28. sep 2018

Gråsten og Sønderborg stemte for sammenlægning

LÆS I DAG: Bestyrelsen udvandrede i Dronninglund. Energiaftale er uklar for Fjernvarme Fyn. Fjernvarmevand fosser ud i Høngs undergrund. Varmeværk går fra naturgas til biogas. Lovkrav forhindrer omstilling fra kul. Føns Nærvarme indstillet til lokal klimapris.

JydskeVestkysten:
Gråsten og Sønderborg stemte for sammenlægning

Fremover vil der ikke længere være to fjernvarmeselskaber, men blot ét fælles. Torsdag aften stemte medlemmerne i både Gråsten Fjernvarme og Sønderborg Fjernvarme nemlig for en sammenlægning – det skriver JydskeVestkysten.

På forhånd var det givet, at der ville være størst spænding om udfaldet i Sønderborg, hvor 2/3 af de fremmødte skulle stemme for en sammenlægning, mens det i Gråsten ”blot” var nødvendigt med et simpelt flertal blandt fremmødte stemmeberettigede – hvilket skete med 98 for og kun 2 imod.

Mens det altså gik glat igennem i Gråsten, var der mere spænding i Sønderborg, hvor man tilmed var nødt til at udskyde starten på den ekstraordinære generalforsamling for at få registreret de stemmeberettigede. I alt 277 kunne stemme, og af dem stemte de 212 for – 61 stemte imod – og dermed var der et klart ja til sammenlægning også i Sønderborg.

- Vi blev udfordret på vore synspunkter og fik lov at forklare, hvorfor fusionen er en god ide. Det lykkedes trods alt at få den igennem. Der var mange spørgsmål og en god debat. Vi har nu fået bemyndigelse til at arbejde videre med fusionen. Jeg regner med, den er på plads i november, siger formand i Sønderborg Claus Plum til JydskeVestkysten.

Det nye selskab får navnet Sønderborg Fjernvarme, og det med Claus Plum som formand, mens den hidtidige direktør i Sønderborg Fjernvarme, Erik Wolff, også fortsætter på den post i det nye selskab. Sammenlægningen træder i kraft med det samme, men regnskabsmæssigt bliver det først fra den 1. januar 2019.

*****

Nordjyske:
Bestyrelsen udvandrede i Dronninglund

Den ordinære generalforsamling i Dronninglund Fjernvarme udviklede sig onsdag ganske dramatisk, da den indtil da siddende bestyrelse besluttede at udvandre og forlade generalforsamlingen. Det var angiveligt valget til bestyrelsen – hvor en fra bestyrelsen ikke opnåede genvalg – der var årsag til det dramatiske træk fra bestyrelsen.

Ifølge Nordjyske skulle der vælges to medlemmer til bestyrelsen, og det endte i kampvalg, da en tredje, advokat Morten Jensen, blev foreslået. Valghandlingen førte til, det ene af de to medlemmer af bestyrelsen, der var rede til genvalg, Kurt Søndergaard, fik færrest stemmer.

Herefter valgte den siddende bestyrelse at forlade stedet for at holde et summemøde – hvorefter de fem indtil da siddende bestyrelsesmedlemmer meddelte, at de trak og rent bogstaveligt talt pakkede deres ting sammen og forlod stedet.

Først torsdag ville bestyrelsen forklare sig, og det var netop valget af advokat Morten Jensen, der var slog benene væk under bestyrelsen. Ifølge dem har han været bannerfører mod det grundvandsprojekt, der blev lagt i graven for nogle dage siden.

- Han har været bannerfører for modstanden og været en del af de indsendte indsigelser til byrådet. Vi kan ikke samarbejde i bestyrelsen med en sådan erklæret modstander af vores linje. Det her kommer til at koste andelshaverne en stigning i varmeprisen, siger Carsten Møller Nielsen fra den afgåede bestyrelse til Nordjyske.

Det bliver afvist af Morten Jensen – der altså nu er eneste siddende bestyrelsesmedlem frem til en ekstraordinær generalforsamling den 24. oktober – der siger, at han og de øvrige medlemmer har stor respekt for arbejdet i den tidligere bestyrelse.

Jeg tror bestemt ikke, at generalforsamlingen har ønsket at udtrykke mistillid til bestyrelsen, men blot ønsket at få nye tanker repræsenteret. Man har også ønsket større lydhørhed fra andelshaverne udenfor bestyrelsen, siger Morten Jensen.

*****

Ingeniøren:
Energiaftale er uklar for Fjernvarme Fyn

Fjernvarme Fyn lægger ikke skjul på, at de meget gerne vil bidrage til den grønne omstilling ved at sige farvel til de fossile brændsler. Men den energiaftale, der blev indgået op til sommerferien, er uklar i forhold til, hvilken vej fjernvarmekæmpen skal tage – skal det være biomasse eller varmepumper.

Det er Odense Kommune, der ejer Fjernvarme Fyn, og ejeren har i form af borgmesteren slippe kullene allerede fra 2025, så værket er presset, hvis man skal nå det. I dag står kul for omkring 40 procent af varmeproduktionen, og ifølge Ingeniøren overvejer man på Fyn mange forskellige muligheder: Biomasse, varmepumper, overskudsvarme og varmelagre.

Det største problem er dog, at energiaftalen ikke giver tilstrækkelig klarhed omkring rammebetingelserne for både biomasse og varmepumper.

- Kraftvarme-kravet hindrer os i at vælge varmepumperne – medmindre vi satser på dispensation - og uklarhed om tilskuddet til biomasse-strøm efter 2019 gør økonomien i kraftvarme meget usikker. Derfor frygter vi, at vi kan komme til at foretage nogle investeringer, der ikke holder på den lange bane, og som kan komme til at koste vores varmekunder dyrt, lyder det fra forretningsudviklingschef Kim Winther.

*****

sn.dk:
Fjernvarmevand fosser ud i Høngs undergrund

Siden midten af maj har Høng Varmeværk mistet omkring 1.700.000 liter fjernvarmevand ned i undergrunden som følge af et eller flere brud på varmerørene. Og selv om værket har søgt efter lækagen – eller lækagerne – i lang tid, er det endnu ikke lykkedes for værket at finde den.

- Det ser ikke smaddergodt ud. Vi har forgæves eftersøgt bruddet i lang tid uden held, siger Henrik Rohde, driftschef i Høng Varmeværk til sn.dk.

Problemet er blevet værre i den seneste tid, så i øjeblikket mister varmeværket 20.000 liter vand om dagen. Da man samtidig producerer 19.000 liter fjernvarmevand i døgnet, så mister man altså mere end man producerer.

Det betyder, at man lige nu har svært ved at opretholde det rette tryk i rørene. Henrik Rohde understreger dog, at forbrugerne ikke skal være nervøse for, at de mister fjernvarmen – dog må forbrugerne meget gerne melde eventuelle uregelmæssigheder til fjernvarmeværket.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Varmeværk går fra naturgas til biogas

Forbrugerne hos Frederiks Varmeværk kan se frem til at undgå en stor prisstigning i 2019, fordi varmeværket omstiller fra naturgas til biogas. Det bliver det nærliggende Grønhøj Bioenergi, der skal levere biogas – det er de to parter nået til enighed om.

Prisstigningen ville ellers have ramt med fuld kraft i det nye år, hvor Frederiks Varmeværk på lige fod med en række andre fjernvarmeselskaber over hele landet mister det såkaldte Grundbeløb. Det ville have betydet en ekstra årlig regning på 3000-4000 kroner for en almindelig husstand i Frederiks.

Overgangen er dog ikke løbet helt uden gnidninger, oplyser formanden for Frederiks Varmeværk til Viborg Stifts Folkeblad.

-Det hele har taget lidt længere tid end forventet -blandt andet har naturgasselskabet, som vi oplever det, stillet sig lidt på tværs, siger Wolfgang Schubert.

*****

DR.DK:
Lovkrav forhindrer omstilling fra kul

Den såkaldte kraftvarmebinding står i vejen for en omstilling fra kul til fx varmepumper for Nordjyllandsværket nord for Aalborg. Lovkravet betyder, at Nordjyllandsværket som en række andre værker rundt om i Danmark både skal kunne producere varme og el – og det kan man ikke, hvis man går over til de langt mere grønne varmepumper.

Den eneste farbare vej under den nuværende lovgivning vil være, at Nordjyllandsværket skifter de sorte kul ud med biomasse eller gas. Det er ufleksibelt, mener man i det nordjyske, når løsningen med varmepumper er lige for.

- Varmepumper er baserede på strøm, og den energiform du tilføjer kommer langt henad vejen fra vindmøller og vil i endnu større grad gøre det i fremtiden. Så det vil være CO2-neutralt at lave fjernvarme fra varmepumper i fremtiden, sige direktør Jesper Høstgaard-Jensen til DR.

Aalborg Forsyning, som driver Nordjyllandsværket på vegne af Aalborg Kommune, leverer varme til 170.000 husstande. Omkring halvdelen af dem er i dag varmet op med kul.

*****

Fyens.dk:
Føns Nærvarme indstillet til lokal klimapris

Danmarks mindst fjernvarmeværk, Føns Nærvarme, er indstillet til en lokal klimapris i Middelfart Kommune – en pris der bliver udløst fredag ved et lokalt folkemøde om klima med deltagelse af bl.a. tidligere EU-Kommissær for klime, Connie Hedegaard.

Føns Nærvarme bliver drevet af 46 frivillige, der har opgaven at passe værket én uge ad gangen, fremgår det af Fyens.dk, der også kan fortælle, at værkets egne folk selv mener, at de er indstillet, fordi de er så gode til at fortælle om værket og tanken bag.

- Vi har været i mange små landsbyer på både Sjælland og Jylland for at fortælle om, hvordan vi har gjort. Og så har vi også haft besøg fra Japan, der er meget interesseret i, hvordan man får det til at fungere, siger Ole Back, der er bestyrelsesformand i Føns Nærvarme.

Indtil videre er det flisvarme, der kommer i rørene til boligerne ved Føns Nærvarme, men der er håb om, at man inden for den nærmeste fremtid kan finde en vedvarende energikilde, så varmen kan bliver 100 procent klimavenlig.

Nyheder

15. okt 2018 Varmepris

Fjernvarmeprisen når historisk lavt niveau

Prisen på at opvarme sin bolig med fjernvarme er i 2018 faldet med i gennemsnit 4,2 procent. Dermed når den et nyt historisk lavt niveau. Dog begynder flere fjernvarmeselskaber at varsle prisstigninger, når grundbeløbet ophører til nytår.

11. okt 2018 Energiaftale

Lilleholt vil forlænge elproduktionsstøtte

Biomasseanlæg skal kunne få forlænget elproduktionsstøtten, lyder det fra energiminister Lars Chr. Lilleholt. Udmeldingen vækker glæde hos Assens Fjernvarme.

11. okt 2018

Dansk Fjernvarme vil have lovforslag udskudt

Det vil være en historisk fejl at fjerne forbrugerbindingerne på fjernvarmeområdet, mener Dansk Fjernvarme, der vil have det nuværende lovarbejde udskudt for at få lavet tilbundsgående konsekvensanalyser.

09. okt 2018

Fjernvarmen kan hjælpe på CO2-udledningen

Regeringen har nu fremlagt deres klimaudspil. De lægger op til at reducere CO2-udledningen på flere områder. Fjernvarmen kan tage en god bid, mener Dansk Fjernvarme.

09. okt 2018

S: Vi vil en anden vej end nye afgifter på overskudsvarme

En ny høj afgift på overskudsvarme fremmer ikke brugen af overskudsvarme. Derfor vil Socialdemokratiet en anden vej, der sikrer effektiv udnyttelse af overskudsvarme, lyder det fra partiets skatteordfører.

04. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale sætter retning men binder fjernvarmeselskaberne

Formand for Dansk Fjernvarme og borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen, kommenterede fjernvarmeselskabernes nye muligheder for at indfri de politiske forventninger, da han talte på Energipolitisk Åbningsdebat i Folketinget.

02. okt 2018 Konferencer

Danmark er fortsat en driver for fjernvarme i de europæiske lande

Fjernvarmen har historisk stået stærkt i Danmark, og derfor er Danmark fortsat en markant driver for fjernvarmeudbredelse i mange af de øvrige europæiske lande

27. sep 2018

Geoop: Geotermi er nødvendig, hvis vi skal nå klimamål

Geotermisk varme spiller en central rolle i omstillingen af varmesektoren og elektrificeringen af energisystemet, mener Geotermisk Operatørselskab.

27. sep 2018

Video: Optimisme på international fjernvarmekonference

Global District Energy Days afvikles i disse dage i Helsinki. Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er til stede, og han beretter om international optimisme på fjernvarmens vegne.

27. sep 2018 Energi på toppen

Digitalisering bringer fjernvarmen i centrum af energisystemet

Forsyningssektoren er ved at blive digitaliseret. Ved onsdagens Energi på Toppen satte fjernvarmeselskabernes brancheforening fokus på muligheder og trusler ved digitaliseringen.

24. sep 2018

Opråb: Lad ikke overskudsvarmen gå til spilde

Industri, fjernvarmeselskaber, arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer og energiens brancheorganisationer går sammen i fælles opråb for en politisk løsning, der vil sikre udnyttelse af overskudsvarme.

09. okt 2018

Shell advarer mod afgifter på overskudsvarme

LÆS I DAG: Shell advarer mod afgifter på overskudsvarme. Skatteordfører oplevede overskudsvarme i Fredericia. Regeringen vil skrotte gamle brændeovneFyns største solvarmeanlæg er ved at se dagens lys. Det kan vi forvente af regeringens klimaudspil.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

08. okt 2018

Borgmester vil gerne bruge overskudsvarme

LÆS I DAG: Borgmester Wilbek går ind i varmesag. Nye varmerør ligger klar. Binding til naturgas skyld i høje varmepriser i Tønder. Horsens Kommune ændrer vejledning om fjernvarme. Lolland Varme overtager Stokkemarke Fjernvarmes værk og kunder. Kongres æder alle hotelværelser.

05. okt 2018 Presseklip

Regeringsparti undsiger overskudsvarmeafgift

LÆS I DAG: Regeringsparti undsiger afgift på overskudsvarme. Facebook bygger datacenter ved Esbjerg. Værum Ørum nomineret til Fjernvarmeprisen. Tre er nomineret til fjernvarmepris. Løgstør lægger kundeservice over til Verdo.

04. okt 2018

Politisk slagsmål om Esbjergværkets afløser

LÆS I DAG: Energiaftale skal implementeres så hurtigt som muligt. 400 til borgermøde om fjernvarme i Hatting. Grindsteds varmepris bliver holdt i ro. Billund og Hejnsvig er rustet til grundbeløbets bortfald. Viking Link bidrager minimalt til grøn omstilling. Milliarder skal give hurtigere bredbånd på Sjælland.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

08. okt 2018 Navnenyt

25 år med samme driftsleder i Sdr. Herred

Karlo Kronborg Andersen fejrer den 1. november 25 års-jubilæum hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.

03. okt 2018 Navnenyt

HOFOR henter ny kommunikationschef i DR

Anders Kappel får ansvar for HOFOR’s interne og eksterne kommunikation.

02. okt 2018 Navnenyt

Tre nye i FIF Marketings bestyrelse

Anders Andersen, Kim Mathiesen og Line Laugesen Udengaard er nye i FIF Marketings bestyrelse.

28. sep 2018 Navnenyt

Ny direktør for Brøndum-koncernen

Tue Sjøntoft er fra årsskiftet administrerende direktør for Brøndum-koncernen.

27. sep 2018 Navnenyt

Dansker fortsætter i spidsen for europæisk netværk

Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er genvalgt som vicepræsident i den europæiske fjernvarmeorganisation Euroheat & Power.

25. sep 2018 Navnenyt

To nye ansat i DME

Ny i ejerkredsen og ny juniorpartner hos DME.