26. okt 2018

Omfordeling i milliardklassen kan være på vej i energisektoren

LÆS I DAG: Omfordeling i milliardklassen kan være på vej i energisektoren. Fjernvarmeværker åbner for milliardinvestering i varmepumper. Bred politisk enighed om at erstatte naturgas med varmepumper. Gas får ny rolle i fjernvarmeproduktionen. Overlund Fjernvarme: Bordet skal gøres helt rent. Verdo henter ordre på biomasseanlæg. Mobil fjernvarmecentral varmer landsby ved Kolding.

Energi Watch:
Omfordeling i milliardklassen kan være på vej i energisektoren

Varmeforbrugerne kan i flere år have betalt for stor en andel af omkostningerne ved at producere el og varme samtidig. Hvis varmekunderne har betalt en del af elforbrugernes regning, er det i strid med varmeforsyningslovens og elforsyningslovens krav om en rimelig fordeling af udgifterne mellem varmekunder og elkunder, og en række kilder i fjernvarmesektoren vurderer, at blive tale om en omfordeling af omkostninger i produktionen af el og varme for et milliardbeløb, skriver EnergiWatch.

Dansk Fjernvarmes direktør Kim Mortensen mener, at der de seneste år er sket en krydssubsidiering i takt med, at elpriserne er faldet.

- Da prisen på el var højere, betalte elsektoren sin andel. Men efterhånden som prisen på el er blevet presset i bund er en større og større del af omkostningerne blevet dækket af varmesiden. Men hvis man gerne vil have en forsyningssikkerhed i vores elsystem, må man skabe en mekanisme, der betaler for denne forsyningssikkerhed i elsystemet, så det ikke er udvalgte varmeforbrugere, der kommer til at betale en højere pris for det, siger Kim Mortensen til Energi Watch.

Ifølge energi-, forsynings og klimaminister Lars Chr. Lilleholt (V) er det i strid med reglerne, hvis der sker en subsidiering. I et skriftligt svar til organisationen Denfo har han slået fast, at omkostningerne på de danske kraftvarmeværker skal være "rimelige” og opfordret til at klage til Energitilsynets sekretariat, hvis man har en oplevelse af, at det ikke er tilfældet.

Energistyrelsen arbejder lige nu på at få fastlagt en fordelingsnøgle, der skal sikre en ligelig fordeling af omkostningerne mellem el- og varmesektoren, når de omkring 270 selskaber, der er omfattet af den nye regulering i fremtiden skal benchmarkes mod hinanden.

Ifølge EnergiWatchs oplysninger forventes det, at Energistyrelsen frigiver et udkast til en omkostningsfordelingsnøgle i sektoren i løbet af første halvår af 2019.

*****

Energi Watch:
Fjernvarmeværker åbner for milliardinvestering i varmepumper

I dag har kun 30 fjernvarmeværker investeret i energieffektive varmepumper, der veksler bl.a. grøn strøm til billig varme. I 2030 vil 250 værker være hoppet med på vognen. Det skriver Energi Watch.

Landets fjernvarmeværker er klar til at poste mere end 12 mia. kr. i store varmepumper og elpatroner.

- Brugen af varmepumper, og dermed integrationen af el i vores opvarmning, er en forudsætning for, at vi kan elektrificere Danmark yderligere, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

De elektriske milliardplaner ser dagens lys, efter at et enigt Folketing i juni mere end halverede elvarmeafgiften som led i en ny energiaftale. Samtidig er det fra 2022 slut med den grønne elafgift, den såkaldte PSO-afgift.

For landets knap 400 fjernvarmeselskaber er afgiftslempelserne beviset på, at bolden nu er givet op fra politisk hold til en omsiggribende elektrificering af fjernvarmen, og værkerne spiller gerne med, lyder meldingen Dansk Fjernvarme.

*****

Ritzau:
Bred politisk enighed om at erstatte naturgas med varmepumper

Forligskredsen bag energiaftalen blev i går enige om at ophæve produktionsbindingerne for de mindre fjernvarmeområder den 1. januar 2019.

Den nye aftale følger op på energiaftalen ved at ophæve brændselsbindingen til naturgas og kraftvarmekravet i de mindre områder.

Værker, der ønsker at investere i rene biomasseprojekter, skal dog i en midlertidig periode påvise en besparelse for varmekunderne på 1.500 kr. inkl. moms i forhold til det næstbilligste alternativ. Det skal understøtte omstillingen til elbaseret varme – og at værkerne kun omstiller til biomasse, hvor det er nødvendigt for at understøtte grundbeløbets ophør. Værkerne kan dog frit supplere varmepumpen med biomasse, så længe, at varmepumpen er størst.

Modellen indeholder følgende elementer:

  • Produktionsbindingerne for de mindste fjernvarmeområder (op til under 500 TJ    leveret varme an net) ophæves pr. 1. januar 2019 (gælder ca. 385 fjernvarmeområder).
  • Der indføres en skærpet godkendelsesmodel, som betyder, at biomasseprojekter i en midlertidig periode på 3 år både vil skulle opfylde kravet om positiv samfundsøkonomi og give en besparelse på mindst 1500 kr./år/standardhusstand i forhold til det næstbilligste alternativ.
  • Projekter med biomasse i kombination med eldrevne varmepumper undtages brugerøkonomikravet, så længe at varmepumpen er størst.
  • Energistyrelsen vil udstede retningslinjer for beregningsmetoden i forbindelse med ikrafttrædelsen d. 1. januar 2019.
  • Energistyrelsen vil fremover monitorere antallet og typen af varmeforsyningsprojekter, der godkendes i kommunerne.
  • Der foretages evaluering efter 2 år.

*****

Ingeniøren:
Gas får ny rolle i fjernvarmeproduktionen

Dansk Fjernvarme og HMN Naturgas har offentliggjort et samarbejde om at afdække, hvilken rolle natur- og biogas skal spille i den danske fjernvarmeproduktion. Det fortæller Ingeniøren.

Høje afgifter på naturgas og en omstilling til alternativer som biomasse og varmepumper har flyttet gassens rolle i fjernvarmeproduktionen. Nu bruges den mere til at dække spidsbelastning end som primær varmekilde.

- Det er lige nu, at der træffes store valg om, hvordan energisystemerne og -sektorerne omstilles til grøn energi og med langtrækkende konsekvenser, siger Peter Kristensen, chef for markedsudvikling i HMN Naturgas.

Samarbejdet skal også beskæftige sig med samspillet mellem forskellige teknologier og energiformer og med, hvordan fremtidens energimiks skal se ud.

- Vi skal se på, om nye tarifmodeller og -aftaler kan understøtte gassen som fleksibelt brændsel i energi- og fjernvarmesystemet. Og vi skal have en krog i, at biogassen hastigt er ved at erstatte naturgassen i gassystemet og derved rykker gassen over på positivlisten over fremtidens grønne energiformer, siger Peter Kristensen

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Overlund Fjernvarme: Bordet skal gøres helt rent

Skal der findes en holdbar løsning for fjernvarmen i Viborg, skal der først være enighed om en langsigtet strategi, og derefter skal der dannes et selskab, hvor alle er lige. Det mener Overlund Fjernvarme i den verserende strid i Viborg, hvor Overlund Fjernvarme er totalt afvisende for en model, hvor Viborg Fjernvarme overtager ”hele dynen”.

- Nej, det er naturligvis et forslag, som for os er helt uspiseligt. For at få det fejet af bordet valgte vi for nogle dage siden at tilslutte os et forslag fra formanden for Boligselskabet Sct. Jørgen, Johannes Stensgaard. Det gik jo på, at et nyt selskab skulle være kommunalt ejet, siger formanden for Overlund Fjernvarme, Michael Pedersen.

Overlund Fjernvarme ser på den baggrund ikke andre muligheder end at alle gamle knaster, der ligger på bordene hos de forskellige interessenter, fejes af bordet.

- Der er ikke andre muligheder, hvis vi vil sikre os, at alle i fremtiden regnes for lige, men for os er det faktisk vigtigst, at vi finder ud af, hvordan varmeforsyningen skal være i fremtiden. Ikke bare i morgen, men de næste flere årtier, siger Michael Pedersen til Viborg Stifts Folkeblad.

*****

Energi Watch:
Verdo henter ordre på biomasseanlæg

Det er lykkedes for Verdo at lande en ordre på et 5,5 MW biomasseanlæg. Det oplyser energikoncernen i en pressemeddelelse – det fortæller Energi Watch.

Det er Balling-Rødding Fjernvarme, der har afgivet ordren, som omfatter projektering, levering, montering samt opstart af det nye maskinanlæg. Det nye anlæg vil erstatte to ældre anlæg i Balling og Rødding.

- Det er lykkes os at tilføre det kommende anlæg i Balling-Rødding bedre funktionalitet. Normalt er der ikke så stort råderum for anlæg i denne størrelse. Men vi har nedskaleret noget af den teknik, vi har gode erfaringer med fra væsentligt større anlæg, fortæller salgschefen for energianlæg i Verdo, John Martin Myrup.

Verdo forventer, at kedlen er installeret i marts næste år, og at anlægget står færdig ved udgangen af 2019.

*****

Energy Supply:
Mobil fjernvarmecentral varmer landsby ved Kolding

De større byers befolkningstilvækst øger behovet for boligudbygning og dermed også behovet for opvarmning, skriver Energy Supply.

Da boligerne ikke alle kan bygges i byernes centrum, vil en del bo i oplandet, hvor nogle ikke kan kobles til fjernvarme endnu.

Et af de steder er Eltang ved Kolding, hvor håndværkere opfører huse i en ny udstykning med tres grunde. Her har Trefor Varmes investeret i en mobil fjernvarmecentral med tre træpille-kedler med en termisk ydelse på 224 kW. 

- Udstykkeren forventer at anlæggets forsyningsgrundlag udvikler sig over 5 - 10 år, hvorefter der skal etableres varmeforsyning fra bestående fjernvarmesystem, oplyser Trefor Varme.

Trefor Varme har investeret 1,1 million kroner i anlægget i Eltang.

*****

Nyheder

13. nov 2018

Fjernvarme-eksperter fra hele verden er samlet i Aalborg

300 deltagere fra fire forskellige kontinenter er i disse dage samlet i Aalborg for at diskutere fremtidens fjernvarme ved en stor international konference.

13. nov 2018 Landsmøde

Video: Investorer til fjernvarmen og Løvens Hule

Pensionsselskaberne står på spring for at investere grønt. Direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen, svarer på, om de har kig på fjernvarmen. Det glider over i Løvens Hule, hvor han er en af de fire løver, der skal vurdere tre nye energikoncepter. De tre andre i panelet er Kim Lehmann, direktør i Kamstrup, Jens Lundgaard, direktør i KommuneKredit og Christian Ibsen, direktør i Concito.

12. nov 2018 Landsmøde

Video: Invester i diversitet

Jette Miller, direktør i De Frie Energiselskaber, gav et indlæg om diversitet i energisektoren. Og hvorfor det er vigtigt at tale om diversitet i energisektoren.

09. nov 2018

Regeringen må tilbage i maskinrummet

Regeringens forslag til en overgangsordning for de elproducerende biomasseanlæg er ikke godt nok. Sådan var den klare melding fra oppositionen, der ikke vil lade varmekunderne betale store ekstraregninger.

09. nov 2018 Landsmøde

Video: Er der investorer til bæredygtighed?

Vi er i gang med verdens største finansielle eksperiment, mener chefstratreg hos Carnegie, Henrik Drusebjerg. Se hans indlæg fra årets landsmøde om villigheden i at investere i bæredygtighed - efterfulgt af en debat mellem Bo Lidegaard fra Politiken, Lars Barfoed fra Energinet, Henrik Drusebjerg og Kim Mortensen.

08. nov 2018

Vandselskaberne vinder sag i Højesteret

Vandselskaberne har netop vundet skattesag i Højesteret, hvormed forbrugerne slipper for et nyt stort skattesmæk. Afgørelsen vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

08. nov 2018

VEKS: Regeringen sender højere varmeregning direkte til Vestegnen

Når elproduktionstilskuddet ophører på de biomassefyrede værker, er der kun varmekunderne til at samle regningen op. Dermed har varmekunderne udsigt til store prisstigninger., skriver VEKS i et indlæg.

07. nov 2018 Landsmøde

Se Mette Frederiksens tale fra årets landsmøde

På landsmødets første dag indtog Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen talerstolen. Den store sal var pakket til randen af deltagere, der ville høre, hvad oppositionslederen havde at sige om fælles løsninger.

06. nov 2018 Landsmøde

Video: Formandens tale på landsmødet

Dansk Fjernvarmes formand Jesper Frost Rasmussen holdt sin første landsmødetale som formand ved åbningen af det 60. landsmøde. Se hele talen her.

02. nov 2018 Landsmøde

Lasse P.N. Olsen: Velkommen til Aalborg

Se eller gense talen fra Lasse P. N. Olsen, formand for Miljø & Energi, Aalborg Kommune, ved åbningen af Dansk Fjernvarmes landsmøde.

01. nov 2018 Landsmøde

Video: Energiministerens tale til landsmødet

Den kommende uge vil vi offentliggøre indslagene fra årets landsmøde. De kommer ikke i fuldstændig kronologisk rækkefølge. Og derfor bringer vi først energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale fra fredag morgen. 

13. nov 2018 Navnenyt

Ny direktør til Odsherred Forsyning

Fanny Villadsen overtager som direktør for Odsherred Forsyning efter Ghita Hansen.

07. nov 2018 Navnenyt

Praktikant til Faglig Afdeling

Ingeniør i energiteknologi er i praktik i Dansk Fjernvarme.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

06. nov 2018

LA afviser nye grønne afgifter

LÆS I DAG: Energispareordning var milliarddyr. Energiforskning får over en halv milliard. Billigere energibesparelser trods højere omkostninger. Krydssubsideringssag lander på Vestagers bord. Repræsentantskaber vedtager storfusion. Overskudsvarmeafgift bremser Stryhns-projekt.

05. nov 2018

Kraftvarmeværker: Energinets ansvar at finansiere sikkerhed i elforsyningen

LÆS I DAG: Esbjerg uenige med Ørsted om varmeløsning. 4.000 kr. mere per husstand på grund af grundbeløb. Prisnomineret varmeværk banker prisen i bund. Glamsbjerg og Haarby er fusioneret. Våd skovflis får Kjellerups varmepris til at stige i 2019. Varmeværk har gjort det attraktivt at udskifte oliefyret. 

02. nov 2018 Presseklip

Bliver fjernvarme et frit valg, må datacentrene lukke varme ud til fuglene

LÆS I DAG: Nyt kæmpe solvarmeanlæg klar til sommer. Energistrategi skal sikre vedvarende energi til alle i Aarhus. Overskudsvarme er taget helt ud af Coops energiprogram. A.P. Møller Holding ser på geotermi i Nordsjælland. Ørsted har ”god og robust” dialog med Esbjerg. Mulig Ørsted-handel gør politikere urolige.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

01. nov 2018 Energibesparelser

Fjernvarmeselskaber reducerer prisen på energibesparelser

På trods af højere omkostninger til tilsyn og kontrol er det i 2017 lykkedes for de danske fjernvarmeselskaber at reducere prisen på at gennemføre energibesparelser. Det viser nye tal fra Forsyningstilsynet.

01. nov 2018 Navnenyt

EWII har fået ny økonomidirektør

Olaf Spliid skifter til EWII efter 32 år hos Bankdata. 

29. okt 2018 Navnenyt

Ny på kontoret i Hornbæk

Nina Skanning er ny hos Hornbæk Fjernvarme.

08. okt 2018 Navnenyt

25 år med samme driftsleder i Sdr. Herred

Karlo Kronborg Andersen fejrer den 1. november 25 års-jubilæum hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.

03. okt 2018 Navnenyt

HOFOR henter ny kommunikationschef i DR

Anders Kappel får ansvar for HOFOR’s interne og eksterne kommunikation.