27. sep 2018

Der er fælles front mod regeringen om overskudsvarme

LÆS I DAG: Regeringen spreder gift for fjernvarmen. Fjernvarmen bliver 60 procent dyrere i Bramming. Aalborg Forsyning henter fjernkølings-opgave. Geotermi præger regnskab i Stoholm. Overskudsvarme fra Apple kommer ikke til at blive brugt. S støtter op om tilskud til køb af elbiler. Minister afviser støtte til elbiler. Du kan spare 2000 kroner på varmeregningen .

JydskeVestkysten:
Fjernvarmen bliver 60 procent dyrere i Bramming

Forbrugerne hos Bramming Fjernvarme kan se frem til en voldsom prisstigning fra nytår. Den gennemsnitlige pris for et parcelhus på 130 kvadratmeter skal i 2019 betale 16.000 kroner om året mod 10.000 kroner i 2018. Det skriver JydskeVestkysten.

Årsagen til den voldsomme prisstigning skal findes i, at fjernvarmeværket er bundet op på at skulle producere fjernvarme baseret på naturgas. Driftschef Steen Thøgersen har de seneste tre-fire år forsøgt at få politikerne i tale, men forgæves. Nu sekunderes han af formand for Dansk Fjernvarme, Jesper Frost Rasmussen, der peger på, at Bramming Fjernvarme bliver fanget af en forældet lovgivning.

- Det er en forældet lovgivning, som gør at de ikke har mulighed for at skifte fra naturgas til andre energikilder. Og samtidig er de låst af at skulle producere el- og varme samtidig, forklarer han til JydskeVestkysten.

For mindre end en måned siden har formanden været i Energi-, Forsynings- og Klimaministeriet og påpeget over for sin partifælle på energiministerposten, Lars Chr. Lilleholt, at blandt andet borgerne i Bramming rammes urimelig hårdt som følge af, at Bramming Fjernvarme er bundet til naturgas.

- Før sommerferien blev der indgået et bredt energiforlig med deltagelse af alle partier i Folketinget. Her løste man de nemme spørgsmål i energipolitikken, men et af de svære spørgsmål som denne utidssvarende binding til at aftage naturgas fik man ikke løst. Og mit håb er, at man inden årsskiftet tager fat i at løse det, så fjernvarmeforbrugerne ikke rammes så hårdt, siger Jesper Frost Rasmussen.

*****

Energy Supply:
Aalborg Forsyning henter fjernkølings-opgave

Onsdag skrev Aalborg Forsyning, Aalborg Portland og Region Nordjylland under på en fælles aftale om levering af fjernkøling til Nyt Aalborg Universitetshospital. Aftalen løber op i rundt regnet en kvart milliard kroner – det fortæller Energy Supply.

Fjernkøleløsningen vil blandt andet reducere den årlige udledning af CO2 med 550 tons og arbejdet med det tekniske anlæg bliver påbegyndt medio 2019, oplyser Aalborg Forsyning.

- Vi skal have etableret pumpecentral og trukket et kølenet i hospitalsbyen, der skal kobles på det kølenet, vi trækker fra Rørdal Kridtgrav, som skal levere kølingen, fortæller Jesper Høstgaard-Jensen, der er COO hos Aalborg Forsyning.

Der er endnu ikke truffet beslutning om leverandører til den store opgave, hvor den første køling skal leveres til hospitalet i januar 2020, og hele projektet med køling fra kridtsøen skal være færdigt i sommeren 2021.

*****

Viborg Stifts Folkeblad:
Geotermi præger regnskab i Stoholm

Tirsdag i denne uge afholdt Stoholm Fjernvarmeværk sin årlige generalforsamling, og det skete blandt andet til akkompagnement af et millionunderskud i regnskabet. Det lyder på 4,2 millioner kroner og stammer fra varmeværkets del i geotermi-varmeprojektet ved Kvols.

Formand Henry Jensen ærgrer sig naturligt nok over det markant underskud, men konstaterer samtidig, at sagen nu er ude af verden.

- Havde vi ikke stået med den regning, så havde overskuddet været på 700.000 kroner, og så havde det jo været et tilfredsstillende år, lød det også fra Henry Jensen ifølge Viborg Stifts Folkeblad.

Regningen bliver betalt med midler fra en pulje på 6,2 millioner kroner, der ellers var sat til side til etablering af et halm- og solfangeranlæg. Det er nu sparket til hjørne, fremgik det af generalforsamlingen, hvor det også blev nævnt, at man nu lægger op til at investere i varmepumper – et projekt til 14 millioner kroner.

*****

Ingeniøren:
Overskudsvarme fra Apple kommer ikke til at blive brugt

En ny undersøgelse peger på, at Viborg Fjernvarme ikke kommer til at kunne drage nytte af de formentlig enorme mængder overskudsvarme, som Apples datacenter ved Viborg kommer til at producere. Der mangler afgørende oplysninger om bl.a. varmemængden, og det gør umuligt for fjernvarmen at planlægge og investere efter det.

Det er Niras, der har udarbejdet undersøgelsen, og ifølge Ingeniøren så bunder problemet i, at der stadig ikke er noget præcist overslag over, hvornår Apple er på fuld kapacitet, hvor meget varme de vil kunne producere, eller om de vil kunne garantere det i 25 år.

Og det sidste er en vigtig forudsætning, lyder det fra Viborg Fjernvarme.

- Hvis vi ikke kan få 55 MW i 2023, og ikke kan forvente at det er til rådighed i mindst 25 år, så kan det ikke betale sig at planlægge ud fra det. Så det giver det bedre mening at med andre løsninger, siger direktør ved Viborg Fjernvarme, Morten Abildgaard.

*****

Energi Watch:
S støtter op om tilskud til køb af elbiler

Socialdemokratiet skifter spor og melder nu ud, at de vil bakke op om et forslag, der give et tilskud på 50.000 kroner til køb af elbiler. Forslaget fremgår af det forslag, som Klimarådet offentliggjorde onsdag.

Klimarådet foreslår bl.a. at få 500.000 elbiler på vejene i 2030. Den ambition har Socialdemokratiet tidligere også foreslået, men har samtidig fokuseret på at få firmaer og kommuner til at købe elbiler gennem sænkelser af afgifter og tilskud.

- Vi har foreslået fem konkrete virkemidler, som man kan tage fat på. Men vi diskuterer også gerne en tilskudsmodel. Det centrale er, at man ikke kan have en målsætning på langt sigt og gøre ingenting på kort sigt, siger partiets energipolitisk ordfører, Jens Joel ifølge Energi Watch.

*****

Energi Watch:
Minister afviser støtte til elbiler

Selv om Klimarådet – og Socialdemokratiet – anbefaler en kontant belønning til købere af elbiler, så får forslaget en kold skulder af den siddende Energi-, Forsynings- og Klimaminister. Lars Chr. Lilleholt er ikke indstillet på, at der skal gives støtte, fortæller han i Energi Watch.

- Forslaget om at bruge 2,7 mia. kr. på at give et direkte tilskud på 50.000 kr. per elbil, synes jeg umiddelbart er rigtigt, rigtige mange penge. Jeg er stærkt tvivlende overfor, om det vil give den nødvendige klimaeffekt, lyder svaret fra ministeren, der understreger, at han er åben over for, at Danmark skal have flere elbiler og lavemissionsbiler på vejene.

Han peger samtidig på, at der allerede i dag reelt ikke er afgift på hverken små eller mellemstore elbiler, og at det alene ikke har medført et øget salg. Det får ham til at pege på, at tilskudsforslaget ikke i hans øjne vil have den ønskede effekt, og han peger derfor på, at der skal findes andre alternativer.

*****

DR:
Du kan spare 2000 kroner på varmeregningen

Sommeren er gået på hæld, og det får flere og flere til at tænde for varmen i deres huse. Men HOFOR har en bøn til forbrugerne om at skrue langsomt op for varmen. Det kan nemlig spare forbrugerne for en hel del penge, fortæller DR. 

I stedet for at skrue op på fuld styrke, så skal man følge temperaturerne udenfor og gradvist skrue op for fjernvarmeanlægget. Og rådet gælder ikke blot for de private husstande med fjernvarme, men i høj grad også for de mange andelsboligforeninger.

- Hvis vi snakker om et almindeligt parcelhus, er der typisk et sted mellem 1000 og 2000 kroner at spare på en sæson. Snakker vi andelsforeninger og ejerforeninger kan der være tale om en besparelse på op til flere hundrede tusinde kroner på den samlede regning, siger Jimmi Eiberg, der er projektleder hos HOFOR.

Nyheder

15. okt 2018 Varmepris

Fjernvarmeprisen når historisk lavt niveau

Prisen på at opvarme sin bolig med fjernvarme er i 2018 faldet med i gennemsnit 4,2 procent. Dermed når den et nyt historisk lavt niveau. Dog begynder flere fjernvarmeselskaber at varsle prisstigninger, når grundbeløbet ophører til nytår.

11. okt 2018 Energiaftale

Lilleholt vil forlænge elproduktionsstøtte

Biomasseanlæg skal kunne få forlænget elproduktionsstøtten, lyder det fra energiminister Lars Chr. Lilleholt. Udmeldingen vækker glæde hos Assens Fjernvarme.

11. okt 2018

Dansk Fjernvarme vil have lovforslag udskudt

Det vil være en historisk fejl at fjerne forbrugerbindingerne på fjernvarmeområdet, mener Dansk Fjernvarme, der vil have det nuværende lovarbejde udskudt for at få lavet tilbundsgående konsekvensanalyser.

09. okt 2018

Fjernvarmen kan hjælpe på CO2-udledningen

Regeringen har nu fremlagt deres klimaudspil. De lægger op til at reducere CO2-udledningen på flere områder. Fjernvarmen kan tage en god bid, mener Dansk Fjernvarme.

09. okt 2018

S: Vi vil en anden vej end nye afgifter på overskudsvarme

En ny høj afgift på overskudsvarme fremmer ikke brugen af overskudsvarme. Derfor vil Socialdemokratiet en anden vej, der sikrer effektiv udnyttelse af overskudsvarme, lyder det fra partiets skatteordfører.

04. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale sætter retning men binder fjernvarmeselskaberne

Formand for Dansk Fjernvarme og borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen, kommenterede fjernvarmeselskabernes nye muligheder for at indfri de politiske forventninger, da han talte på Energipolitisk Åbningsdebat i Folketinget.

02. okt 2018 Konferencer

Danmark er fortsat en driver for fjernvarme i de europæiske lande

Fjernvarmen har historisk stået stærkt i Danmark, og derfor er Danmark fortsat en markant driver for fjernvarmeudbredelse i mange af de øvrige europæiske lande

27. sep 2018

Geoop: Geotermi er nødvendig, hvis vi skal nå klimamål

Geotermisk varme spiller en central rolle i omstillingen af varmesektoren og elektrificeringen af energisystemet, mener Geotermisk Operatørselskab.

27. sep 2018

Video: Optimisme på international fjernvarmekonference

Global District Energy Days afvikles i disse dage i Helsinki. Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er til stede, og han beretter om international optimisme på fjernvarmens vegne.

27. sep 2018 Energi på toppen

Digitalisering bringer fjernvarmen i centrum af energisystemet

Forsyningssektoren er ved at blive digitaliseret. Ved onsdagens Energi på Toppen satte fjernvarmeselskabernes brancheforening fokus på muligheder og trusler ved digitaliseringen.

24. sep 2018

Opråb: Lad ikke overskudsvarmen gå til spilde

Industri, fjernvarmeselskaber, arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer og energiens brancheorganisationer går sammen i fælles opråb for en politisk løsning, der vil sikre udnyttelse af overskudsvarme.

09. okt 2018

Shell advarer mod afgifter på overskudsvarme

LÆS I DAG: Shell advarer mod afgifter på overskudsvarme. Skatteordfører oplevede overskudsvarme i Fredericia. Regeringen vil skrotte gamle brændeovneFyns største solvarmeanlæg er ved at se dagens lys. Det kan vi forvente af regeringens klimaudspil.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

08. okt 2018

Borgmester vil gerne bruge overskudsvarme

LÆS I DAG: Borgmester Wilbek går ind i varmesag. Nye varmerør ligger klar. Binding til naturgas skyld i høje varmepriser i Tønder. Horsens Kommune ændrer vejledning om fjernvarme. Lolland Varme overtager Stokkemarke Fjernvarmes værk og kunder. Kongres æder alle hotelværelser.

05. okt 2018 Presseklip

Regeringsparti undsiger overskudsvarmeafgift

LÆS I DAG: Regeringsparti undsiger afgift på overskudsvarme. Facebook bygger datacenter ved Esbjerg. Værum Ørum nomineret til Fjernvarmeprisen. Tre er nomineret til fjernvarmepris. Løgstør lægger kundeservice over til Verdo.

04. okt 2018

Politisk slagsmål om Esbjergværkets afløser

LÆS I DAG: Energiaftale skal implementeres så hurtigt som muligt. 400 til borgermøde om fjernvarme i Hatting. Grindsteds varmepris bliver holdt i ro. Billund og Hejnsvig er rustet til grundbeløbets bortfald. Viking Link bidrager minimalt til grøn omstilling. Milliarder skal give hurtigere bredbånd på Sjælland.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

08. okt 2018 Navnenyt

25 år med samme driftsleder i Sdr. Herred

Karlo Kronborg Andersen fejrer den 1. november 25 års-jubilæum hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.

03. okt 2018 Navnenyt

HOFOR henter ny kommunikationschef i DR

Anders Kappel får ansvar for HOFOR’s interne og eksterne kommunikation.

02. okt 2018 Navnenyt

Tre nye i FIF Marketings bestyrelse

Anders Andersen, Kim Mathiesen og Line Laugesen Udengaard er nye i FIF Marketings bestyrelse.

28. sep 2018 Navnenyt

Ny direktør for Brøndum-koncernen

Tue Sjøntoft er fra årsskiftet administrerende direktør for Brøndum-koncernen.

27. sep 2018 Navnenyt

Dansker fortsætter i spidsen for europæisk netværk

Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er genvalgt som vicepræsident i den europæiske fjernvarmeorganisation Euroheat & Power.

25. sep 2018 Navnenyt

To nye ansat i DME

Ny i ejerkredsen og ny juniorpartner hos DME.