06. nov 2018

LA afviser nye grønne afgifter

LÆS I DAG: Energispareordning var milliarddyr. Energiforskning får over en halv milliard. Billigere energibesparelser trods højere omkostninger. Krydssubsideringssag lander på Vestagers bord. Repræsentantskaber vedtager storfusion. Overskudsvarmeafgift bremser Stryhns-projekt.

Altinget:
LA afviser nye grønne afgifter

Det bliver ikke med Liberal Alliances velvilje, at der skal indføres nye skatter eller skrues op for afgifter i klimaets navn. Liberal Alliances klima- og energiordfører, Carsten Bach, vil ikke følge trop med Konservatives nye grønne ordfører, Erik Lund, der har opfordret til at droppe den "ideologiske frygt" for at bruge afgiftsinstrumentet til at gøre danskernes adfærd mere klimavenlig.

Carsten Bach konstaterer, at tanken ”bekymrer” ham, siger han til Altinget.

- Vi har en borgerlig-liberal regering, som har et afgifts- og byrdestop for erhvervslivet. Og vi vil i Liberal Alliance i hvert fald gerne gøre opmærksom på, at der er ikke behov for at gøre nogen afgifter større. Danskerne er et af verdens mest skatteplagede folk i verden – derfor er der for os også kun en vej for afgifterne, og det er ned, siger Carsten Bach.

Erik Lund slog forleden fast, at de konservative ikke ønsker, at danskerne skal betale mere i afgifter, for hvis man hæver en afgift af hensyn til klimaet, skal en anden afgift eller skat sænkes tilsvarende. Men afgiftsinstrumentet bør tages langt mere i brug, for klimaets tilstand accelerer i den forkerte retning, mener K-ordføreren.

Men hos regeringspartneren Liberal Alliance er man stejl modstander af at hæve en hvilken som helst skat eller afgift. Også selvom en anden måtte falde tilsvarende.

- Vi vil kun lempe skatter og afgifter, men gerne på en måde, så forbrugeren får lettere ved at træffe et grønt valg. Det har vi allerede gjort ved at lette elafgiften, siger Carsten Bach.

*****

Energi Watch:
Energispareordning var milliarddyr

I 2017 kostede energispareordningen de danske energikunder 1,3 milliarder kroner.

- Det er et ret betydeligt beløb, som bliver indregnet i de priser, som forbrugerne betaler for strøm og varme. Derfor er det et vigtigt område at holde øje med, siger Carsten Smidt, der er direktør for Forsyningstilsynet til Energi Watch.

Der har tidligere været snydt med ordningen. Derfor er Forsyningstilsynet blevet oprettet, og kontrollen skærpet. Derfor vil tilsynet også yderligere undersøge de benchmarktal, de har offentliggjort.

*****

Energy Supply:
Billigere energibesparelser trods højere omkostninger

Selvom omkostningerne til tilsyn og kontrol er steget, viser nye tal fra Forsyningstilsynet, at det i 2017 lykkedes fjernvarmeselskaberne at gøre det billigere at gennemføre energibesparelser i henhold til energispare-ordningen, der også omfatter el- og naturgasselskaberne. Det skriver Energy Supply.

Sidste år kunne fjernvarmeselskaberne gennemføre energibesparelser for gennemsnitligt 46,3 øre/kWh, mens de i gennemsnit brugte 48,5 øre/kWh på besparelserne i 2016.

- De laveste frugter og de billigste energibesparelser er for længst høstet, og alligevel er det lykkedes at reducere omkostningerne og prisen på energibesparelser til glæde for forbrugerne. Det er meget glædeligt, siger afdelingsleder i Dansk Fjernvarme Louise Overvad Jensen til Energy Supply.

Energispareordningen har alt i alt kostet el-, naturgas- og fjernvarmekunderne 1,3 milliarder kroner i 2017. I 2016 var beløbet 1,5 milliarder kroner.

Energiselskaberne fik i sommeren 2017 fik pålagt yderligere omkostninger til øget tilsyn med ordningen.

*****

Energy Supply:
Energiforskning får over en halv milliard

Folketingets partier har den 2. november indgået en aftale om udmøntning af 1.394 millioner kroner til forskning og udvikling i 2019. Det samlede beløb til forskning og udvikling på energiområdet ventes at blive på rundt regnet 635 millioner kroner, hvilket er en pæn fremgang i forhold til beløbet i 2018.

Det samlede forskningsbeløb fra Folketinget er dermed på næsten 400 millioner kroner mere, end det tilsvarende i år, altså 2018. Det fortæller Energy Supply.

Uddannelses- og forskningsminister Tommy Ahlers omtaler det som en fremragende beslutning.

- Vi prioriterer miljø- og klimaforskningen, der kan være med til at løse nogle af fremtidens store udfordringer. Og så glæder jeg mig over, at alle partier står bag at sætte 180 millioner af til de nye pionercentre, så vi skaber flere enestående forskningsmiljøer i verdensklasse, siger ministeren.

*****

Energi Watch:
Krydssubsideringssag lander på Vestagers bord

Forbrugerorganisationen Denfo har netop anmeldt en mulig sag om krydssubsidiering i den danske energisektor til EU. Det sker, fordi en række kilder i fjernvarmesektoren har fortalt, at fjernvarmekunder flere steder i landet skulle have betalt for elproduktionen på de danske kraftvarmeværker og dermed måske ydet ulovlig støtte.

- Det har været en mistanke i mange år, at det er fjernvarmeforbrugerne, som giver tilskud til elproduktionen. Især hos de små værker. Nu kan vi så se, at Dansk Fjernvarme går ud og advarer mod det samme, så derfor reagerer vi på det, siger næstformand i Denfo, Louis Boe Carslund-Sørensen til Energi Watch.

Ifølge EU-lovgivningen er krydssubsidiering ulovlig statsstøtte, og derfor har Denfo sendt sagen til konkurrencekommissær Margrethe Vestagers kontor i EU-Kommissionen.

*****

Eniig.dk:
Repræsentantskaber vedtager storfusion

Repræsentantskaberne for SE og Eniig sagde i aftes ja til fusionere som Norlys, meddeler Eniig på sin hjemmeside.

Dermed ser Norlys ud til at være en realitet med mulighed for udviklingspotentiale synergier, der skal give stordriftsfordele, robust økonomi produkter og lavere priser.

- Vi er meget tilfredse med opbakningen til Norlys blandt vores medlemmer af repræsentantskabet – en opbakning, som vi har oplevet på både vores indledende dialogmøder og her i aften ved afstemningen. Vi ser nu frem til at kunne begynde samarbejdet, hvis fusionen bliver godkendt hos konkurrencemyndighederne, udtaler Jan Skytte Pedersen, formand i Eniig a.m.b.a.

*****

Dagbladet Roskilde:
Overskudsvarmeafgift bremser Stryhns-projekt

211 tons CO2 kunne være sparet om året, og 220 parcelhuse kunne være varmet op med overskudsvarme fra Stryhns' produktionsanlæg i Himmelev ved Roskilde, hvis ikke det var for regeringens påtænkte overskudsvarmeafgift, skriver Dagbladet Roskilde.

Stryhns, Fors og Roskilde Kommune har arbejdet med projektet ”Grøn kollektiv varme”, og analyser viser, at projektet kan opnå god økonomi med den reducerede elvarmeafgift. Fors har dog sat projektet i bero på grund af den af Skatteministeriet varslede overskudsvarmeafgift på 20,50 kr./GJ.

Indføres regeringens nye, højere fast afgift, bliver projektets business case negativ.