05. nov 2018

Kraftvarmeværker: Energinets ansvar at finansiere sikkerhed i elforsyningen

LÆS I DAG: Esbjerg uenige med Ørsted om varmeløsning. 4.000 kr. mere per husstand på grund af grundbeløb. Prisnomineret varmeværk banker prisen i bund. Glamsbjerg og Haarby er fusioneret. Våd skovflis får Kjellerups varmepris til at stige i 2019. Varmeværk har gjort det attraktivt at udskifte oliefyret. 

Energi Watch:
Kraftvarmeværker: Energinets ansvar at finansiere sikkerhed i elforsyningen

Hvis man fortsat vil have en forsyningssikkerhed i vores elsystem, må statens infrastrukturselskab Energinet komme op med en finansieringsmodel, så varmekunderne ikke fortsat kommer til at betale. Det mener Dansk Fjernvarme.

Statens infrastrukturselskab Energinet bør som ansvarlig for forsyningssikkerheden komme op med en ny finansieringsmodel, der sikrer, at de danske varmekunder ikke fortsat skal finansiere hovedparten af omkostningerne, når kraftvarmeværkerne producerer el og varme i samme produktion, og som værkerne er politisk pålagt.

Det siger direktør Kim Mortensen fra Dansk Fjernvarme til Energi Watch. Han mener, at det ikke – som i dag – skal være ”udvalgte varmeforbrugere”, der betaler for den elforsyningssikkerhed, som elsystemet nyder godt af.

- Det er elsystemet, der har afhængigheden af, at kraftværker og kraftvarmeværker er til rådighed. Det er den betaling, der skal finansieres, og den kan kun finansieres over elregningen, siger Kim Mortensen.

Han forklarer, at elsektoren betalte sin del, da prisen på el var højere, men at en stadig større andel af omkostningerne siden er blevet dækket af varmesiden.

- Men hvis man gerne vil have en forsyningssikkerhed i vores elsystem, må man skabe en mekanisme, der betaler for denne forsyningssikkerhed i elsystemet. Det er en ændring, man må forholde sig til, siger Kim Mortensen.

*****

Energiwatch:
Esbjerg uenige med Ørsted om varmeløsning

Din Forsyning er uenig om fremtiden for varmekunderne. Ørsted vil erstatte det kuldrevne Esbjergværk med blandt andet et biomasseanlæg, men det vil det kommunale varmeselskab ikke.

I Ørsteds tegning vil biomasse stå for op mod 90 pct. af varmeproduktionen, men så stort ønsker Din Forsyning ikke, det skal være. Her vil man i stedet en løsning, der anvender store varmepumper og overskudsvarme fra spildevandsanlæg og områdets kommende datacentre. Ifølge Din Forsyning vil det over 20 år være 1,2 mia. kr. billigere end Ørsteds variant.

Din Forsynings tidligere direktør og nuværende bestyrelsesmedlem Jesper Frost Rasmussen, der også er borgmester for Venstre i Esbjerg og formand for Dansk Fjernvarme er utilfreds med, at han oplever, at Ørsted søger at hindre kommunens ønsker ved at skrive til ministeren og Folketingets energipolitiske ordførere om, at de oplysninger, de har givet politikerne for at få det til at ske, er forkerte.

- Som vi ser det, er Ørsted, der har monopol, bange for, at en gigantordre på et biomassefyret, kombineret el- og varmeværk ryger sammen vej som deres monopol, hvis kraftvarmebindingen ikke fastholdes. Jeg synes ikke, det er det allerbedste signal at sende til en samarbejdspartner, at man påtager sig at gå i rette med vores henvendelser til Christiansborg, har Jesper Frost Rasmussen sagt til Jyske Vestkysten.

Den anklage vil man ikke forholde sig til hos Ørsted. Her mener man, at der er en god dialog.

*****

Randers Amtsavis:
4.000 kr. mere per husstand på grund af grundbeløb

Forbrugerne må til lommerne for at dække varmeregningen, når grundbeløbet fra staten på 1,7 milliarder kroner årligt forsvinder fra årsskiftet, skriver Randers Amtsavis.

Bortfaldet rammer forbrugere på omkring 200 små, decentrale kraftvarmeværker landet over, der siden 2004 har modtaget tilskuddet for at sikre balance i elnettet.

Ifølge Forsyningstilsynet har 45 værker allerede hævet varmeprisen mere end 1.000 kroner. Heraf har 17 værker hævet prisen med 3.000-8.400 kroner. Dansk Fjernvarme vurderer, at de ramte værker må hente 4.000 kr. ekstra om året per husstand.

- Det er en meget alvorlig sag. Ikke mindst i landdistrikterne, hvor størstedelen af de berørte selskaber forsyner. Jeg frygter, at vi indtil nu kun har set toppen af isbjerget, og at en lang række selskaber vil være nødt til at sætte prisen op, fordi der ikke er andre end forbrugerne til at betale. Det er meget svært at se meningen i, at udvalgte varmekunder, der er tilsluttet fjernvarmeselskaber med kraftvarmekrav og tvungen naturgasbinding, skal betale ekstra for at sikre elforsyningssikkerheden, siger Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen.

*****

Randers Amtsavis:
Prisnomineret varmeværk banker prisen i bund

I løbet af ti år er det blevet 20.000 kroner billigere for andelshaverne at hente varme hos Værum Ørum Kraftvarmeværk, skriver Randers Amtsavis.

I 2008 kostede det 32.500 kroner at opvarme et standardhus i Værum Ørum Kraftvarmeværks forsyningsområde. I dag er prisen 10.885 kroner om året.

Nyt træpillefyr, optimering af drift og nye kunder er nogle af tiltagene, der har banket prisen i bund og holdt den nede. Derfor var Værum Ørum Kraftvarmeværk nomineret til Dansk Fjernvarmes Fjernvarmeprisen.

Randers Kommune har sagt ja til, at Værum Ørum Kraftvarmeværk kan udvide med solvarme med støtte fra Region Midtjyllands miljøpulje med EU-midler. Puljen er øremærket til rådgivning og investering, så selskaber, der rammes hårdest af grundbeløbet, kan investere i grøn energi.

*****

Fyens.dk:
Glamsbjerg og Haarby er fusioneret

Glamsbjerg Fjernvarme og Haarby Kraft-Varme er nu endelig fusioneret. Det blev bekræftet og konfirmeret på byrådsmødet onsdag, skriver Fyens.dk.

Formand for det nye selskab Glamsbjerg-Haarby Varmeværk, Niels Jørn Lindeloff (Glamsbjerg) bekræfter også fusionen og siger, at der kommer nogle ændringer, forbrugerne skal tage højde for.

- Som det ser ud nu, er der uændrede priser i Glamsbjerg-Haarby Varmeværk. Fra 31. december har vi lagt varmeåret om. Det vil sige, at der kommer årsopgørelser i februar. Og vi har omlagt opkrævningsrater således, at der fremover vil være fem rater, fortæller Niels Jørn Lindeloff til Fyens.

Den nye bestyrelse i det nye Glamsbjerg-Haarby Varmeværk starter med medlemmer, men frem mod 2022 skæres der et medlem væk om året, så bestyrelsen ender med at have syv medlemmer. Målet er, at der altid skal være mindst to medlemmer fra hver by.

*****

Midtjyllands Avis:
Våd skovflis får Kjellerups varmepris til at stige i 2019

Sidste års usædvanligt våde efterår vil kunne ses på varmeprisen i Kjellerup, fordi prisen på skovflis er steget mere end forventet, skriver Midtjyllands Avis.

På Kjellerup Fjernvarmes generalforsamling fortalte formand Benny Møller Thomsen om prisstigningen, der først vil slå igennem næste år.

- Det påvirker ikke det forløbne år, men skal indregnes i priserne for 2019. Varmepumpen i det nye værk vil, når den kommer i drift, sammen med en lav returtemperatur, trække økonomien lidt i den rigtige retning, sagde Benny Møller Thomsen.

I løbet af regnskabsåret har Kjellerup Fjernvarme fået 13 nye forbrugere, så man nu er oppe på 1.796.

Et standardhus i Kjellerup har en varmeregning på 10.103 kroner om året, mens gennemsnitsprisen i Danmark er 12.272 kroner.

*****

TV2 Østjylland:
Varmeværk har gjort det attraktivt at udskifte oliefyret

Det er langtfra alle i Danmark, der har adgang til fjernvarme. Trustrup-Lyngby Varmeværk på Djursland har fundet på en billig løsning til et miljøvenlig alternativ til oliefyr – nemlig varmepumper og såkaldt nærvarme.

Løsningen er mere miljøvenlig end et oliefyr. Tidligere og andre steder skal den enkelte husejer selv købe en varmepumpe. Men på Trustrup-Lyngby Varmeværk har de altså valgt at gøre det på en ny måde – det fortæller TV2 Østjylland.

Økonomisk fungerer det lidt ligesom fjernvarme. Kunderne betaler et tilslutningsbidrag til et andelsselskab, der hedder Nærvarme.

- At det er et andelsselskab gør, at vi kan holde priserne meget fornuftige. Vi kan ikke tjene penge på det, fordi det er forbrugernes egne penge, siger Michael Meldgaard Christensen, der er driftsleder på Trustrup-Lyngby Varmeværk.

Der er stadig 150.000 husstande, der bliver varmet op med oliefyr i Danmark.

Se indslag fra TV2 Østjylland om nærvarme på Djursland.