04. okt 2018

Politisk slagsmål om Esbjergværkets afløser

LÆS I DAG: Energiaftale skal implementeres så hurtigt som muligt. 400 til borgermøde om fjernvarme i Hatting. Grindsteds varmepris bliver holdt i ro. Billund og Hejnsvig er rustet til grundbeløbets bortfald. Viking Link bidrager minimalt til grøn omstilling. Milliarder skal give hurtigere bredbånd på Sjælland.

JydskeVestkysten:
Politisk slagsmål om Esbjergværkets afløser

Ved den energipolitiske åbningsdebat på Christiansborg onsdag opfordrede Esbjerg Kommunes borgmester og formand for Dansk Fjernvarme Jesper Frost Rasmussen folketingspolitikerne til at ophæve kraftvarmekravet.

Tvisten drejer sig om afløseren for Esbjergværket, som Ørsted ejer og driver. Kommunerne Varde og Esbjerg ønsker at gå i én retning, mens Ørsted vil i en anden retning og bygge et biomassefyret kraftvarmeværk.

Jesper Frost Rasmussen er ikke tilfreds med Ørsteds rolle i sagen.

- Som vi ser det, er Ørsted, der har monopol, bange for, at en gigantordre på et biomassefyret, kombineret el- og varmeværk ryger samme vej som deres monopol, hvis kraftvarmebindingen ikke fastholdes. Jeg synes ikke, det er det allerbedste signal at sende til en samarbejdspartner (det fælleskommunale Din Forsyning, red.), at man påtager sig at gå i rette med vores henvendelser til Christiansborg. Vi siger ikke, at vi ikke vil samarbejde med Ørsted - det vil vi gerne - men det skal være om den bedste og billigste løsning. Vi vil ikke bindes op på en forældet kæmpeinvestering, men hvis ikke Folketinget gør noget nu, kan det hele ende med at blive meget dyrt for kunderne samtidig med, at vi vil være tvunget til at afbrænde biomasse de næste 20-30 år, siger han til JydskeVestkysten.

*****

P4 Esbjerg:
Energiaftale skal implementeres så hurtigt som muligt

Det er ganske enkelt hverken fair overfor borgere eller fjernvarmeselskaberne, at der endnu ikke er sat et endeligt punktum for den politiske energiaftale, der blev indgået før sommerferien. Det betyder nemlig, at hverken den ene eller den anden part har en reel viden om, hvor dyrt det bliver med den nye aftale.

- Jeg mener da, at det haster med at få implementeret det forlig, som man har indgået. Det haster af hensyn til de værker og den økonomi, som de værker har. Og det haster da mindst lige så meget, fordi de familier, der skal betale en regning, jo ikke ved, hvor stor den regning bliver, lyder det fra professor ved Aalborg Universitet, Brian Vad Mathiesen.

Der er allerede mange fjernvarmeselskaber, der ved, at de i det kommende bliver tvunget til at hæve priserne, fordi de fra årsskiftet ikke længere modtager det såkaldte Grundbeløb. Men derudover er der elementer i den energipolitiske aftale, der også kan have indflydelse på varmepriserne, og det efterlyser professoren klarhed over.

- Der er nogle, der skal betale en regning i januar til næste år, og der er det jo rart at vide, hvad man skal have i budgettet for de mennesker og de familier, som det drejer sig om, siger han til P4 Esbjerg.

*****

Horsens Folkeblad:
400 til borgermøde om fjernvarme i Hatting

De 400 fremmødte borgere fyldte godt op i Hattinghallen, da Horsens Kommune og Fjernvarme Horsens tirsdag inviterede til borgermøde om udrulning af fjernvarme til Hatting og Lund. Det skriver Horsens Folkeblad.

Fjernvarme Horsens er klar med et tilbud om fjernvarme til de omkring 1.300 potentielle kunder i Hatting og Lund. Og området er afgørende for, at planerne om at udnytte overskudsvarme fra Hamlet Protein kan blive til noget.

Mange af spørgsmålene fra borgerne kredsede om økonomien, og fra scenen blev det flere gange slået fast, at Fjernvarme Horsens er brugernes forstået på den måde, at der ikke skal genereres overskud. Hvis der er overskud på bundlinjen, skal pengene tilbage til andelshaverne i form af lavere priser.

Byrådet i Horsens forventes at godkende projektet på et byrådsmøde den 26. november. Borgermødet i Hatting var det sidste, inden høringsfristens udløb.

*****

JydskeVestkysten:
Grindsteds varmepris bliver holdt i ro

Overskudsvarme fra Dupont er med til at holde varmeprisen i Grindsted i ro. Filskovs varmepris forbliver også den samme – det skriver JydskeVestkysten.

- Vi har gjort rigtig meget for at imødegå den situation, vi kommer til at stå i og meget, der afbøder effekten af det tilskud, vi mister. Vi ved ikke præcist, hvordan det kommer til at se ud efter nytår, for vi er ikke færdige med budgettet endnu, siger René Heiseberg Gier, direktør på Grindsted El- og Varmeværk. 

Direktøren at kunne sige noget mere konkret om varmeprisen det kommende år i slutningen af måneden, men vildt stigende varmepriser bliver der ikke tale om. 

Også i Filskov forventer man at kunne holde en historisk lav varmepris i ro. Her koster det blot 5.5000 kroner at varme et standardhus i Filskov op. 

*****

JydskeVestkysten:
Billund og Hejnsvig er rustet til grundbeløbets bortfald

Fjernvarmeværkerne i Billund og Hejnsvig har garderet sig imod grundbeløbets bortfald til nytår, skriver JydskeVestkysten.

Hejnsvig Varmeværk har hævet prisen 265 kroner om måneden for et standardhus 1. juni. Værkets omlægning til solfangere og biobrændsel for ti år siden bidrager desuden til at tage toppen af prisstigningen.

- Hvis ikke vi havde investeret i grøn energi, var prisen på et gennemsnitshus steget med mellem 6.000 og 8.000 kroner om året i stedet for de forventede 3.000 kroner, siger driftsleder Ole Bolding.

Billund Varmeværk vil foretage en mindre prisregulering indtil 2020, hvor varmeprisen igen falder til niveauet i varmeåret 2016/2017 på 11.862 kr. for et standardhus.

*****

Ingeniøren:
Viking Link bidrager minimalt til grøn omstilling

Ifølge et notat fra Energistyrelsen om Viking Link - det 11 milliarder kroner dyre strømkabel til England – giver forbindelsen kun en minimal CO2-reduktion - og vel at mærke først i 2030. Samtidig er analysen forbundet med betydelig usikkerhed. Usikkerheden skyldes ifølge kontorchef Mikkel Sørensen fra Energistyrelsen, at der er tale om en kompleks beregning.

Det nye notat står dermed i kontrast til tidligere meldinger fra Energi- og klimaminister Lars Christian Lilleholt (V), som flere gange har slået fast, at CO2-reduktion er en af forudsætningerne for at investere i kablet. Det fortæller Ingeniøren.

Kablet får kritik af en række energiforskere ved Aarhus Universitet, som finder det forkert at investere pengene i et kabel, der ikke bidrager til den grønne omstilling. Deres beregninger viser tvært i mod, at der kommer en øget CO2-belastning.

- Der foregår helt tydeligt en efterrationalisering. I de oprindelige rapporter og analyser, som udgjorde beslutningsgrundlaget, har man slet ikke taget stilling til CO2-reduktion, eller hvordan det passer i europæisk sammenhæng. Man har heller ikke forholdt sig til, om det passer ind i de danske mål, siger Brian Vad Mathiesen.

Den reduktion, som Energistyrelsen trods alt regner sig frem til i 2030, udgør forskellen mellem 377,6 millioner ton CO2 og 377,5 millioner ton, altså 0,026 procent.

*****

JydskeVestkysten:
Milliarder skal give hurtigere bredbånd på Sjælland

SEAS-NVE vil over de kommende fem år investere ikke mindre end 3,4 milliarder kroner i at lægge kabler i jorden, så Sjælland kan få hurtigere adgang til nettet via bredbånd. Det er især det vestlige og sydlige Sjælland samt Lolland-Falster og øerne, der kan drage fordel af investeringen.

Ifølge JydskeVestkysten er Region Sjælland den region i Danmark, der har den dårligste dækning med bredbånd, da kun 79 procent i regionen har adgang til en forbindelse på mindst 100 megabit. På landsplan er snittet på 89 procent.

SEAS-NVE er i øvrigt ikke ene om at ville kaste meget store beløb efter bredbånd til forbrugerne. For nylig har Ewii meddelt, at de sætter omkring 1 milliard kroner af til at få flere bredbåndskunder, mens også NRGi i Aarhus skulle være klar med en milliardinvestering til samme formål.

Regeringen har i år afsat 100 millioner kroner til en pulje til sikring af bedre bredbånd. Den vil efter planen fortsætte næste år.

Nyheder

15. okt 2018 Varmepris

Fjernvarmeprisen når historisk lavt niveau

Prisen på at opvarme sin bolig med fjernvarme er i 2018 faldet med i gennemsnit 4,2 procent. Dermed når den et nyt historisk lavt niveau. Dog begynder flere fjernvarmeselskaber at varsle prisstigninger, når grundbeløbet ophører til nytår.

11. okt 2018 Energiaftale

Lilleholt vil forlænge elproduktionsstøtte

Biomasseanlæg skal kunne få forlænget elproduktionsstøtten, lyder det fra energiminister Lars Chr. Lilleholt. Udmeldingen vækker glæde hos Assens Fjernvarme.

11. okt 2018

Dansk Fjernvarme vil have lovforslag udskudt

Det vil være en historisk fejl at fjerne forbrugerbindingerne på fjernvarmeområdet, mener Dansk Fjernvarme, der vil have det nuværende lovarbejde udskudt for at få lavet tilbundsgående konsekvensanalyser.

09. okt 2018

Fjernvarmen kan hjælpe på CO2-udledningen

Regeringen har nu fremlagt deres klimaudspil. De lægger op til at reducere CO2-udledningen på flere områder. Fjernvarmen kan tage en god bid, mener Dansk Fjernvarme.

09. okt 2018

S: Vi vil en anden vej end nye afgifter på overskudsvarme

En ny høj afgift på overskudsvarme fremmer ikke brugen af overskudsvarme. Derfor vil Socialdemokratiet en anden vej, der sikrer effektiv udnyttelse af overskudsvarme, lyder det fra partiets skatteordfører.

04. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale sætter retning men binder fjernvarmeselskaberne

Formand for Dansk Fjernvarme og borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen, kommenterede fjernvarmeselskabernes nye muligheder for at indfri de politiske forventninger, da han talte på Energipolitisk Åbningsdebat i Folketinget.

02. okt 2018 Konferencer

Danmark er fortsat en driver for fjernvarme i de europæiske lande

Fjernvarmen har historisk stået stærkt i Danmark, og derfor er Danmark fortsat en markant driver for fjernvarmeudbredelse i mange af de øvrige europæiske lande

27. sep 2018

Geoop: Geotermi er nødvendig, hvis vi skal nå klimamål

Geotermisk varme spiller en central rolle i omstillingen af varmesektoren og elektrificeringen af energisystemet, mener Geotermisk Operatørselskab.

27. sep 2018

Video: Optimisme på international fjernvarmekonference

Global District Energy Days afvikles i disse dage i Helsinki. Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er til stede, og han beretter om international optimisme på fjernvarmens vegne.

27. sep 2018 Energi på toppen

Digitalisering bringer fjernvarmen i centrum af energisystemet

Forsyningssektoren er ved at blive digitaliseret. Ved onsdagens Energi på Toppen satte fjernvarmeselskabernes brancheforening fokus på muligheder og trusler ved digitaliseringen.

24. sep 2018

Opråb: Lad ikke overskudsvarmen gå til spilde

Industri, fjernvarmeselskaber, arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer og energiens brancheorganisationer går sammen i fælles opråb for en politisk løsning, der vil sikre udnyttelse af overskudsvarme.

09. okt 2018

Shell advarer mod afgifter på overskudsvarme

LÆS I DAG: Shell advarer mod afgifter på overskudsvarme. Skatteordfører oplevede overskudsvarme i Fredericia. Regeringen vil skrotte gamle brændeovneFyns største solvarmeanlæg er ved at se dagens lys. Det kan vi forvente af regeringens klimaudspil.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

08. okt 2018

Borgmester vil gerne bruge overskudsvarme

LÆS I DAG: Borgmester Wilbek går ind i varmesag. Nye varmerør ligger klar. Binding til naturgas skyld i høje varmepriser i Tønder. Horsens Kommune ændrer vejledning om fjernvarme. Lolland Varme overtager Stokkemarke Fjernvarmes værk og kunder. Kongres æder alle hotelværelser.

05. okt 2018 Presseklip

Regeringsparti undsiger overskudsvarmeafgift

LÆS I DAG: Regeringsparti undsiger afgift på overskudsvarme. Facebook bygger datacenter ved Esbjerg. Værum Ørum nomineret til Fjernvarmeprisen. Tre er nomineret til fjernvarmepris. Løgstør lægger kundeservice over til Verdo.

03. okt 2018

Partier afviser regeringsudspil om overskudsvarme

LÆS I DAG: Politikere arbejder på løsning for store kulkraftværker.Forening opfordrer bestyrelse til at gå af. Udmøntning af energiaftale er på vej. I Bramming stiger varmeprisen 60 procent efter grundbeløbet.Varmeprisen stiger i Sindal. Gadelysets farve viser, om strømmen er klimavenlig.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

08. okt 2018 Navnenyt

25 år med samme driftsleder i Sdr. Herred

Karlo Kronborg Andersen fejrer den 1. november 25 års-jubilæum hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.

03. okt 2018 Navnenyt

HOFOR henter ny kommunikationschef i DR

Anders Kappel får ansvar for HOFOR’s interne og eksterne kommunikation.

02. okt 2018 Navnenyt

Tre nye i FIF Marketings bestyrelse

Anders Andersen, Kim Mathiesen og Line Laugesen Udengaard er nye i FIF Marketings bestyrelse.

28. sep 2018 Navnenyt

Ny direktør for Brøndum-koncernen

Tue Sjøntoft er fra årsskiftet administrerende direktør for Brøndum-koncernen.

27. sep 2018 Navnenyt

Dansker fortsætter i spidsen for europæisk netværk

Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er genvalgt som vicepræsident i den europæiske fjernvarmeorganisation Euroheat & Power.

25. sep 2018 Navnenyt

To nye ansat i DME

Ny i ejerkredsen og ny juniorpartner hos DME.