, har jeg hørt. Derfor vil jeg opfordre regeringen til, at vi sætter os sammen og får forhandlet nogle justeringer, som kan tage højde for den kritik, sagde Dansk Folkepartis energiordfører, Mikkel Dencker.

I sin opsamling over debatten fastholdt energiminister Lars Chr. Lilleholt fokus på selve lovforslaget, som i hans optik på en ganske rimelig måde løser et udestående med EU samt ønsket om at nedtrappe støtten til biomasse.

- Der er efter min mening tale om en særdeles god ordning for de eksisterende værker, slog ministeren fast om forslaget, der efter planen skal vedtages 6. december.

*****

Randers Amtsavis:
Verdo-kunder kan få større varmeregning

Det kan blive dyrere at lukke op for termostaten for Verdos kunder. I hvert fald hvis et nyt lovforslag fremsat af Energi-, forsynings-og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V) bliver vedtaget. Det vil bl.a. betyde, at tilskuddet til en stor del af den grønne produktion bortfalder.

I øjeblikket får kraftværker er tilskud på 15 øre per kilowatttime, der produceres ved hjælp af biomasse. Verdo har de senere år omlagt produktionen på selskabets kraft-varmeværk, så der nu fyres med ren biomasse, og derfor vil forslaget ramme hårdt i Randers.

- Vi har foretaget en investering i en tro om, at vi kan få den afskrevet, så vi også vil være klar til den næste grønne omstilling. Men med det her forslag står vi til at miste de gunstige forhold, vi hidtil har haft, og det vil unægteligt betyde en større regning hos forbrugerne, siger Claus Omann Jensen, salg-og marketingdirektør i Verdo.

Energi-og klimaordfører Jens Joel (S) og politisk ordfører Nicolai Wammen (S) har derfor været på visit på Verdos anlæg for at drøfte sagen, inden forhandlingerne genoptages.

-Det er vigtigt, at vi får fundet en løsning hurtigt, og helst inden der bliver udskrevet et folketingsvalg, så producenterne -og dermed også forbrugerne -ved, hvad de kan regne med, siger Nicolai Wammen til Randers Amtsavis.

*****

Dagbladet Holstebro Struer:
Formand for Struer Forsyning forsvarer forblivelsespligt

Medlemmerne af Struer Kommunes Teknik-, miljø- og klimaudvalg var ikke enige, da de forleden skulle tage stilling til et forslag fra Struer Forsyning om at tinglyse forblivelsespligt på 3.632 ejendomme. Forslaget blev gennemført, men udvalgsformand Marianne Bredal (V) og Peter Astrup (V) var imod. Nu forsvarer deres partifælle, formand for Struer forsyning Mads Jakobsen, tinglysningen af forblivelsespligten. Det skriver Dagbladet Holstebro Struer.

Kritikerne kalder tinglysningen for både tvang og et forsøg på at opretholde et monopol, der forhindrer borgerne i frit at vælge deres varmekilde.

- Jeg vil hellere kalde det rettidig omhu i forhold til de 1.900 fjernvarmekunder, som allerede har fået en forblivelsespligt tinglyst på deres ejendom - og for såvidt også over for de 3.632 kunder, som bor på en ejendom, hvor Struer Forsyning ikke har fået forblivelsespligten tinglyst, siger Mads Jakobsen til Dagbladet Holstebro Struer.

Selv om formanden grundlæggende kan tilslutte sig samme ideologi som kritikerne, understreger han, at når det gælder fjernvarmeforbrugerne i Struer Kommune, er han mere optaget af at kunne levere både effektiv og billig fjernvarme. Og det, mener han, der er størst mulighed for, når alle trækker på samme hammel og er med til at betale regningen.

*****

Fyens Stiftstidende:
Borgmester vil lave varmelager under Odense

I Odense er ambitionen, at Fynsværket fra 2025 skal være kulfrit. En af løsningerne er at etablere en stor elkoger med kæmpe vandtanke under jorden, fortæller Odense-borgmester Peter Rahbæk Juel til Fyens Stiftstidende.

Vandet kan så ved hjælp af varmepumper varmes op og bruges senere.

- I stedet for varmt vand fra kulkraft, så kan vi få varmt vand fra vindmøller, sol og andre grønne kilder, som vi så gemmer i et stort underjordisk varmelager, forklarer Peter Rahbæk Juel, som tilføjer, at der stadig også vil være behov for energi fra afbrænding af biomasse. Men i et mindre omfang

Derudover kræver det, at kraftvarmekravet ændres, så Fynsværket ikke både skal producere el og varme.

*****

Energi Watch:
Afgifter spænder ben for brug af overskudsvarme

Der er brug for at kigge på afgifterne, hvis de store datacentre, der er på vej rundt i Danmark, skal bruge deres overskudsvarme og ikke bare fyre for gråspurvene. Sådan lyder det fra chefkonsulent i Danske Erhverv Poul Noer.

- I dag er der ikke en god forretningsmodel for de her store datacentre til at bruge deres overskudsvarme på grund af afgifter. Sådan er det også for produktionsvirksomheder og supermarkeder, der har svært ved at komme af med overskudsvarme, siger han ifølge Energi Watch.

Ifølge Ingeniøren er der kun ved et ud af de seks datacentre, som Google, Facebook og Apple planlægger på dansk jord, planer om at bruge overskudsvarme. Men selv om de fleste af de store datacentre ikke kommer til at bruge deres overskudsvarme, mener Dansk Erhverv, at de er en stor gevinst for Danmark.

- Datacentrene bliver en del af Danmarks digitale infrastruktur. Det giver i sig selv job, men derudover vil det også kaste ekstra arbejdspladser af sig som en sideeffekt, lyder det fra Poul Noer.

*****

Vejle Amts Folkeblad:
Tørring Fjernvarme: Regler er årsag til prishop

Grundbeløbet er årsag til, at Tørring Kraftvarmeværk går fra at have den laveste varmepris i Hedensted Kommune til at have den højeste, skriver Vejle Amts Folkeblad.

Værket mister tilskud på 5,5 mio. kr. årligt, når grundbeløbet bortfalder til nytår.

-Du kan ikke udjævne et årligt tilskud, der forsvinder. Du kan investere i andre produktionsformer, som gør fjernvarmen billigere, som vi også har gjort, men vi har kun forbrugerne at gå til for at få de penge ind, forklarer formand for Tørring Kraftvarmeværk, Søren Therkildsen.

Priserne i Tørring stiger i snit 5.500 kr., så den årlige varmepris for et standardhus bliver 17.113 kr.

Tørring har bygget solvarmeanlæg i 2009, pillefyr i 2013 og udvidet solvarmen i 2016.

*****

Nordjyske:
Skiftedag på Bedsted Fjernvarme

To af de gennemgående personer ved Bedsted Varmeværk går nu på pension. Det drejer sig om Hans Riis, der er varmemester, og som i 36 år har stået i spidsen for varmeværket og hans assistent gennem 30 år, Jens Christian Søndergaard. De er henholdsvis 69 og 72 år gamle. 

Værket blev etableret i 1963. I 1983 blev det bygget om til kul, men blot seks år senere til træpiller, og det er stadig varmekilden.

- Vi har lige renoveret det igen, og værket kan i princippet holde i mange, mange år endnu, siger han, men forklarer også, at den store drøm er at få bygget et nyt anlæg, som ikke ligger inde midt i byen, forklarer Hans Riis.

Det bliver 40-årige Tom Nørgaard, der kører værket videre.

I dag, tirsdag, bliver en helt ny elkedel indviet i Gentofte. Den afløser den hidtidige gaskedel og er endnu et skridt på vejen mod den grønne omstilling for fjernvarmen i København. TV Lorry bragte mandag aften et indslag om den nye kedel, og de store forventninger der er til den.