11. okt 2018

Energiselskaber tæppebombes med nye love og regler

LÆS I DAG: VEKS slår alarm: Varmeprisen kan stige. Forsyning Helsingør vil hente 21 millioner. SE og Eniig tæt på storfusion. Forsyningstilsynet godkender forrentning. Faldende priser og nye tilsluttede forbrugere hos Fjernvarme Horsens. Bioaske fra varmeværker bør håndteres med omtanke. Danske super-supermarkeder skal levere fjernvarmen. Forbrugerombudsmand rejser sager mod 9 elhandelsselskaber. .

Energi Watch:
Energiselskaber tæppebombes med nye love og regler

Ifølge tænketanken CEPOS bliver bl.a. fjernvarmesektoren dænget til med nye love og regler fra Energiministeriet. Gennem en årrække er antallet steget med 470 procent, og det bliver kun overgået af Udlændinge- og Integrationsministeriet.

Fælles for de to ministerier er, at mængden af lovgivning og bekendtgørelser på deres respektive områder i markant omfang distancerer øvrige ministerier og heriblandt også tunge områder som bl.a. Finansministeriet, Beskæftigelsesministeriet, Erhvervsministeriet og Skatteministeriet – det skriver Energi Watch.

Direktør i Dansk Fjernvarme, Kim Mortensen, finder væksten i love og regler nedslående.

- På en række andre områder udfoldes der bestræbelser på at gøre bøvlet mindre, reducere bureaukratiet og øge tilliden ved at lægge ansvaret længere ud. På energiområdet ser vi et modtryk, hvor der er flere og flere initiativer, der går i den modsatte retning, siger Kim Mortensen, der kalder udviklingen for ”deprimerende”.

- Der er ikke brug for at vikle energisektoren ind i en lang række administrative bindinger, og det er netop denne trang til detailregulering fra centralt hold, der er forkert, siger han videre til Energi Watch og understreger, at man kan nå de opsatte mål for branchen med væsentligt mindre bureaukrati.

*****

Dagbladet Roskilde:
VEKS slår alarm: Varmeprisen kan stige

Vestegnens Kraftvarmeselskab – VEKS – frygter, at borgerne i en lang række Vestegnskommuner måske kan se frem til at skulle betale mere for deres fjernvarme. Det skyldes et nyt lovforslag, som regeringen ventes at fremsætte efter efterårsferien om at begrænse støtten til el, der er produceret med biomasse.

Det rammer bl.a. VEKS, fordi selskaberne skal stille elektricitet til rådighed for markedet, så det vil umiddelbart betyde, at regningen ryger over på varmekunderne. Det fortæller Dagbladet Roskilde.

- For os medfører forslaget, at der på Avedøreværkets blok 2 genereres ekstraomkostninger for 1 milliard kroner. Det vil betyde, at fjernvarmepriserne stiger, og vi frygter, at det vil få store såvel som små kunder til at forlade os og gå over til individuelle varmepumper, siger Lars Gullev, der er direktør i VEKS, til Børsen.

VEKS har lavet en aftale med Avedøreværket om varmekøb frem til 2027, men med det nye lovforslag vil tilskuddet kun vare til 2022 -og det ændrer forudsætningerne for aftalen og resulterer dermed i en højere pris for fjernvarmekunderne, lyder vurderingen.

VEKS leverer fjernvarme til cirka 170.000 husstande og har en lang række af Vestegnens fjernvarmeselskaber som kunder.

*****

Helsingør Dagblad:
Forsyning Helsingør vil hente 21 millioner

Forsyningsselskabet har af Forsyningsstyrelsen fået tilladelse til at forrente gammel indskudskapital. I alt vil de hente 21 millioner kroner. Men kunderne kommer ikke til at kunne mærke det på deres fjernvarmeregning, forklarer direktør i Forsyning Helsingør, Jacob Brønnum.

- Vores strategi med at nedsætte varmeprisen stille og roligt påvirkes ikke af dette her. De 21 mio. kr. indregnes i taksterne de kommende år ved at vi afskriver langsommere på vores aktiver til gengæld for at have flere penge i banken. Men pengene bliver i varmeselskabet. Det er stadig kundernes penge og skal komme dem til gode. I første omgang styrker vi selskabets kapitalstruktur med dem og det er også i varmekundernes interesse. Så vil vi se tiden an, og hvis det viser sig, vi ikke får brug for pengene, kan det være, vi fører dem tilbage til kunderne, siger Jacob Brønnum til Helsingør Dagblad.

Han føler sig ikke ramt af kritikken fra Christiansborg og eksperter, da han mener, at kritikken må være rettet mod de selskaber, der vil trække pengene ud af fjernvarmeselskabet og bruge pengene til andre formål.

*****

Energi Watch:
SE og Eniig tæt på storfusion

Ifølge Energi Watch vil torsdagen byde på en præsentation af en gigantisk fusion i den danske energibranche: Ifølge mediets kilder vil SE og Eniig – landets tredjestørste hhv. fjerdestørste energiselskaber i dag – annoncere, at de fusionerer.

Hvis fusionen bliver en realitet får det nye selskab omkring 750.000 kunder, hvilket vil gøre det til landets næststørste energiselskab efter Ørsted.

Her til morgen skriver Energi Watch, at SE's topchef Niels Duedal hverken vil af- eller bekræfte, at offentliggørelsen af en fusion er nært forestående.

*****

Jyllands-Posten:
Forsyningstilsynet godkender forrentning

Forsyningstilsynet har behandlet de første 28 ansøgninger om forrentning af indskudskapital og har givet grønt lys til, at fjernvarmeselskaber landet over kan opkræve 1,6 milliarder kroner hos kunderne.

Der ligger yderligere 17 ansøgninger, der skal behandles. Og direktør i Forsyningstilsynet, Carsten Smidt, oplyser til Jyllands-Posten, at det samlede beløb er ”betydeligt større”, end det beløb, der nu er godkendt.

Professor Per Nikolaj Bukh på Aalborg Universitet kritiserer fjernvarmeselskaberne og mener, at blot fordi der er en åbning i loven, er det ikke ensbetydende med, at man skal udnytte den.

Dansk Fjernvarme bakker op om sine medlemmer.

- Så længe pengene ikke bliver udloddet til andre formål end varmeforsyningen, mener jeg, at det må være op til det enkelte selskabs bestyrelse at finde frem til, hvad der er rigtigt at gøre, siger direktør Kim Mortensen.

HOFOR har fået godkendt en forrentning på 761 millioner kroner. Direktør for fjernvarme, Jan Kauffmann, fortæller til avisen, at de penge skal gå til grønne investeringer.

*****

Pressemeddelelse:
Faldende priser og nye tilsluttede forbrugere hos Fjernvarme Horsens

Prisen på fjernvarme falder igen, og flere nye forbrugere kommer til, viser regnskaberne for Fjernvarme Horsens A.m.b.a. og datterselskabet Fjernvarme Horsens A/S.

Fjernvarmepriserne er sat hhv. 2 og 7 procent ned 1. juli. Byens to varmeværker fusionerede til Fjernvarme Horsens i 2015, og siden er prisen fra de to værker i alt faldet hhv. 16 og 45 pct.

Selskaberne har omsat for omkring en kvart mia. kr. med et plus på indtægterne på 2 mio. kr. i forhold til budgettet.

Fjernvarme Horsens har taget den første blok i det nye biomasseværk i brug, og udrulningen af fjernvarme i nye områder i Horsens forløber efter planen.

- Vi har cirka 70 procent tilmeldinger på trods af, at udrulningen i flere områder endnu ikke er påbegyndt. Det tager vi som et sikkert tegn på, at folk glæder sig til at få fjernvarme.  I de første, nu afsluttede, områder, opnåede vi en tilslutning på over 80 procent inden for det første år, siger direktør Christian Niederbockstruck.

*****

Sundhedsstyrelsen:
Bioaske fra varmeværker bør håndteres med omtanke

Bioaske fra biomasseværker med eksempelvis træpiller og træflis som brændsel kan indeholde små mængder af den radioaktive isotop cæsium-137, skriver Sundhedsstyrelsen på baggrund af Dansk Fjernvarme og Dansk Energis fælles undersøgelse, opfordret af Sundhedsstyrelsen.

- Undersøgelsen, som netop er færdig, viser, at det primært er de varmeværker, der fyrer med træprodukter fra områder, der blev væsentligt forurenet med cæsium-137 efter Tjernobylulykken i 1986, der har udfordringen, siger enhedschef i Strålebeskyttelse i Sundhedsstyrelsen, Mette Øhlenschlæger.

Biomasseværkerne skal sikre sig, at de lever op til lovkravene om strålebeskyttelse, når de håndterer aske med cæsium-137 – som opbevaring, anvendelse eller overdragelse til andre.

Værker med cæsium-137 i mængder over undtagelsesniveau i asken skal søge om tilladelse til at håndtere og opbevare asken, der ikke er en helbredsrisiko, hvis asken håndteres og opbevares efter reglerne.

*****

Energy Supply:
Danske super-supermarkeder skal levere fjernvarmen

Tre fjernvarmeselskaber tager sammen med bl.a. Dansk Fjernvarme hul på et projekt, der skal demonstrere, hvordan det omkostningseffektivt er muligt at udnytte varmen fra de tusindvis af supermarkeder, der er i Danmark.

Ifølge Energy Supply er formålet med hele projektet at optimere og standardisere udnyttelsen af overskudsvarme fra supermarkeders kølesystemer til internt brug og til levering til fjernvarmenettet. Det bygger på, at der allerede er sket en succesfuld implementering af genvinding i 10-15 danske supermarkeder.

- Vi står på skuldrene af nogen, der har gjort det før. Løsningen er ikke ny, men den skal standardiseres og optimeres. Målet er at skabe plug-and-play-løsninger, fortæller Lotte Gramkow fra Clean, der er projektkoordinator.

Det anslås, at potentialet er ganske stort, da der findes omkring 2.700 supermarkeder i Danmark, og at der er en estimeret overkapacitet på op til 70 pct. fra vores supermarkeder. I første omgang lægges der ud med tre supermarkeder og i samarbejde med de lokale fjernvarmeselskaber: Bramming Fjernvarme, Gudenådalens Energiselskab og Mølholm Fjernvarme.

*****

Energi Watch:
Forbrugerombudsmand rejser sager mod 9 elhandelsselskaber

Der er travlt hos forbrugerombudsmand Christina Toftegaard Nielsen, der alene i har åbnet sager mod ni elhandelsselskaber. Sagerne er opstået på baggrund af et stort antal klager for brud på markedsføringsloven – typisk for uanmodede henvendelser.

Ifølge Energi Watch har forbrugerombudsmanden ”skruet bissen på”, efter at hun tidligere ad to omgange i klar tale har fortalt elhandelsselskaberne, hvordan de må og ikke må henvende sig til potentielle kunder. Først i 2016, siden i 2017.

I år handler det om i alt 12 sager mod ni selskaber, hvilket svarer til godt halvdelen af de selskaber, der bliver klaget over.

- Det er vigtigt at holde sig for øje, at antallet af sager ikke er proportionalt med antallet af klager, som vi modtager. Det skyldes, at nye klager kan indgå i en allerede verserende sag over det pågældende selskabs markedsføring. Vi henviser også nogle klagere til Ankenævnet på Energiområdet, hvis en tvist vil kunne behandles af ankenævnet, skriver Forbrugerombudsmanden i et svar til Energi Watch.

*****

Videnskab.dk:
Det er billigt at få Danmark til at køre på kun grøn energi

Politikerne skal i omdrejninger nu, lyder det fra en enig række forskere. Til gengæld vil den almindelige dansker næppe mærke den mindste ændring selvom vi skal undvære kul, olie og naturgas. Det fortæller Videnskab.dk.

Hvis Danmark dropper fossile brændstoffer og fungerer som 100 procent grønt samfund vil udgiften til at holde hjulene kørende løbe op i rundt regnet 150 kroner ekstra om måneden pr. dansker. Højst. Sådan lyder det samstemmende fra en række danske forskere.

- Vi skal i gang nu. Bæredygtige brændstoffer bliver aldrig billigere end fossile brændstoffer, og vi har travlt, konstaterer Anders Winther Mortensen, ph.d.-studerende på SDU Livscykluscenter, Institut for Kemi-, Bio- og Miljøteknologi ved Syddansk Universitet.

Anders Winther Mortensen har sammen med sin kollega Kasper Dalgas Rasmussen undersøgt, hvordan vi kan undgå at bruge fossile brændstoffer. Konklusionen er, at der er brug for store samfundsændringer. De to SDU-forskere nævner blandt andet følgende tiltag som nødvendige:

  • Kraftværker skal erstattes af vindmølleparker
  • Olie- og naturgasfelter skal lukkes
  • Brændstof til fly og store skibe skal laves af luft og vand
  • Mindre skibe skal sejle på strøm

Den gode nyhed er, at omstillingen ikke er uopnåelig, for teknologierne og løsninger er langt henad vejen allerede opfundet og når vi begynder at investere i dem, vil masseproduktionen medvirke til at prisen kommer meget længere ned.

Nyheder

15. nov 2018

VEKS: Vi kommer til at mangle 185 mio. kr.

Video: Foran et samlet Energi-, Forsynings- og Klimaudvalg har transmissionsselskabet VEKS i dag forklaret, hvorfor, der er behov for at ændre lovforslag om elproduktionstilskud.

15. nov 2018

Briterne har brug for dansk fjernvarme uanset Brexit

Danske virksomheder skal også efter Brexit bidrage til at konvertere Storbritannien fra individuel naturgas til grøn fjernvarme, mener vicedirektør i Dansk Fjernvarme, Kim Behnke.

14. nov 2018

EU-parlamentet sætter grøn retning

EU-Parlamentet bakker op om bindende mål for energieffektivitet og vedvarende energi frem mod 2030. Det vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

13. nov 2018

Fjernvarme-eksperter fra hele verden er samlet i Aalborg

300 deltagere fra fire forskellige kontinenter er i disse dage samlet i Aalborg for at diskutere fremtidens fjernvarme ved en stor international konference.

13. nov 2018 Landsmøde

Video: Investorer til fjernvarmen og Løvens Hule

Pensionsselskaberne står på spring for at investere grønt. Direktør i PKA, Peter Damgaard Jensen, svarer på, om de har kig på fjernvarmen. Det glider over i Løvens Hule, hvor han er en af de fire løver, der skal vurdere tre nye energikoncepter. De tre andre i panelet er Kim Lehmann, direktør i Kamstrup, Jens Lundgaard, direktør i KommuneKredit og Christian Ibsen, direktør i Concito.

12. nov 2018 Landsmøde

Video: Invester i diversitet

Jette Miller, direktør i De Frie Energiselskaber, gav et indlæg om diversitet i energisektoren. Og hvorfor det er vigtigt at tale om diversitet i energisektoren.

09. nov 2018

Regeringen må tilbage i maskinrummet

Regeringens forslag til en overgangsordning for de elproducerende biomasseanlæg er ikke godt nok. Sådan var den klare melding fra oppositionen, der ikke vil lade varmekunderne betale store ekstraregninger.

08. nov 2018

Vandselskaberne vinder sag i Højesteret

Vandselskaberne har netop vundet skattesag i Højesteret, hvormed forbrugerne slipper for et nyt stort skattesmæk. Afgørelsen vækker glæde hos Dansk Fjernvarme.

08. nov 2018

VEKS: Regeringen sender højere varmeregning direkte til Vestegnen

Når elproduktionstilskuddet ophører på de biomassefyrede værker, er der kun varmekunderne til at samle regningen op. Dermed har varmekunderne udsigt til store prisstigninger., skriver VEKS i et indlæg.

08. nov 2018 Landsmøde

Video: Har vi infratruktur til overs?

Hvis vi skal elektrificere fjernvarmen - bliver fjernvarmerørene og gasledningerne så til overs? Se professor ved Aalborg Universitet Henrik Lunds indlæg og følg debatten om de fælles løsninger bagefter. 

07. nov 2018 Landsmøde

Se Mette Frederiksens tale fra årets landsmøde

På landsmødets første dag indtog Socialdemokraternes formand Mette Frederiksen talerstolen. Den store sal var pakket til randen af deltagere, der ville høre, hvad oppositionslederen havde at sige om fælles løsninger.

15. nov 2018 Navnenyt

Teknisk tronskifte og 25 års jubilæum i Egtved

Ny driftsleder på deleordning, driftsleder som ny driftsassistent og formand med 25 års jubilæum på Egvted Varmeværk. 

14. nov 2018 Navnenyt

Tove Just fylder rundt

Dansk Fjernvarmes service- og supportmedarbejder, Tove Just, fylder 60 år den 22. december.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

09. nov 2018

Datacentre kommer til at fyre for fuglene

LÆS I DAG: Vi skal udnytte overskudsvarmen bedre. Politisk flertal støtter tilslutningspligt i Horsens Kommune. Uenighed om tilslutningspligt i Struer. Stort forbrændingsanlæg fortsat ude af drift efter brand.

08. nov 2018 Presseklip

FORS har Danmarks bedste forsyningsbestyrelse

LÆS I DAG: FORS har Danmarks bedste bestyrelse for forsyningsselskaber. Dom i Danmarks største skattesag i dag. SE og Eniig er tættere på fusion. Storbritannien er Danmarks vigtigste eksportmarked for energi. Fjernvarmeprisen stiger i Spjald. Ingen fjernvarme fra lun leverpostej.

07. nov 2018

Politikere: Klogt at begrænse biomasse

LÆS I DAG: Politikere: Klogt at begrænse biomasse. Det skulle nødigt gå, som det gik i Herning. Energi Fyn melder sig ind i tænketank. 63 tons tung turbine på plads i Kalundborg.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

13. nov 2018 Navnenyt

Ny direktør til Odsherred Forsyning

Fanny Villadsen overtager som direktør for Odsherred Forsyning efter Ghita Hansen.

07. nov 2018 Navnenyt

Praktikant til Faglig Afdeling

Ingeniør i energiteknologi er i praktik i Dansk Fjernvarme.

01. nov 2018 Navnenyt

EWII har fået ny økonomidirektør

Olaf Spliid skifter til EWII efter 32 år hos Bankdata. 

29. okt 2018 Navnenyt

Ny på kontoret i Hornbæk

Nina Skanning er ny hos Hornbæk Fjernvarme.

08. okt 2018 Navnenyt

25 år med samme driftsleder i Sdr. Herred

Karlo Kronborg Andersen fejrer den 1. november 25 års-jubilæum hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.