12. okt 2018

Biomasseanlæg får forlænget afgørende støtteordning

LÆS I DAG: Biomasseanlæg får forlænget afgørende støtteordning. Minister tilpasser overgangsordning. Stigende varmebehov i Billund kræver investeringer. Helsingørs flis-leverandører på plads. Aftale skal sikre grundvand til fjernvarme. Eniig og SE fusionerer og overvejer at byde på Radius.

Energi Watch:
Biomasseanlæg får forlænget afgørende støtteordning

Den vigtige tilskudsordning til elproducerende biomasseanlæg står til at udløbe til april næste år. Men nu tyder alt på, at værkerne kan ånde lettet op, fordi Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt foreslår, at der skal ske en delvis forlængelse af støtteperioden for elproducerende biomasseanlæg – den såkaldte 15-øre. Det skriver Energi Watch.

Ministerens forslag vil gøre, at en række værker kan forlænge støtteperioden, fordi de har reinvesteret i deres biomasseanlæg. Det fremgår af et svar fra ministeren til energiordfører for Socialdemokratiet, Jens Joel.

Et af de værker der kan få glæde af ministerens initiativ, er Assens Fjernvarme, der ellers stod til at miste deres nuværende elproduktionsstøtte til næste år.

- Jeg er glad for, at ministeren kan bekræfte, at vi fortsat kan få et tilskud til vores elproduktion. Men det er også afgørende at tilskuddet gælder så længe kraftvarmekravet gælder, da det netop fastholder elproduktionen fra vores anlæg, siger Marc Roar Hintze, der er direktør i Assens Fjernvarme, i en pressemeddelelse fra Dansk Fjernvarme.

*****

Altinget:
Minister tilpasser overgangsordning

Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt vil nu tilpasse lovforslaget om at udfase elproduktionsstøtten fra biomasseanlæg.

Det sker efter massiv kritik i høringsfasen.

- Det er altid vigtigt at lytte til kritik, og jeg noterer mig, at kritikken i dette tilfælde er ganske hård. Jeg har på baggrund af kritikken tilpasset lovforslaget med en overgangsordning, så det imødekommer de værker, som har investeret inden for de seneste år. De får mulighed for at få forlænget støtteperioden, siger Lars Chr. Lilleholt til Altinget.

Biomassefyrede kraftvarmeværker får i dag et tilskud på 15 øre/kWh. Den støtte vil regeringen efter et dekret fra EU-Kommissionen udfase fra 1. april 2019.

Men uden en overgangsordning vil regeringens oprindelige forslag betyde, at de fire værker, der har omstillet fra kul til biomasse ville få problemer.

I det tilpassede forslag vil elproduktionsstøtten maksimalt forlænges i fire år – frem til april 2023.

*****

Energy Supply:
Stigende varmebehov i Billund kræver investeringer

Varmebehovet i Billund er i gennemsnit steget med 5 procent om året i flere år, og den tendens ser ud til at fortsætte. Der er derfor opstået flaskehalse. Det er dyrt, fordi værket så er nødt til at skrue op for både temperatur og tryk. 

- Det giver os grundlæggende to udfordringer: Flere steder i byen har vi flaskehalse, så de store mængder varmt vand ikke flytter sig hurtigt nok. Samtidig kan vi se, der snart bliver behov for mere varme - så vi skal finde nye varmekilder, fortæller formanden for Billund Varmeværk Kell Raabjerg til Energy Supply.

En højere temperatur giver et større varmetab, og et højere tryk kan give problemer i nogle af forbrugernes anlæg. Derfor lægger værket nu en plan for renovering af ledningsnettet, men det står dog også klart, at kapaciteten må udbygges på sigt, og man regner nu på, om det skal være en varmepumpe eller en fliskedel. 

*****

Frederiksborg Amts Avis:
Helsingørs flis-leverandører på plads

Aftalerne er nu underskrevet med de tre første leverandører af bæredygtigt flis til Helsingør Kraftvarmeværk. Dermed er den nødvendige biomasse sikret den første varmesæson på det fornyede værk – det fortæller Frederiksborg Amts Avis.

Aftalerne betyder, at der kommer bæredygtigt flis fra skovproduktion i Danmark, Norden og Baltikum. Samtidig betyder brugen af biomasse et fald i CO2-udledningen i fjernvarmeproduktionen hos Forsyning Helsingør på 88 procent. 

- Jeg er glad for, at vi nu har flis-leverancerne på plads. Det betyder, at vi kan give kunderne den grønne fjernvarme, vi har lovet dem, og at CO2-udledningen vil blive reduceret markant. Dermed bidrager Helsingør Kraftvarmeværk med et væsentligt skridt i retningen af at indfri målene i kommunens vision om at blive CO2-neutral i 2050, siger bestyrelsesformand i Forsyning Helsingør Per Tærsbøl. 

I alt skal der bruges ca. 110.000 tons flis på årsbasis. Alle leverandører skal leve op til brancheaftalens krav om bæredygtig flis.

*****

Altinget:
Aftale skal sikre grundvand til fjernvarme

I fremtiden kan der komme flere projekter, hvor grundvandet skal bruges som energikilde til fjernvarmens varmepumper. Men så skal det ske, så drikkevandet ikke tager skade.

Derfor er Dansk Fjernvarme og Danske Vandværker gået sammen om en fælles brancheaftale med principper for nye varmepumpeanlæg.

- Det er vigtigt for fjernvarmesektoren, at der er skabt klarhed, således at der lokalt kan samarbejdes mellem vand og varme om gode projekter med varmepumper, da der i de kommende år vil komme mange nye projekter, siger Dansk Fjernvarmes vicedirektør, Kim Behnke til Altinget.

*****

Jyllands-Posten:
Eniig og SE fusionerer og overvejer at byde på Radius

Danmarks anden- og tredjestørste elselskab bliver til Norlys, når SE og Eniig fusionerer med SE's topchef Niels Duedahl som direktør, skriver Jyllands-Posten.

709.000 elkunder fra Syd-, Midt- og Nordjylland følger med over i Norlys, der dækker cirka 40 procent af landet.

I EnergiWatch oplyser SE's formand Jens Erik Platz desuden, at Norlys er åbne for at byde på Radius Elnet med en million elkunder på Sjælland, som Ørsted ejer i dag.

En del af ambitionen for Norlys bliver at sikre samtlige andelshavere adgang til lynhurtigt fibernet senest ved udgangen af 2023.

- En fusion af vores selskaber vil give os en markant markedsposition inden for både energi- og teleområdet. Vores skala, lønsomhed og konkurrencekraft bliver øget, og med det kan vi sikre konkurrencedygtige priser på produkter og services. Det er der behov for, ikke mindst i en telesektor, som er præget af markant konkurrence og hurtig udvikling. Ved fusionen skaber vi et signifikant modspil til de øvrige aktører på markedet, siger Eniig's bestyrelsesformand, Jan Skytte Pedersen.

Koncernen får hovedsæde i Silkeborg, Aalborg bliver centrum for kommerciel energihandel, Esbjerg for elforsyningen og Aarhus og Sønderborg for internet- og tvforretningen.

Kæmpefusion vedtages endeligt af selskabernes repræsentantskaber på ekstraordinære møder den 5. november.

Nyheder

15. okt 2018 Varmepris

Fjernvarmeprisen når historisk lavt niveau

Prisen på at opvarme sin bolig med fjernvarme er i 2018 faldet med i gennemsnit 4,2 procent. Dermed når den et nyt historisk lavt niveau. Dog begynder flere fjernvarmeselskaber at varsle prisstigninger, når grundbeløbet ophører til nytår.

11. okt 2018 Energiaftale

Lilleholt vil forlænge elproduktionsstøtte

Biomasseanlæg skal kunne få forlænget elproduktionsstøtten, lyder det fra energiminister Lars Chr. Lilleholt. Udmeldingen vækker glæde hos Assens Fjernvarme.

11. okt 2018

Dansk Fjernvarme vil have lovforslag udskudt

Det vil være en historisk fejl at fjerne forbrugerbindingerne på fjernvarmeområdet, mener Dansk Fjernvarme, der vil have det nuværende lovarbejde udskudt for at få lavet tilbundsgående konsekvensanalyser.

09. okt 2018

Fjernvarmen kan hjælpe på CO2-udledningen

Regeringen har nu fremlagt deres klimaudspil. De lægger op til at reducere CO2-udledningen på flere områder. Fjernvarmen kan tage en god bid, mener Dansk Fjernvarme.

09. okt 2018

S: Vi vil en anden vej end nye afgifter på overskudsvarme

En ny høj afgift på overskudsvarme fremmer ikke brugen af overskudsvarme. Derfor vil Socialdemokratiet en anden vej, der sikrer effektiv udnyttelse af overskudsvarme, lyder det fra partiets skatteordfører.

04. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale sætter retning men binder fjernvarmeselskaberne

Formand for Dansk Fjernvarme og borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen, kommenterede fjernvarmeselskabernes nye muligheder for at indfri de politiske forventninger, da han talte på Energipolitisk Åbningsdebat i Folketinget.

02. okt 2018 Konferencer

Danmark er fortsat en driver for fjernvarme i de europæiske lande

Fjernvarmen har historisk stået stærkt i Danmark, og derfor er Danmark fortsat en markant driver for fjernvarmeudbredelse i mange af de øvrige europæiske lande

27. sep 2018

Geoop: Geotermi er nødvendig, hvis vi skal nå klimamål

Geotermisk varme spiller en central rolle i omstillingen af varmesektoren og elektrificeringen af energisystemet, mener Geotermisk Operatørselskab.

27. sep 2018

Video: Optimisme på international fjernvarmekonference

Global District Energy Days afvikles i disse dage i Helsinki. Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er til stede, og han beretter om international optimisme på fjernvarmens vegne.

27. sep 2018 Energi på toppen

Digitalisering bringer fjernvarmen i centrum af energisystemet

Forsyningssektoren er ved at blive digitaliseret. Ved onsdagens Energi på Toppen satte fjernvarmeselskabernes brancheforening fokus på muligheder og trusler ved digitaliseringen.

24. sep 2018

Opråb: Lad ikke overskudsvarmen gå til spilde

Industri, fjernvarmeselskaber, arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer og energiens brancheorganisationer går sammen i fælles opråb for en politisk løsning, der vil sikre udnyttelse af overskudsvarme.

08. okt 2018 Navnenyt

25 år med samme driftsleder i Sdr. Herred

Karlo Kronborg Andersen fejrer den 1. november 25 års-jubilæum hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

08. okt 2018

Borgmester vil gerne bruge overskudsvarme

LÆS I DAG: Borgmester Wilbek går ind i varmesag. Nye varmerør ligger klar. Binding til naturgas skyld i høje varmepriser i Tønder. Horsens Kommune ændrer vejledning om fjernvarme. Lolland Varme overtager Stokkemarke Fjernvarmes værk og kunder. Kongres æder alle hotelværelser.

05. okt 2018 Presseklip

Regeringsparti undsiger overskudsvarmeafgift

LÆS I DAG: Regeringsparti undsiger afgift på overskudsvarme. Facebook bygger datacenter ved Esbjerg. Værum Ørum nomineret til Fjernvarmeprisen. Tre er nomineret til fjernvarmepris. Løgstør lægger kundeservice over til Verdo.

04. okt 2018

Politisk slagsmål om Esbjergværkets afløser

LÆS I DAG: Energiaftale skal implementeres så hurtigt som muligt. 400 til borgermøde om fjernvarme i Hatting. Grindsteds varmepris bliver holdt i ro. Billund og Hejnsvig er rustet til grundbeløbets bortfald. Viking Link bidrager minimalt til grøn omstilling. Milliarder skal give hurtigere bredbånd på Sjælland.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

03. okt 2018 Navnenyt

HOFOR henter ny kommunikationschef i DR

Anders Kappel får ansvar for HOFOR’s interne og eksterne kommunikation.

02. okt 2018 Navnenyt

Tre nye i FIF Marketings bestyrelse

Anders Andersen, Kim Mathiesen og Line Laugesen Udengaard er nye i FIF Marketings bestyrelse.

28. sep 2018 Navnenyt

Ny direktør for Brøndum-koncernen

Tue Sjøntoft er fra årsskiftet administrerende direktør for Brøndum-koncernen.

27. sep 2018 Navnenyt

Dansker fortsætter i spidsen for europæisk netværk

Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er genvalgt som vicepræsident i den europæiske fjernvarmeorganisation Euroheat & Power.

25. sep 2018 Navnenyt

To nye ansat i DME

Ny i ejerkredsen og ny juniorpartner hos DME.

24. sep 2018 Navnenyt

Vicedirektør fratræder i CTR

Vicedirektør i CTR I/S, Jan Elleriis, fratræder efter sin stilling for at blive særlig rådgiver samme sted.