11. okt 2018

Energiselskaber tæppebombes med nye love og regler

LÆS I DAG: VEKS slår alarm: Varmeprisen kan stige. Forsyning Helsingør vil hente 21 millioner. SE og Eniig tæt på storfusion. Forsyningstilsynet godkender forrentning. Faldende priser og nye tilsluttede forbrugere hos Fjernvarme Horsens. Bioaske fra varmeværker bør håndteres med omtanke. Danske super-supermarkeder skal levere fjernvarmen. Forbrugerombudsmand rejser sager mod 9 elhandelsselskaber. .

Energi Watch:
Energiselskaber tæppebombes med nye love og regler

Ifølge tænketanken CEPOS bliver bl.a. fjernvarmesektoren dænget til med nye love og regler fra Energiministeriet. Gennem en årrække er antallet steget med 470 procent, og det bliver kun overgået af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Fælles for de to ministerier er, at mængden af lovgivning og bekendtgørelser på deres respektive områder i markant omfang distancerer øvrige ministerier og heriblandt også tunge områder som bl.a. Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Erhvervsministeriet og Skatteministeriet – det skriver Energi Watch.

Direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, finder væksten i love og regler nedslående.

- På en række andre områder udfoldes der bestræbelser på at gøre bøvlet mindre, reducere bureaukratiet og øge tilliden ved at lægge ansvaret længere ud. På energiområdet ser vi et modtryk, hvor der er flere og flere initiativer, der går i den modsatte retning, siger Kim Mortensen, der kalder udviklingen for ”deprimerende”.

- Der er ikke brug for at vikle energisektoren ind i en lang række administrative bindinger, og det er netop denne trang til detailregulering fra centralt hold, der er forkert, siger han videre til Energi Watch og understreger, at man kan nå de opsatte mål for branchen med væsentligt mindre bureaukrati.

*****

Dagbladet Roskilde:
VEKS slår alarm: Varmeprisen kan stige

Vestegnens Kraftvarmeselskab – VEKS – frygter, at borgerne i en lang række Vestegnskommuner måske kan se frem til at skulle betale mere for deres fjernvarme. Det skyldes et nyt lovforslag, som regeringen ventes at fremsætte efter efterårsferien om at begrænse støtten til el, der er produceret med biomasse.

Det rammer bl.a. VEKS, fordi selskaberne skal stille elektricitet til rådighed for markedet, så det vil umiddelbart betyde, at regningen ryger over på varmekunderne. Det fortæller Dagbladet Roskilde.

- For os medfører forslaget, at der på Avedøreværkets blok 2 genereres ekstraomkostninger for 1 milliard kroner. Det vil betyde, at fjernvarmepriserne stiger, og vi frygter, at det vil få store såvel som små kunder til at forlade os og gå over til individuelle varmepumper, siger Lars Gullev, der er direktør i VEKS, til Børsen.

VEKS har lavet en aftale med Avedøreværket om varmekøb frem til 2027, men med det nye lovforslag vil tilskuddet kun vare til 2022 -og det ændrer forudsætningerne for aftalen og resulterer dermed i en højere pris for fjernvarmekunderne, lyder vurderingen.

VEKS leverer fjernvarme til cirka 170.000 husstande og har en lang række af Vestegnens fjernvarmeselskaber som kunder.

*****

Helsingør Dagblad:
Forsyning Helsingør vil hente 21 millioner

Forsyningsselskabet har af Forsyningsstyrelsen fået tilladelse til at forrente gammel indskudskapital. I alt vil de hente 21 millioner kroner. Men kunderne kommer ikke til at kunne mærke det på deres fjernvarmeregning, forklarer direktør i Forsyning Helsingør, Jacob Brønnum.

- Vores strategi med at nedsætte varmeprisen stille og roligt påvirkes ikke af dette her. De 21 mio. kr. indregnes i taksterne de kommende år ved at vi afskriver langsommere på vores aktiver til gengæld for at have flere penge i banken. Men pengene bliver i varmeselskabet. Det er stadig kundernes penge og skal komme dem til gode. I første omgang styrker vi selskabets kapitalstruktur med dem og det er også i varmekundernes interesse. Så vil vi se tiden an, og hvis det viser sig, vi ikke får brug for pengene, kan det være, vi fører dem tilbage til kunderne, siger Jacob Brønnum til Helsingør Dagblad.

Han føler sig ikke ramt af kritikken fra Christiansborg og eksperter, da han mener, at kritikken må være rettet mod de selskaber, der vil trække pengene ud af fjernvarmeselskabet og bruge pengene til andre formål.

*****

Energi Watch:
SE og Eniig tæt på storfusion

Ifølge Energi Watch vil torsdagen byde på en præsentation af en gigantisk fusion i den danske energibranche: Ifølge mediets kilder vil SE og Eniig – landets tredjestørste hhv. fjerdestørste energiselskaber i dag – annoncere, at de fusionerer.

Hvis fusionen bliver en realitet får det nye selskab omkring 750.000 kunder, hvilket vil gøre det til landets næststørste energiselskab efter Ørsted.

Her til morgen skriver Energi Watch, at SE's topchef Niels Duedal hverken vil af- eller bekræfte, at offentliggørelsen af en fusion er nært forestående.

*****

Jyllands-Posten:
Forsyningstilsynet godkender forrentning

Forsyningstilsynet har behandlet de første 28 ansøgninger om forrentning af indskudskapital og har givet grønt lys til, at fjernvarmeselskaber landet over kan opkræve 1,6 milliarder kroner hos kunderne.

Der ligger yderligere 17 ansøgninger, der skal behandles. Og direktør i Forsyningstilsynet, Carsten Smidt, oplyser til Jyllands-Posten, at det samlede beløb er ”betydeligt større”, end det beløb, der nu er godkendt.

Professor Per Nikolaj Bukh på Aalborg Universitet kritiserer fjernvarmeselskaberne og mener, at blot fordi der er en åbning i loven, er det ikke ensbetydende med, at man skal udnytte den.

Dansk Fjernvarme bakker op om sine medlemmer.

- Så længe pengene ikke bliver udloddet til andre formål end varmeforsyningen, mener jeg, at det må være op til det enkelte selskabs bestyrelse at finde frem til, hvad der er rigtigt at gøre, siger direktør Kim Mortensen.

HOFOR har fået godkendt en forrentning på 761 millioner kroner. Direktør for fjernvarme, Jan Kauffmann, fortæller til avisen, at de penge skal gå til grønne investeringer.

*****

Pressemeddelelse:
Faldende priser og nye tilsluttede forbrugere hos Fjernvarme Horsens

Prisen på fjernvarme falder igen, og flere nye forbrugere kommer til, viser regnskaberne for Fjernvarme Horsens A.m.b.a. og datterselskabet Fjernvarme Horsens A/S.

Fjernvarmepriserne er sat hhv. 2 og 7 procent ned 1. juli. Byens to varmeværker fusionerede til Fjernvarme Horsens i 2015, og siden er prisen fra de to værker i alt faldet hhv. 16 og 45 pct.

Selskaberne har omsat for omkring en kvart mia. kr. med et plus på indtægterne på 2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Fjernvarme Horsens har taget den første blok i det nye biomasseværk i brug, og udrulningen af fjernvarme i nye områder i Horsens forløber efter planen.

- Vi har cirka 70 procent tilmeldinger på trods af, at udrulningen i flere områder endnu ikke er påbegyndt. Det tager vi som et sikkert tegn på, at folk glæder sig til at få fjernvarme.  I de første, nu afsluttede, områder, opnåede vi en tilslutning på over 80 procent inden for det første år, siger direktør Christian Niederbockstruck.

*****

Sundhedsstyrelsen:
Bioaske fra varmeværker bør håndteres med omtanke

Bioaske fra biomasseværker med eksempelvis træpiller og træflis som brændsel kan indeholde små mængder af den radioaktive isotop cæsium-137, skriver Sundhedsstyrelsen på baggrund af Dansk Fjernvarme og Dansk Energis fælles undersøgelse, opfordret af Sundhedsstyrelsen.

- Undersøgelsen, som netop er færdig, viser, at det primært er de varmeværker, der fyrer med træprodukter fra områder, der blev væsentligt forurenet med cæsium-137 efter Tjernobylulykken i 1986, der har udfordringen, siger enhedschef i Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen, Mette Øhlenschlæger.

Biomasseværkerne skal sikre sig, at de lever op til lovkravene om strålebeskyttelse, når de håndterer aske med cæsium-137 – som opbevaring, anvendelse eller overdragelse til andre.

Værker med cæsium-137 i mængder over undtagelsesniveau i asken skal søge om tilladelse til at håndtere og opbevare asken, der ikke er en helbredsrisiko, hvis asken håndteres og opbevares efter reglerne.

*****

Energy Supply:
Danske super-supermarkeder skal levere fjernvarmen

Tre fjernvarmeselskaber tager sammen med bl.a. Dansk Fjernvarme hul på et projekt, der skal demonstrere, hvordan det omkostningseffektivt er muligt at udnytte varmen fra de tusindvis af supermarkeder, der er i Danmark.

Ifølge Energy Supply er formålet med hele projektet at optimere og standardisere udnyttelsen af overskudsvarme fra supermarkeders kølesystemer til internt brug og til levering til fjernvarmenettet. Det bygger på, at der allerede er sket en succesfuld implementering af genvinding i 10-15 danske supermarkeder.

- Vi står på skuldrene af nogen, der har gjort det før. Løsningen er ikke ny, men den skal standardiseres og optimeres. Målet er at skabe plug-and-play-løsninger, fortæller Lotte Gramkow fra Clean, der er projektkoordinator.

Det anslås, at potentialet er ganske stort, da der findes omkring 2.700 supermarkeder i Danmark, og at der er en estimeret overkapacitet på op til 70 pct. fra vores supermarkeder. I første omgang lægges der ud med tre supermarkeder og i samarbejde med de lokale fjernvarmeselskaber: Bramming Fjernvarme, Gudenådalens Energiselskab og Mølholm Fjernvarme.

*****

Energi Watch:
Forbrugerombudsmand rejser sager mod 9 elhandelsselskaber

Der er travlt hos forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen, der alene i har åbnet sager mod ni elhandelsselskaber. Sagerne er opstået på baggrund af et stort antal klager for brud på markedsføringsloven – typisk for uanmodede henvendelser.

Ifølge Energi Watch har forbrugerombudsmanden ”skruet bissen på”, efter at hun tidligere ad to omgange i klar tale har fortalt elhandelsselskaberne, hvordan de må og ikke må henvende sig til potentielle kunder. Først i 2016, siden i 2017.

I år handler det om i alt 12 sager mod ni selskaber, hvilket svarer til godt halvdelen af de selskaber, der bliver klaget over.

- Det er vigtigt at holde sig for øje, at antallet af sager ikke er proportionalt med antallet af klager, som vi modtager. Det skyldes, at nye klager kan indgå i en allerede verserende sag over det pågældende selskabs markedsføring. Vi henviser også nogle klagere til Ankenævnet på Energiområdet, hvis en tvist vil kunne behandles af ankenævnet, skriver Forbrugerombudsmanden i et svar til Energi Watch.

*****

Videnskab.dk:
Det er billigt at få Danmark til at køre på kun grøn energi

Politikerne skal i omdrejninger nu, lyder det fra en enig række forskere. Til gengæld vil den almindelige dansker næppe mærke den mindste ændring selvom vi skal undvære kul, olie og naturgas. Det fortæller Videnskab.dk.

Hvis Danmark dropper fossile brændstoffer og fungerer som 100 procent grønt samfund vil udgiften til at holde hjulene kørende løbe op i rundt regnet 150 kroner ekstra om måneden pr. dansker. Højst. Sådan lyder det samstemmende fra en række danske forskere.

- Vi skal i gang nu. Bæredygtige brændstoffer bliver aldrig billigere end fossile brændstoffer, og vi har travlt, konstaterer Anders Winther Mortensen, ph.d.-studerende på SDU Livscykluscenter, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi ved Syddansk Universitet.

Anders Winther Mortensen har sammen med sin kollega Kasper Dalgas Rasmussen undersøgt, hvordan vi kan undgå at bruge fossile brændstoffer. Konklusionen er, at der er brug for store samfundsændringer. De to SDU-forskere nævner blandt andet følgende tiltag som nødvendige:

  • Kraftværker skal erstattes af vindmølleparker
  • Olie- og naturgasfelter skal lukkes
  • Brændstof til fly og store skibe skal laves af luft og vand
  • Mindre skibe skal sejle på strøm

Den gode nyhed er, at omstillingen ikke er uopnåelig, for teknologierne og løsninger er langt henad vejen allerede opfundet og når vi begynder at investere i dem, vil masseproduktionen medvirke til at prisen kommer meget længere ned.

Nyheder

15. okt 2018 Varmepris

Fjernvarmeprisen når historisk lavt niveau

Prisen på at opvarme sin bolig med fjernvarme er i 2018 faldet med i gennemsnit 4,2 procent. Dermed når den et nyt historisk lavt niveau. Dog begynder flere fjernvarmeselskaber at varsle prisstigninger, når grundbeløbet ophører til nytår.

11. okt 2018 Energiaftale

Lilleholt vil forlænge elproduktionsstøtte

Biomasseanlæg skal kunne få forlænget elproduktionsstøtten, lyder det fra energiminister Lars Chr. Lilleholt. Udmeldingen vækker glæde hos Assens Fjernvarme.

11. okt 2018

Dansk Fjernvarme vil have lovforslag udskudt

Det vil være en historisk fejl at fjerne forbrugerbindingerne på fjernvarmeområdet, mener Dansk Fjernvarme, der vil have det nuværende lovarbejde udskudt for at få lavet tilbundsgående konsekvensanalyser.

09. okt 2018

Fjernvarmen kan hjælpe på CO2-udledningen

Regeringen har nu fremlagt deres klimaudspil. De lægger op til at reducere CO2-udledningen på flere områder. Fjernvarmen kan tage en god bid, mener Dansk Fjernvarme.

09. okt 2018

S: Vi vil en anden vej end nye afgifter på overskudsvarme

En ny høj afgift på overskudsvarme fremmer ikke brugen af overskudsvarme. Derfor vil Socialdemokratiet en anden vej, der sikrer effektiv udnyttelse af overskudsvarme, lyder det fra partiets skatteordfører.

04. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale sætter retning men binder fjernvarmeselskaberne

Formand for Dansk Fjernvarme og borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen, kommenterede fjernvarmeselskabernes nye muligheder for at indfri de politiske forventninger, da han talte på Energipolitisk Åbningsdebat i Folketinget.

02. okt 2018 Konferencer

Danmark er fortsat en driver for fjernvarme i de europæiske lande

Fjernvarmen har historisk stået stærkt i Danmark, og derfor er Danmark fortsat en markant driver for fjernvarmeudbredelse i mange af de øvrige europæiske lande

27. sep 2018

Geoop: Geotermi er nødvendig, hvis vi skal nå klimamål

Geotermisk varme spiller en central rolle i omstillingen af varmesektoren og elektrificeringen af energisystemet, mener Geotermisk Operatørselskab.

27. sep 2018

Video: Optimisme på international fjernvarmekonference

Global District Energy Days afvikles i disse dage i Helsinki. Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er til stede, og han beretter om international optimisme på fjernvarmens vegne.

27. sep 2018 Energi på toppen

Digitalisering bringer fjernvarmen i centrum af energisystemet

Forsyningssektoren er ved at blive digitaliseret. Ved onsdagens Energi på Toppen satte fjernvarmeselskabernes brancheforening fokus på muligheder og trusler ved digitaliseringen.

24. sep 2018

Opråb: Lad ikke overskudsvarmen gå til spilde

Industri, fjernvarmeselskaber, arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer og energiens brancheorganisationer går sammen i fælles opråb for en politisk løsning, der vil sikre udnyttelse af overskudsvarme.

08. okt 2018 Navnenyt

25 år med samme driftsleder i Sdr. Herred

Karlo Kronborg Andersen fejrer den 1. november 25 års-jubilæum hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

08. okt 2018

Borgmester vil gerne bruge overskudsvarme

LÆS I DAG: Borgmester Wilbek går ind i varmesag. Nye varmerør ligger klar. Binding til naturgas skyld i høje varmepriser i Tønder. Horsens Kommune ændrer vejledning om fjernvarme. Lolland Varme overtager Stokkemarke Fjernvarmes værk og kunder. Kongres æder alle hotelværelser.

05. okt 2018 Presseklip

Regeringsparti undsiger overskudsvarmeafgift

LÆS I DAG: Regeringsparti undsiger afgift på overskudsvarme. Facebook bygger datacenter ved Esbjerg. Værum Ørum nomineret til Fjernvarmeprisen. Tre er nomineret til fjernvarmepris. Løgstør lægger kundeservice over til Verdo.

04. okt 2018

Politisk slagsmål om Esbjergværkets afløser

LÆS I DAG: Energiaftale skal implementeres så hurtigt som muligt. 400 til borgermøde om fjernvarme i Hatting. Grindsteds varmepris bliver holdt i ro. Billund og Hejnsvig er rustet til grundbeløbets bortfald. Viking Link bidrager minimalt til grøn omstilling. Milliarder skal give hurtigere bredbånd på Sjælland.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

03. okt 2018 Navnenyt

HOFOR henter ny kommunikationschef i DR

Anders Kappel får ansvar for HOFOR’s interne og eksterne kommunikation.

02. okt 2018 Navnenyt

Tre nye i FIF Marketings bestyrelse

Anders Andersen, Kim Mathiesen og Line Laugesen Udengaard er nye i FIF Marketings bestyrelse.

28. sep 2018 Navnenyt

Ny direktør for Brøndum-koncernen

Tue Sjøntoft er fra årsskiftet administrerende direktør for Brøndum-koncernen.

27. sep 2018 Navnenyt

Dansker fortsætter i spidsen for europæisk netværk

Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er genvalgt som vicepræsident i den europæiske fjernvarmeorganisation Euroheat & Power.

25. sep 2018 Navnenyt

To nye ansat i DME

Ny i ejerkredsen og ny juniorpartner hos DME.

24. sep 2018 Navnenyt

Vicedirektør fratræder i CTR

Vicedirektør i CTR I/S, Jan Elleriis, fratræder efter sin stilling for at blive særlig rådgiver samme sted.