23. okt 2018

Udramatisk generalforsamling i Horsens

LÆS I DAG: Tilskudsophør får varmeregningen til at stige. Varmeværksformand er oprørt. Prisen på fjernvarme stiger. Stokkemarke Fjernvarme er solgt til Lolland Varme. Eksperter uenige om at droppe CO2-kvoter. 400 oplevede Hinnerup Fjernvarme efter udvidelsen. Så er der prop i læk efter fem måneder. Aulum er i mål med fjernaflæselige målere.

Horsens Folkeblad:
Udramatisk generalforsamling i Horsens

Årets generalforsamling i Fjernvarme Horsens forløb udramatisk, da bestyrelsens forslag blev vedtaget, og formanden modtog genvalg. 105 personer, som repræsenterede 1030 stemmer, var mødt frem på Hotel Opus, hvor generalforsamlingen foregik. Det fortæller Horsens Folkeblad.

Ligesom i 2017 var aftenens store spørgsmål, om de fremmødte ville godkende bestyrelsens forslag til vedtægtsændringer. Det ville de ikke i 2017, hvor generalforsamlingen varede næsten tre gange så lang tid som planlagt. Det var ikke tilfældet denne gang, hvor forslagene blev vedtaget.

Bestyrelsen havde inddelt sine forslag til vedtægtsændringer i fem grupper, der alle blev vedtaget, er

  • Tydeliggørelse af vedtægternes indhold og sletning af overflødige bestemmelser
  • Småændringer
  • Krav om tilmelding til generalforsamlinger
  • Det skal koste en godtgørelse at melde sig ud af Fjernvarme Horsens
  • Nye andelshavere skal have mulighed for at søge finansieringsløsninger gennem Fjernvarme Horsens ved tilslutning.

Sidste gang skulle der stemmes én gang om samtlige 35 vedtægtsændringer og da blev forslagene afvist. Denne gang, hvor forslagene for overskuelighedens skyld var delt op i grupper, vedtog de fremmødte samtlige vedtægtsændringer med næsten enstemmige flertal.

Formand Niels Karl Grønlund blev genvalgt, det samme blev Carsten Schrøder og Kim Bergmann, mens næstformand Thomas Skjærris ikke blev genvalgt.

*****

Jyllands-Posten:
Tilskudsophør får varmeregningen til at stige

Ved nytår ophører en 15 år gammel politisk aftale om et særligt tilskud til omkring 200 fjernvarmeværker, og dermed mister værkerne en årlige milliardindtægt, der betyder, at forbrugerne nu kan se frem til at skulle betale mere for deres varme – det fortæller Jyllands-Posten.

Foreløbig har 91 af landets 400 fjernvarmeværker varslet prisstigninger over for kunderne, viser en ny opgørelse fra Dansk Fjernvarme. Det kan ramme op mod 200.000 varmekunder, og selv om Christiansborg i forbindelse med en energiaftale fra juni i år har afsat penge til at hjælpe værkerne igennem tabet, så slår det langt fra til, lyder kritikken.

- Jeg havde helt klart en forventning om, at politikerne for længst var kommet med en løsning for de fjernvarmeværker, der bliver hårdest ramt, siger Steffen Damsgaard, som er formand i Landdistrikternes Fællesråd

*****

Jyllands-Posten:
Varmeværksformand er oprørt

Formand for Sdr. Herreds Kraftvarmeværker, Poul Kristensen, føler sig stærkt overset af politikerne på Christiansborg. Fra årsskiftet falder det såkaldte grundbeløb bort, og dermed kan mange fjernvarmeværker – også Sdr. Herreds Kraftvarmeværker – se frem til et stort hul i budgettet.

På den nylige generalforsamling kunne han fortælle, at de 600 husstande, der er tilkoblet fjernvarmen, kan se frem til et prishop på op til 6.800 kroner om året. Poul Kristensen mener, at politikerne har siddet værkerne og forbrugerne overhørig igennem flere år – det skriver Jyllands-Posten.

- Politikerne på Christiansborg har haft travlt med at lægge ansvaret over til os og sige, at det må vi selv ordne. Men det er jo ikke rimeligt, siger Poul Kristensen, der skønner, at værket på Mors skal bruge en økonomisk håndsrækning på 14-16 mio. kr., hvis de knap 600 forbrugere skal slippe uden alvorlige økonomiske skrammer på grund af grundbeløbets ophør. 

*****

Frederiksberg Bladet:
Prisen på fjernvarme stiger

Fjernvarmeprisen hos Frederiksberg Fjernvarme stiger med ca. 7 procent. Baggrunden skyldes, at Frederiksberg Kommune med et bredt flertal i kommunalbestyrelsen vedtog, at fjernvarmeselskabet skal opkræve 181,4 millioner kroner i forrentning af deres indskudskapital.

Borgmester Jørgen Glenthøj mener, det er en logisk beslutning:

- Der er ikke tale om en skjult skat. Som udgangspunkt er det helt fundamentalt, at en virksomhed kan opkræve renter af den indskudte kapital med henblik på - over tid - at kunne udvikle og reinvestere i infrastrukturen, siger Jørgen Glenthøj til Frederiksberg Bladet.

Han begrunder det med, at opkrævningen vil muliggøre grønne investeringer på energiområdet til gavn for borgerne på Frederiksberg.

*****

Lollands-Posten:
Stokkemarke Fjernvarme er solgt til Lolland Varme

Lolland Varme A/S har købt Stokkemarke Fjernvarme og overtager 1. november ledningsnet og kundekartotek fra det privatejede selskab med 150 varmekunder, skriver Lollands-Posten.

Ifølge ejeren af det 10 år gamle halmfyrede Stokkemarke Fjernvarme, John Henning Rasmussen, er det blevet for omstændigt at drive et lille fjernvarmeværk.

- Der kommer hele tiden noget nyt, der skal indberettes til myndighederne hver 14. dag, og jeg bliver stillet over for sparekrav. Jeg kører med et underskud på Stokkemarke Fjernvarme, og jeg burde have sat prisen for varme op, men da den ikke er lav i forvejen, og jeg ved en prisstigning risikerede at miste kunder, så har jeg undladt det, siger John Henning Rasmussen til Lollands-Posten.

Han får 11 millioner kroner Stokkemarke Fjernvarme, men har en gæld i anlægget på 12 millioner kroner.

*****

Altinget:
Eksperter uenige om at droppe CO2-kvoter

CO2-kvoteprisen er steget efter en EU-reform, og derfor vil regeringen frem mod 2030 annullere CO2-kvoter for at leve op til klimaforpligtigelsen. Men det mener Klimarådet er en dårlig ide – det fortæller Altinget.

- Vores anbefaling er helt at droppe kvoteannulleringen. Den reelle klimaeffekt er begrænset de næste par årtier, og vi skal i gang med at omstille transporten og landbruget, hvis vi skal nå målet om at være fossilfri i 2050. Derfor er det uheldigt at bruge den her mekanisme til at udskyde omstillingen af de sektorer, siger formand for Klimarådet, Peter Birch Sørensen.

Ifølge Klimarådet koster forslaget cirka 1,5 milliarder kroner, og de penge mener man, bør gå til klimatiltag i stedet. Det bakkes op af tænketanken Karak, mens det Økonomiske Råd og CEPOS er uenige. Her mener man, at man får CO2-reduktioner ud af det, selvom den sker andre steder.

*****

Favrskov Avisen:
400 oplevede Hinnerup Fjernvarme efter udvidelsen

Omkring 400 interesserede lagde vejen forbi, da Hinnerup Fjernvarme holdt åbent hus den 6. oktober.

Her oplevede de det nye halmanlæg med kedel, halmlager og askelager, der blev taget i drift i september. Det skriver Favrskov Avisen.

- Det er rigtig flot med 400 mennesker. Det viser stor interesse for, hvad der sker både nu og fremover med deres varmeforsyning. Folk har fået øje på, at vi skal sikre en CO2-neutral varmeproduktion generelt, siger
driftsleder Peter Bakke.

Hinnerup Fjernvarme har de senere år koblet forbrugere til i Hinnerup-Søften, Haldum, Vitten, Foldby og Korsholm. I 2019 udvider Hinnerup Fjernvarme ed Haar og opland, en ny udstykning i Haldum og nye udstykninger i Hinnerup og Søften.

*****

Energy Supply:
Så er der prop i læk efter fem måneder

Det har kostet Høng Varmeværk omkring 13.000 liter vand, at man har haft en læk i systemet, som man forgæves har søgt efter i fem måneder. Men nu er lækken fundet, og der er sat prop i – det fortæller Energy Supply.

Lækket blev konstateret blot 10 meter fra værkets hoveddør, og skaden er nu næsten helt udbedret, så den tabte mængde vand er reduceret til otte kubikmeter i døgnet, forklarer Jørgen Larsen, der er varmeværkets driftsmand.

- Otte kubikmeter er langt mere overskueligt, og gør også, at vi igen vil være i stand til at håndtere, hvis der kommer et nyt, mindre brud, siger han ifølge Energy Supply.

*****

Herning Folkeblad:
Aulum er i mål med fjernaflæselige målere

Aulum Fjernvarme og Aulum Vandværk har fået udskiftet alle målere i byen til målere, der kan fjernaflæses. Det fortæller Herning Folkeblad.

- Det er gået helt efter planen. Faktisk er det gået hurtigere, end vi havde regnet med, og det er ikke blevet dyrere end planlagt, siger bestyrelsesformand Alex Frank Holm, der nævner, at man har fået hjælp udefra til at få målerne monteret.  

I alt er der blevet installeret 1397 fjernaflæselige målere, og med de nye målere skal man bare være i nærheden af målerne for at kunne aflæse forbruget, hvilket gør det langt nemmere at lave fx årsaflæsninger.

Nyheder

13. nov 2018

Fjernvarme-eksperter fra hele verden er samlet i Aalborg

300 deltagere fra fire forskellige kontinenter er i disse dage samlet i Aalborg for at diskutere fremtidens fjernvarme ved en stor international konference.

13. nov 2018 Landsmøde

Video: Investorer til fjernvarmen og Løvens Hule

Pensionsselskaberne står på spring for at investere grønt. Direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen, svarer på, om de har kig på fjernvarmen. Det glider over i Løvens Hule, hvor han er en af de fire løver, der skal vurdere tre nye energikoncepter. De tre andre i panelet er Kim Lehmann, direktør i Kamstrup, Jens Lundgaard, direktør i KommuneKredit og Christian Ibsen, direktør i Concito.

12. nov 2018 Landsmøde

Video: Invester i diversitet

Jette Miller, direktør i De Frie Energiselskaber, gav et indlæg om diversitet i energisektoren. Og hvorfor det er vigtigt at tale om diversitet i energisektoren.

09. nov 2018

Regeringen må tilbage i maskinrummet

Regeringens forslag til en overgangsordning for de elproducerende biomasseanlæg er ikke godt nok. Sådan var den klare melding fra oppositionen, der ikke vil lade varmekunderne betale store ekstraregninger.

09. nov 2018 Landsmøde

Video: Er der investorer til bæredygtighed?

Vi er i gang med verdens største finansielle eksperiment, mener chefstratreg hos Carnegie, Henrik Drusebjerg. Se hans indlæg fra årets landsmøde om villigheden i at investere i bæredygtighed - efterfulgt af en debat mellem Bo Lidegaard fra Politiken, Lars Barfoed fra Energinet, Henrik Drusebjerg og Kim Mortensen.

08. nov 2018

Vandselskaberne vinder sag i Højesteret

Vandselskaberne har netop vundet skattesag i Højesteret, hvormed forbrugerne slipper for et nyt stort skattesmæk. Afgørelsen vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

08. nov 2018

VEKS: Regeringen sender højere varmeregning direkte til Vestegnen

Når elproduktionstilskuddet ophører på de biomassefyrede værker, er der kun varmekunderne til at samle regningen op. Dermed har varmekunderne udsigt til store prisstigninger., skriver VEKS i et indlæg.

07. nov 2018 Landsmøde

Se Mette Frederiksens tale fra årets landsmøde

På landsmødets første dag indtog Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen talerstolen. Den store sal var pakket til randen af deltagere, der ville høre, hvad oppositionslederen havde at sige om fælles løsninger.

06. nov 2018 Landsmøde

Video: Formandens tale på landsmødet

Dansk Fjernvarmes formand Jesper Frost Rasmussen holdt sin første landsmødetale som formand ved åbningen af det 60. landsmøde. Se hele talen her.

02. nov 2018 Landsmøde

Lasse P.N. Olsen: Velkommen til Aalborg

Se eller gense talen fra Lasse P. N. Olsen, formand for Miljø & Energi, Aalborg Kommune, ved åbningen af Dansk Fjernvarmes landsmøde.

01. nov 2018 Landsmøde

Video: Energiministerens tale til landsmødet

Den kommende uge vil vi offentliggøre indslagene fra årets landsmøde. De kommer ikke i fuldstændig kronologisk rækkefølge. Og derfor bringer vi først energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholts tale fra fredag morgen. 

13. nov 2018 Navnenyt

Ny direktør til Odsherred Forsyning

Fanny Villadsen overtager som direktør for Odsherred Forsyning efter Ghita Hansen.

07. nov 2018 Navnenyt

Praktikant til Faglig Afdeling

Ingeniør i energiteknologi er i praktik i Dansk Fjernvarme.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

06. nov 2018

LA afviser nye grønne afgifter

LÆS I DAG: Energispareordning var milliarddyr. Energiforskning får over en halv milliard. Billigere energibesparelser trods højere omkostninger. Krydssubsideringssag lander på Vestagers bord. Repræsentantskaber vedtager storfusion. Overskudsvarmeafgift bremser Stryhns-projekt.

05. nov 2018

Kraftvarmeværker: Energinets ansvar at finansiere sikkerhed i elforsyningen

LÆS I DAG: Esbjerg uenige med Ørsted om varmeløsning. 4.000 kr. mere per husstand på grund af grundbeløb. Prisnomineret varmeværk banker prisen i bund. Glamsbjerg og Haarby er fusioneret. Våd skovflis får Kjellerups varmepris til at stige i 2019. Varmeværk har gjort det attraktivt at udskifte oliefyret. 

02. nov 2018 Presseklip

Bliver fjernvarme et frit valg, må datacentrene lukke varme ud til fuglene

LÆS I DAG: Nyt kæmpe solvarmeanlæg klar til sommer. Energistrategi skal sikre vedvarende energi til alle i Aarhus. Overskudsvarme er taget helt ud af Coops energiprogram. A.P. Møller Holding ser på geotermi i Nordsjælland. Ørsted har ”god og robust” dialog med Esbjerg. Mulig Ørsted-handel gør politikere urolige.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

01. nov 2018 Energibesparelser

Fjernvarmeselskaber reducerer prisen på energibesparelser

På trods af højere omkostninger til tilsyn og kontrol er det i 2017 lykkedes for de danske fjernvarmeselskaber at reducere prisen på at gennemføre energibesparelser. Det viser nye tal fra Forsyningstilsynet.

01. nov 2018 Navnenyt

EWII har fået ny økonomidirektør

Olaf Spliid skifter til EWII efter 32 år hos Bankdata. 

29. okt 2018 Navnenyt

Ny på kontoret i Hornbæk

Nina Skanning er ny hos Hornbæk Fjernvarme.

08. okt 2018 Navnenyt

25 år med samme driftsleder i Sdr. Herred

Karlo Kronborg Andersen fejrer den 1. november 25 års-jubilæum hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.

03. okt 2018 Navnenyt

HOFOR henter ny kommunikationschef i DR

Anders Kappel får ansvar for HOFOR’s interne og eksterne kommunikation.