03. okt 2018

Partier afviser regeringsudspil om overskudsvarme

LÆS I DAG: Politikere arbejder på løsning for store kulkraftværker.Forening opfordrer bestyrelse til at gå af. Udmøntning af energiaftale er på vej. I Bramming stiger varmeprisen 60 procent efter grundbeløbet.Varmeprisen stiger i Sindal. Gadelysets farve viser, om strømmen er klimavenlig.

Altinget:
Partier afviser regeringsudspil om overskudsvarme

Oppositionen er skeptiske over for regeringens forslag, der vil indføre en ny ensartet afgift på overskudsvarme. Ifølge Dansk Folkeparti er der i stedet politisk appetit på en certificeringsordning – det skriver Altinget onsdag.

Dermed ser det ud til, at der er et stykke igen, førend Folketinget kan nå til enighed om en aftale for den del af energiforliget, der handler om overskudsvarme, efter at et møde i forligskredsen tirsdag.

- Den overordnede dagsorden om, at vi skal blive bedre til at benytte virksomhedernes overskudsvarme, er vi 100 procent enige i. Det er klogt at bruge den energi, som allerede bliver produceret. Men det er ikke en god løsning, som er på bordet, siger Dansk Folkepartis skatteordfører, Dennis Flydtkjær.

Partierne peger bl.a. på, at den foreslåede afgift møder modstand i hele branchen, der mener, at den vil bremse for nye projekter og dermed stoppe klimagevinsten. I stedet bliver der peget på en certificeringsordning, der kan imødegå bekymringen hos især SKAT om ”falsk” overskudsvarme.

En certificeringsordning skal sikre, at virksomhederne gør deres for at være energieffektive og spare på energien, så der ikke bare skrues op for kedlerne for at tjene penge på at sælge overskudsvarme. Er virksomhederne energieffektive, vil der være tale om ”reel” overskudsvarme, som de så bør kunne give væk eller sælge med en mindre afgift, lyder det fra partierne.

Der er nyt møde om energiaftalen fredag i denne uge.

*****

Ingeniøren:
Politikere arbejder på løsning for store kulkraftværker

De energipolitiske ordførere bekræfter over for Ingeniøren, at de lige nu arbejder hårdt for at finde en løsning for de store kulkraftværker i Esbjerg, Aalborg og Odense. De store værker vil gerne konvertere væk fra kul, men bliver hæmmet af kraftvarmekravet til at finde alternativer til kul.

Nogle steder i landet har Energistyrelsen givet dispensation, men det er ikke en holdbar vej i længden for de store værker. Især haster det med at finde en løsning for Esbjerg, og nu er politikerne måske på vej med en hjælpende hånd, mens de arbejder på at omsætte energiaftalen fra forsommeren til virkelighed.

- Det er min klare fornemmelse, at alle er klar over, at det haster med en hurtig afklaring for Esbjerg. Vi ser gerne en afklaring inden jul - for eksempel i form af en udvidet adgang for ministeren til at give dispensation, der muliggør løsninger med blandt andet store varmepumper, lyder det fra energiordfører og partileder Pia Olsen Dyhr, SF.

For flere af ordførerne er der fokus på, at de store kraftværker ikke går fra kul til fx udelukkende at anvende biomasse.

- Vi har drøftet det her den sidste måneds tid i forligskredsen, og vi vil gerne give de klemte værker klarhed hurtigst muligt. Men vi vil ikke bare fjerne kraftvarmekravet uden at kende konsekvenserne, så vi har bedt om at få mere information om de to konkrete forslag fra Esbjerg, lyder det fra energiordfører for De Radikale, Ida Auken.

*****

Altinget: 
Udmøntning af energiaftale er på vej

Ifølge Altinget er der en række nye forslag til lovbehandling samt en energipolitisk og en klimapolitisk redegørelse i det kommende folketingsår.

På lovprogrammet er således:

  • Ny EU-lovgivning om mærkning af energirelaterede produkter
  • Et forslag, som skal fastlægge det fremtidige grundlag for tilskud til elproduktion produceret ved afbrænding af biomasse, når statsstøttegodkendelsen af den nuværende støtteordning udløber den 1. april 2019.
  • Et forslag, som udmønter Energiaftale. Det skal ophæve kommunernes adgang til at pålægge nye forbrugerbindinger i form af tilslutningspligt. Desuden skal forslaget gøre det muligt for producenter af varme ved eldrevne varmepumper at indregne et overskud i prisen, hvis varmen leveres til et kollektivt varmeforsyningsanlæg.
  • Et lovforslag, som bl.a. skal overdrage tilsynet med el- og naturgassektorernes beredskab fra Energinet til Energistyrelsen.

Se mere i regeringens lovkatalog.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Forening opfordrer bestyrelse til at gå af

Foreningen Danske Energiforbrugere (Denfo) opfordrer bestyrelsen i Viborg Fjernvarme til at gå af. Ifølge Viborg Stifts Folkeblad mener foreningen, at der er uregelmæssigheder i forbindelse med stemmeafgivningen på de seneste generalforsamlinger.

Denfo mener således, at nogle boligselskaber har uforholdsvis mange stemmer på generalforsamlingerne, så de reelt sidder med et stemmeflertal, og det mener Denfo ikke efter reglerne.

Hos Viborg Fjernvarme bekræfter formand Klaus Keller, at man har modtaget en henvendelse fra Denfo, og man er lige nu ved at undersøge, hvad der er op og ned, og om der er hold i anklagerne.

- Vi har vores advokat på sagen, og vi er ved at undersøge det hele nærmere. Jeg kan ikke sige så meget mere på nuværende tidspunkt, siger han og giver udtryk for, at han håber på en afklaring inden det kommende bestyrelsesmøde i november.

*****

DR Syd:
I Bramming stiger varmeprisen 60 procent efter grundbeløbet

Konsekvenserne af, at 194 decentrale kraftvarmeværker i Danmark mister grundbeløbet, bliver stadig mere nærværende for værkernes 200.000 tilsluttede husstande, der skal betale regningen. Blandt andet i Bramming, hvor varmeprisen stiger 60 procent, skriver DR Syd.

- Politikerne på Christiansborg har længe vidst, at grundbeløbet vil forsvinde. Lovgivningen burde ændres, så værkerne frit kan vælge deres brændsel og ikke tvinges til at bruge naturgas, siger Dansk Fjernvarmes formand Jesper Frost Rasmussen.

Bramming Fjernvarme er et af 40 kraftvarmeværker, hvor kunderne risikerer en prisstigning på mere end 5.000 kroner per år. I Bramming koster et standardhus fra nytår 6.000 kroner mere om året at opvarme og hos Gram Fjernvarme 4.500 kroner mere.

De fleste fjernvarmeselskaber i Syd- og Sønderjylland forventer stigninger på 1.000 og 3.000 kroner om året efter grundbeløbet.

 *****

Nordjyske Stiftstidende:
Varmeprisen stiger i Sindal

På Sindal Varmeforsynings generalforsamling fortalte formand Bjarne Christensen, at prisen på varme vil stige i 2. halvår i 2018. For et standardhus betyder det en stigning på 750 kroner om året, oplyser Nordjyske Stiftstidende.

- Årsagen til, vi hæver aconto indbetalingerne for 2. halvår 2018, er blandt andet, at regnskabsåret er ændret til at følge kalenderåret. Og i det nuværende sidste halvår er der store udgifter til gaderenoveringer og nyanlæg. Samtidig er gasprisen steget med 48 procent, og det er noget, der kan mærkes, siger formanden.

Formanden beroligede deltagerne med, at stigningen kun er midlertidig, da selskabet har vist rettidig omhu ved at bygge et af Europas mest moderne og miljøvenlige kraftvarmeværker. Det vil samtidig gøre Sindal til et af Danmarks billigste fjernvarmeselskaber.

Borgerne i Sindal kan se det nye værk ved tre ”housewarming-parties” i løbet

*****

Videnskab.dk:
Gadelysets farve viser, om strømmen er klimavenlig

Beboerne i bofællesskabet Svalin ved Trekroner kan se, om den strøm, de bruger, stammer fra fossile brændsler eller grønne energikilder som sol eller vind. Forskere på DTU har udviklet gadebelysning til området, der ved at lyse grønt, gult eller rødt indikerer, hvor miljøvenlig strømmen er, skriver Videnskab.dk.

Formålet med projektet er at skabe miljøbevidste forbrugere. Seniorforsker ved DTU Vindenergi Pierre-Elouan Réthoré, der har været med til at udvikle gadelysprojektet, bor selv i bofællesskabet. Han mener, at beboerne i området er mere opmærksomme på deres elforbrug, når lampen lyser rødt udenfor.

- Det gør, at vi tænker os om en ekstra gang, før vi bruger strøm. For det kan jo være, at det er noget, der kan vente. Når jeg for eksempel kommer hjem fra arbejde og ser, at gadelyset er rødt, venter jeg med at lade min elbil op til senere på aftenen, hvor elnettet typisk får elektricitet fra grønne vandkraftværker i Norge, siger Pierre-Elouan Réthoré til Videnskab.dk.

På langt sigt er planen med projektet at inspirere kommuner og andre til at sætte lignende initiativer i gang med offentlige gadelygter.

Nyheder

15. okt 2018 Varmepris

Fjernvarmeprisen når historisk lavt niveau

Prisen på at opvarme sin bolig med fjernvarme er i 2018 faldet med i gennemsnit 4,2 procent. Dermed når den et nyt historisk lavt niveau. Dog begynder flere fjernvarmeselskaber at varsle prisstigninger, når grundbeløbet ophører til nytår.

11. okt 2018 Energiaftale

Lilleholt vil forlænge elproduktionsstøtte

Biomasseanlæg skal kunne få forlænget elproduktionsstøtten, lyder det fra energiminister Lars Chr. Lilleholt. Udmeldingen vækker glæde hos Assens Fjernvarme.

11. okt 2018

Dansk Fjernvarme vil have lovforslag udskudt

Det vil være en historisk fejl at fjerne forbrugerbindingerne på fjernvarmeområdet, mener Dansk Fjernvarme, der vil have det nuværende lovarbejde udskudt for at få lavet tilbundsgående konsekvensanalyser.

09. okt 2018

Fjernvarmen kan hjælpe på CO2-udledningen

Regeringen har nu fremlagt deres klimaudspil. De lægger op til at reducere CO2-udledningen på flere områder. Fjernvarmen kan tage en god bid, mener Dansk Fjernvarme.

09. okt 2018

S: Vi vil en anden vej end nye afgifter på overskudsvarme

En ny høj afgift på overskudsvarme fremmer ikke brugen af overskudsvarme. Derfor vil Socialdemokratiet en anden vej, der sikrer effektiv udnyttelse af overskudsvarme, lyder det fra partiets skatteordfører.

04. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale sætter retning men binder fjernvarmeselskaberne

Formand for Dansk Fjernvarme og borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen, kommenterede fjernvarmeselskabernes nye muligheder for at indfri de politiske forventninger, da han talte på Energipolitisk Åbningsdebat i Folketinget.

02. okt 2018 Konferencer

Danmark er fortsat en driver for fjernvarme i de europæiske lande

Fjernvarmen har historisk stået stærkt i Danmark, og derfor er Danmark fortsat en markant driver for fjernvarmeudbredelse i mange af de øvrige europæiske lande

27. sep 2018

Geoop: Geotermi er nødvendig, hvis vi skal nå klimamål

Geotermisk varme spiller en central rolle i omstillingen af varmesektoren og elektrificeringen af energisystemet, mener Geotermisk Operatørselskab.

27. sep 2018

Video: Optimisme på international fjernvarmekonference

Global District Energy Days afvikles i disse dage i Helsinki. Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er til stede, og han beretter om international optimisme på fjernvarmens vegne.

27. sep 2018 Energi på toppen

Digitalisering bringer fjernvarmen i centrum af energisystemet

Forsyningssektoren er ved at blive digitaliseret. Ved onsdagens Energi på Toppen satte fjernvarmeselskabernes brancheforening fokus på muligheder og trusler ved digitaliseringen.

24. sep 2018

Opråb: Lad ikke overskudsvarmen gå til spilde

Industri, fjernvarmeselskaber, arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer og energiens brancheorganisationer går sammen i fælles opråb for en politisk løsning, der vil sikre udnyttelse af overskudsvarme.

09. okt 2018

Shell advarer mod afgifter på overskudsvarme

LÆS I DAG: Shell advarer mod afgifter på overskudsvarme. Skatteordfører oplevede overskudsvarme i Fredericia. Regeringen vil skrotte gamle brændeovneFyns største solvarmeanlæg er ved at se dagens lys. Det kan vi forvente af regeringens klimaudspil.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

08. okt 2018

Borgmester vil gerne bruge overskudsvarme

LÆS I DAG: Borgmester Wilbek går ind i varmesag. Nye varmerør ligger klar. Binding til naturgas skyld i høje varmepriser i Tønder. Horsens Kommune ændrer vejledning om fjernvarme. Lolland Varme overtager Stokkemarke Fjernvarmes værk og kunder. Kongres æder alle hotelværelser.

05. okt 2018 Presseklip

Regeringsparti undsiger overskudsvarmeafgift

LÆS I DAG: Regeringsparti undsiger afgift på overskudsvarme. Facebook bygger datacenter ved Esbjerg. Værum Ørum nomineret til Fjernvarmeprisen. Tre er nomineret til fjernvarmepris. Løgstør lægger kundeservice over til Verdo.

04. okt 2018

Politisk slagsmål om Esbjergværkets afløser

LÆS I DAG: Energiaftale skal implementeres så hurtigt som muligt. 400 til borgermøde om fjernvarme i Hatting. Grindsteds varmepris bliver holdt i ro. Billund og Hejnsvig er rustet til grundbeløbets bortfald. Viking Link bidrager minimalt til grøn omstilling. Milliarder skal give hurtigere bredbånd på Sjælland.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

08. okt 2018 Navnenyt

25 år med samme driftsleder i Sdr. Herred

Karlo Kronborg Andersen fejrer den 1. november 25 års-jubilæum hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.

03. okt 2018 Navnenyt

HOFOR henter ny kommunikationschef i DR

Anders Kappel får ansvar for HOFOR’s interne og eksterne kommunikation.

02. okt 2018 Navnenyt

Tre nye i FIF Marketings bestyrelse

Anders Andersen, Kim Mathiesen og Line Laugesen Udengaard er nye i FIF Marketings bestyrelse.

28. sep 2018 Navnenyt

Ny direktør for Brøndum-koncernen

Tue Sjøntoft er fra årsskiftet administrerende direktør for Brøndum-koncernen.

27. sep 2018 Navnenyt

Dansker fortsætter i spidsen for europæisk netværk

Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er genvalgt som vicepræsident i den europæiske fjernvarmeorganisation Euroheat & Power.

25. sep 2018 Navnenyt

To nye ansat i DME

Ny i ejerkredsen og ny juniorpartner hos DME.