02. okt 2018

Prisstigning i vente for Gudenådalens kunder

LÆS I DAG: Grundbeløbsbortfald øger varmeprisen. Brande Fjernvarme har investeret stort i fremtiden. Stor spørgelyst om forbrugerbindinger i Gedved. Jyske elmaster er nødvendige for grøn strøm. Hals Fjernvarme måtte spare på halmen.

Viborg Stifts Folkeblad:
Prisstigning i vente for Gudenådalens kunder

Et år efter Bjerringbro Varmeværk og Ulstrup Kraftvarmeværk reelt fusionerede og blev til Gudenådalens Energiselskab, er fusionen endnu ikke endeligt godkendt af Favrskov Kommune.

- Men vi er i en god og konstruktiv dialog med Favrskov Kommune om godkendelsen. Vi forventer, at vi i løbet af de kommende uger vil modtage en bekræftelse på den endelige godkendelse, siger Preben Sørensen, formand for Gudenådalens Energiselskab til Viborg Stifts Folkeblad.

Kommunen har sået tvivl om de projektforslag, der er grundlag for fusionen, hvilket har forsinket Gudenåcentralens store varmepumpeprojekt, der ellers vil give en billigere varme. Viborg Kommune har ellers godkendt projektet.

Det betyder nu, at de 2635 forbrugere skal betale 3.460 kroner mere om året for deres fjernvarme fra 2019.

*****

Vejle Amts Folkeblad:
Grundbeløbsbortfald øger varmeprisen

670 forbrugere ved Nørre Snede Varmeværk kan se frem til en dyrere varmeregning, fordi grundbeløbet bortfalder. Sidste år modtog værket 3.160.000 kroner i grundbeløb, men da det bortfalder med årets udgang, giver det en stigning i varmeprisen på 3363 kroner for et standardhus med 18,1 MWh. forbrug.

- Vi er således også nødt til at hæve aconto varmeprisen fra 190 kr. pr. MWh sidste år til 350 kr. pr. MWh i indeværende år (2. halvår 2018). Og må forvente yderligere prisstigning næste år. Samtidig har vi på det seneste set stigende gaspriser, som jo også er med til at øge varmeprisen. Forsyningssikkerhedsafgiften fastholder vi uændret til 170 kr. pr. MWh eller minimum 3.400 kr. for forbrugere under 20 MWh. forbrug. Desuden uændret 300 kr. for leje af varmemåler, oplyste varmeværksformand Frank Sørensen på værkets generalforsamling forleden til Vejle Amts Folkeblad.

Værket har søgt tilskud til opførsel af en el-drevet varmepumpe og fået det bevilget hos Energitilsynet. I første omgang som et projekt med udnyttelse af spildvarme fra Kelsens småkageproduktion, men det er endnu usikkert, om det kan lade sig gøre.

*****

Brande Bladet:
Brande Fjernvarme har investeret stort i fremtiden

Brande Fjernvarme er i gang med at udflytte og udvide af flisanlægget på Mylius-Erichsensvej med varmepumper. Den manøvre kommer til at fordoble selskabets gæld fra cirka 75 millioner til knap 150 millioner.

Hverken formand Henrik Kraglund, den øvrige bestyrelse eller værkets mangeårige revisor, Ole Jespersen-Skree er dog bekymrede over gælden. Det fremgik af debatten på generalforsamlingen, som for nylig blev afviklet.

Og fjernvarmeselskabet planlægger endda at investere yderligere i fremtiden i form af udstyr, der kan udnytte overskudsvarmen fra KMC's produktion. Dels er renten meget lav - de seneste lån er optaget til en fast rente på 1,5% - dels foregår afskrivningerne af investeringerne helt efter bogen, fastslog formand Henrik Kraglund. 

- Om vi så ikke havde fået en eneste ekstra kunde, havde det stadig været en fordel for alle os, siger han ifølge Brande Bladet

Investeringerne skal blandt andet ses i lyset af grundbeløbets bortfald, der ville have resulteret i en prisstigning på 5.000 kroner per husstand såfremt selskabet ikke havde taget forskellige initiativer for at imødekomme situationen.

*****

Horsens Folkeblad:
Stor spørgelyst om forbrugerbindinger i Gedved

Hvornår skal man være blevet folkepensionist for at blive fritaget for tilslutningspligten? Er mit hus energivenligt nok til en dispensation? Spørgelysten var stor ved Horsens Kommunes borgermøde med 221 deltagere i Gedved i aftes.

Mødet om fjernvarmeplanen bød på mere forklaring end debat, så deltagerne fik svar på deres spørgsmål – om især dispensation fra tilslutningspligten. Det fortæller Horsens Folkeblad.

Baggrunden er, at tilslutningen til fjernvarme i Lund, Hatting og i Gedved er i høring indtil den 15. oktober. Tirsdag aften er der fjernvarmemøde for Lund og Hatting i Hattinghallen.

*****

Energi Watch:
Jyske elmaster er nødvendige for grøn strøm

Det bliver kun muligt at grave højspændingskabler ned på 26 ud af de i alt 170 kilometer fra Idomlund i nord til Tyskland i syd. Det slår Energinet fast i en ny analyse af mulighederne for at grave højspændingskabler ned langs Vestjylland.

Der her været massive protester mod højspændingskablerne, som lokale flere steder har krævet gravet ned, og Energinet har været beordret i gang med endnu en analyse af minister Lars Chr. Lilleholt. Men i følger Energinet kan du altså kun lade sig gøre at grave kabler på et mindre stykke.

- Vi kan lægge lidt mere kabel i jorden end de 16-17 kilometer, vi planlagde. Vi havde gerne set, at vi kunne kabellægge noget mere. Men de alternative løsninger, vi har undersøgt, dur ikke, siger administrerende direktør i Energinet Eltransmission, Henrik Riis.

Ifølge Energi Watch mener Energinet, at nedgravning af højspændingskablerne over længere distancer kan bringe forsyningssikkerheden i fare i Danmark, fordi det kan medføre forkortet levetid og fejl i elnettet og i elapparater hos forbrugerne.

*****

Hals Avis:
Hals Fjernvarme måtte spare på halmen

På Hals Fjernvarmes generalforsamling kunne formand Henrik Jensen fortælle, at sidste regnskabsår var unormalt på grund af den meget våde sommer, der fik halmleverancen til at falde markant, skriver Hals Avis.

Formanden berettede, at den meget regnfulde sommer i 2017 betød, at Hals Fjernvarme kun fik leveret 800 af de 3.000 ton halm, der var budgetteret med. Derfor blev fliskedlens evne til at køre på lav last udnyttet, og kedlen producerede varme i hele perioden fra 1. oktober til 1. juni.

I løbet af året har Hals Fjernvarme fået 12 nye forbrugere, så antallet af tilsluttede forbrugere nu er oppe på 1.312.

Nyheder

15. okt 2018 Varmepris

Fjernvarmeprisen når historisk lavt niveau

Prisen på at opvarme sin bolig med fjernvarme er i 2018 faldet med i gennemsnit 4,2 procent. Dermed når den et nyt historisk lavt niveau. Dog begynder flere fjernvarmeselskaber at varsle prisstigninger, når grundbeløbet ophører til nytår.

11. okt 2018 Energiaftale

Lilleholt vil forlænge elproduktionsstøtte

Biomasseanlæg skal kunne få forlænget elproduktionsstøtten, lyder det fra energiminister Lars Chr. Lilleholt. Udmeldingen vækker glæde hos Assens Fjernvarme.

11. okt 2018

Dansk Fjernvarme vil have lovforslag udskudt

Det vil være en historisk fejl at fjerne forbrugerbindingerne på fjernvarmeområdet, mener Dansk Fjernvarme, der vil have det nuværende lovarbejde udskudt for at få lavet tilbundsgående konsekvensanalyser.

09. okt 2018

Fjernvarmen kan hjælpe på CO2-udledningen

Regeringen har nu fremlagt deres klimaudspil. De lægger op til at reducere CO2-udledningen på flere områder. Fjernvarmen kan tage en god bid, mener Dansk Fjernvarme.

09. okt 2018

S: Vi vil en anden vej end nye afgifter på overskudsvarme

En ny høj afgift på overskudsvarme fremmer ikke brugen af overskudsvarme. Derfor vil Socialdemokratiet en anden vej, der sikrer effektiv udnyttelse af overskudsvarme, lyder det fra partiets skatteordfører.

04. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale sætter retning men binder fjernvarmeselskaberne

Formand for Dansk Fjernvarme og borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen, kommenterede fjernvarmeselskabernes nye muligheder for at indfri de politiske forventninger, da han talte på Energipolitisk Åbningsdebat i Folketinget.

02. okt 2018 Konferencer

Danmark er fortsat en driver for fjernvarme i de europæiske lande

Fjernvarmen har historisk stået stærkt i Danmark, og derfor er Danmark fortsat en markant driver for fjernvarmeudbredelse i mange af de øvrige europæiske lande

27. sep 2018

Geoop: Geotermi er nødvendig, hvis vi skal nå klimamål

Geotermisk varme spiller en central rolle i omstillingen af varmesektoren og elektrificeringen af energisystemet, mener Geotermisk Operatørselskab.

27. sep 2018

Video: Optimisme på international fjernvarmekonference

Global District Energy Days afvikles i disse dage i Helsinki. Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er til stede, og han beretter om international optimisme på fjernvarmens vegne.

27. sep 2018 Energi på toppen

Digitalisering bringer fjernvarmen i centrum af energisystemet

Forsyningssektoren er ved at blive digitaliseret. Ved onsdagens Energi på Toppen satte fjernvarmeselskabernes brancheforening fokus på muligheder og trusler ved digitaliseringen.

24. sep 2018

Opråb: Lad ikke overskudsvarmen gå til spilde

Industri, fjernvarmeselskaber, arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer og energiens brancheorganisationer går sammen i fælles opråb for en politisk løsning, der vil sikre udnyttelse af overskudsvarme.

09. okt 2018

Shell advarer mod afgifter på overskudsvarme

LÆS I DAG: Shell advarer mod afgifter på overskudsvarme. Skatteordfører oplevede overskudsvarme i Fredericia. Regeringen vil skrotte gamle brændeovneFyns største solvarmeanlæg er ved at se dagens lys. Det kan vi forvente af regeringens klimaudspil.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

08. okt 2018

Borgmester vil gerne bruge overskudsvarme

LÆS I DAG: Borgmester Wilbek går ind i varmesag. Nye varmerør ligger klar. Binding til naturgas skyld i høje varmepriser i Tønder. Horsens Kommune ændrer vejledning om fjernvarme. Lolland Varme overtager Stokkemarke Fjernvarmes værk og kunder. Kongres æder alle hotelværelser.

05. okt 2018 Presseklip

Regeringsparti undsiger overskudsvarmeafgift

LÆS I DAG: Regeringsparti undsiger afgift på overskudsvarme. Facebook bygger datacenter ved Esbjerg. Værum Ørum nomineret til Fjernvarmeprisen. Tre er nomineret til fjernvarmepris. Løgstør lægger kundeservice over til Verdo.

04. okt 2018

Politisk slagsmål om Esbjergværkets afløser

LÆS I DAG: Energiaftale skal implementeres så hurtigt som muligt. 400 til borgermøde om fjernvarme i Hatting. Grindsteds varmepris bliver holdt i ro. Billund og Hejnsvig er rustet til grundbeløbets bortfald. Viking Link bidrager minimalt til grøn omstilling. Milliarder skal give hurtigere bredbånd på Sjælland.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

08. okt 2018 Navnenyt

25 år med samme driftsleder i Sdr. Herred

Karlo Kronborg Andersen fejrer den 1. november 25 års-jubilæum hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.

03. okt 2018 Navnenyt

HOFOR henter ny kommunikationschef i DR

Anders Kappel får ansvar for HOFOR’s interne og eksterne kommunikation.

02. okt 2018 Navnenyt

Tre nye i FIF Marketings bestyrelse

Anders Andersen, Kim Mathiesen og Line Laugesen Udengaard er nye i FIF Marketings bestyrelse.

28. sep 2018 Navnenyt

Ny direktør for Brøndum-koncernen

Tue Sjøntoft er fra årsskiftet administrerende direktør for Brøndum-koncernen.

27. sep 2018 Navnenyt

Dansker fortsætter i spidsen for europæisk netværk

Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er genvalgt som vicepræsident i den europæiske fjernvarmeorganisation Euroheat & Power.

25. sep 2018 Navnenyt

To nye ansat i DME

Ny i ejerkredsen og ny juniorpartner hos DME.