26. sep 2018

Nordjyllandsværket søger dispensation til store varmepumper

LÆS I DAG: Varmeregningen bliver ikke så høj som forventetHårde ord fra Løgstørs formand til ChristiansborgAmager Ressourcecenter blæste på regler om udbud. Minister advarer kommuner mod investeringer i biogasanlæg. 2,2 mio. kr. tilbage i varme i Haslev. HMN tror på en fremtid for gas.

Ingeniøren:
Nordjyllandsværket planlægger at søge dispensation til store varmepumper

Når Nordjyllandsværket om 10 år ikke længere skal fyre med kul, ønsker Aalborg Kommune, der ejer værket, at fjernvarmen skal baseres på varmepumper med varmekilder som geotermisk varme, overskudsvarme og spildevand i kombination med solvarme og store varmelagre, skriver Ingeniøren.

Det er dog alt andet end sikkert, at kommunens ønske bliver opfyldt. Kraftvarmekravet dikterer nemlig, at Nordjyllandsværket skal ombygges til et biomassefyret kraftvarmeværk.

- Som lovgivningen er strikket sammen nu, kan vores plan kun lykkes, hvis vi får dispensation fra kraftvarmekravet til at etablere de store varmepumper. Alternativt skal loven jo ændres, siger adm. direktør for Nordjyllandsværket og vicedirektør i Aalborg Forsyning Jesper Høstgaard-Jensen til Ingeniøren.

Han er dog optimistisk i forhold til at få dispensation, men han understreger, at det haster med at få et svar. For selv om der er 10 år til omstillingen skal finde sted, er det ikke lang tid, når så stor en produktion skal omstilles.

*****

DR:
Varmeregningen bliver ikke så høj som forventet

Den forventede store stigning på varmeregningen på grund af mindre halm i den varme sommer bliver ikke så stor som forventet, skriver DR.

Der er mere halm end forventet, og fjernvarmeværkerne har været gode til at hjælpe hinanden med at skaffe brændsel.

- Der er faktisk mere halm derude, end man frygtede. Landmændene har presset mere halm frem for at snitte det, og det kan jo være, at meldingen fra i sommer om mangel på halm, har gjort motivationen for at producere det højere, siger Kate Wieck-Hansen, teknisk konsulent i Dansk Fjernvarme.

Hun tilføjer, at værkerne har fundet alternativer til halm som for eksempel at supplere med flis, så værkerne har kunnet dele den halm, der er.

*****

Lokalt Indblik:
Hårde ord fra Løgstørs formand til Christiansborg

Formand for Løgstør Fjernvarme, og tidligere formand for Dansk Fjernvarme, Uffe Bro er stærkt utilfreds med folketingspolitikernes håndtering af grundbeløbets bortfald, skriver Lokalt Indblik.

Når Løgstør Fjernvarme ved årsskiftet mister sin kompensation på 11 millioner kroner for at stå til rådighed for elmarkedet, skal fjernvarmeforbrugere i Løgstør, Ranum og Vindblæs nemlig betale mere for deres varme. Og det er politikernes skyld, sagde Uffe Bro på Løgstør Fjernvarmes generalforsamling.

- Det er klart, at vi selvfølgelig stadig i en periode vil producere el, men vi vil næppe få så høj en pris, at det kan svare sig at vedligeholde motorerne. Forholdet er, at på et tidspunkt bliver vedligeholdelsesomkostningerne højere end indtægten på den producerede el. Derfor bliver vi nok nødt til på et tidspunkt at tage dem ud af vores produktion, medmindre Folketinget beslutter, at vi skal have en kompensation for at stå til rådighed, således at vi sammen med andre decentrale kraftvarmeværker kan producere el, når vindmøllerne står stille og solen ikke skinner, sagde Uffe Bro ifølge Lokalt Indblik.

Generalforsamlingen genvalgte Uffe Bro som formand, og der var desuden genvalg til bestyrelsesmedlemmerne René Christensen og Torben Frederiksen.

*****

Energy Supply:
Amager Ressourcecenter blæste på regler om udbud

Det har været helt bevidst, at ledelsen i Amager Ressourcecenter ikke har fulgt de gældende udbudsregler. Det fremgår angiveligt af en intern rapport, som netmediet kommunen.dk har fået indblik i – det fortæller Energy Supply.

Kommunen.dk har tidligere afsløret, at ARC stik imod reglerne har undladt at sende ordre i udbud for tæt på en halv milliard kroner. Det her ført til en advokatundersøgelse, der konkluderer, at der har været et lemfældigt forhold til udbudsreglerne – bl.a. fordi det ikke har været en prioritet i den øverste daglige ledelse.

For nylig har ARC fået ny direktør, der bl.a. har fyret den konstituerede direktør, der ifølge kommunen.dk bl.a. har stået for en stor del af de indkøb, der ikke har været i udbud.

*****

Energi Watch:
Minister advarer kommuner mod investeringer i biogasanlæg

Det bliver skatteborgerne, der risikerer at komme til at sidde med Sorteper, hvis en række kommuner går videre med planer om for kommunale penge at bygge anlæg til brug i forvandlingen af bioaffald til biogas. Advarslen kommer fra Energi-, Forsynings- og Klimaminister Lars Chr. Lilleholt og bliver gengivet i Energi Watch.

- Hvis regeringen kommer igennem med sit forslag til en forsyningsstrategi, vil dette område som et minimum blive sat i udbud. Det vil sige, at skatteborgerne risikerer at skulle betale en kæmperegning for anlæg, der vil komme til at stå ubrugte hen, siger Lars Christian Lilleholt.

I første omgang preller den ministerielle advarsel af på Københavns Kommune. Her er der politisk flertal for at ARC kan arbejde videre med at opføre sit eget biogasanlæg, så de fem kommuner bag slipper for at gøre som i dag og sende affald på tværs af Danmark til Vestjylland.

*****

Sjællandske:
2,2 mio. kr. tilbage i varme i Haslev

Haslev Fjernvarme betaler 2,2 millioner kroner tilbage til sine 2.100 forbrugere for nedsatte tariffer, skriver Sjællandske.

- Værket har kørt godt, og vi har haft en overdækning, som nu bliver tilbagebetalt som den skal efter varmeforsyningsloven. Det er altid svært at forudse præcist hvordan elpriserne udvikler sig, og det er afgørende for, om der mangler eller kan sendes penge tilbage til forbrugerne, siger Haslev Fjernvarmes driftsleder Allan Pedersen.

Desuden betaler Haslev Fjernvarmes medlemmer fremover for varme i februar, maj, august og november mod tidligere ti gange om året.

*****

Energy Supply:
HMN tror på en fremtid for gas

Der vil fortsat være et marked for gas i Danmark – også i år 2100. Det fastslår en ny rapport fra EA Energianalyse, hvoraf det fremgår, at der kun vil ske et mindre fald fra de nuværende godt 400.000 gasbrugere frem mod det næste århundrede.

Ifølge Energi Supply skal der i år 2100 været et sted mellem 250.000 og 350.000 gasforbrugere i Danmark. Så selv antallet ifølge analysen vil falde markant sammenlignet med antallet i dag, så giver det håb for fx HMN, fremgår det af en pressemeddelelse.

- Eksperterne har regnet på ikke mindre end 144 scenarier for, hvordan tingene kan udvikle sig. Knap 80 procent af scenarierne viser, at der fortsat vil være mellem en kvart million og 350.000 gasforbrugere om 80 år. Det er et tydeligt signal om, at gassen også er en af fremtidens energiformer, siger Susanne Juhl, administrerende direktør i HMN Naturgas.

Gaskunderne bliver ifølge analysen holdt i live, fordi mange over tid vælger at bruge en såkaldt hybridpumper til opvarmning. Det særlige for gasdistributørerne ved den type pumpe er, at den kører på el, når elprisen er lav og på gas når elprisen er høj. Det vil bidrage til at bibeholde en del af varmemarkedet for gas.

Nyheder

15. okt 2018 Varmepris

Fjernvarmeprisen når historisk lavt niveau

Prisen på at opvarme sin bolig med fjernvarme er i 2018 faldet med i gennemsnit 4,2 procent. Dermed når den et nyt historisk lavt niveau. Dog begynder flere fjernvarmeselskaber at varsle prisstigninger, når grundbeløbet ophører til nytår.

11. okt 2018 Energiaftale

Lilleholt vil forlænge elproduktionsstøtte

Biomasseanlæg skal kunne få forlænget elproduktionsstøtten, lyder det fra energiminister Lars Chr. Lilleholt. Udmeldingen vækker glæde hos Assens Fjernvarme.

11. okt 2018

Dansk Fjernvarme vil have lovforslag udskudt

Det vil være en historisk fejl at fjerne forbrugerbindingerne på fjernvarmeområdet, mener Dansk Fjernvarme, der vil have det nuværende lovarbejde udskudt for at få lavet tilbundsgående konsekvensanalyser.

09. okt 2018

Fjernvarmen kan hjælpe på CO2-udledningen

Regeringen har nu fremlagt deres klimaudspil. De lægger op til at reducere CO2-udledningen på flere områder. Fjernvarmen kan tage en god bid, mener Dansk Fjernvarme.

09. okt 2018

S: Vi vil en anden vej end nye afgifter på overskudsvarme

En ny høj afgift på overskudsvarme fremmer ikke brugen af overskudsvarme. Derfor vil Socialdemokratiet en anden vej, der sikrer effektiv udnyttelse af overskudsvarme, lyder det fra partiets skatteordfører.

04. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale sætter retning men binder fjernvarmeselskaberne

Formand for Dansk Fjernvarme og borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen, kommenterede fjernvarmeselskabernes nye muligheder for at indfri de politiske forventninger, da han talte på Energipolitisk Åbningsdebat i Folketinget.

02. okt 2018 Konferencer

Danmark er fortsat en driver for fjernvarme i de europæiske lande

Fjernvarmen har historisk stået stærkt i Danmark, og derfor er Danmark fortsat en markant driver for fjernvarmeudbredelse i mange af de øvrige europæiske lande

27. sep 2018

Geoop: Geotermi er nødvendig, hvis vi skal nå klimamål

Geotermisk varme spiller en central rolle i omstillingen af varmesektoren og elektrificeringen af energisystemet, mener Geotermisk Operatørselskab.

27. sep 2018

Video: Optimisme på international fjernvarmekonference

Global District Energy Days afvikles i disse dage i Helsinki. Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er til stede, og han beretter om international optimisme på fjernvarmens vegne.

27. sep 2018 Energi på toppen

Digitalisering bringer fjernvarmen i centrum af energisystemet

Forsyningssektoren er ved at blive digitaliseret. Ved onsdagens Energi på Toppen satte fjernvarmeselskabernes brancheforening fokus på muligheder og trusler ved digitaliseringen.

24. sep 2018

Opråb: Lad ikke overskudsvarmen gå til spilde

Industri, fjernvarmeselskaber, arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer og energiens brancheorganisationer går sammen i fælles opråb for en politisk løsning, der vil sikre udnyttelse af overskudsvarme.

09. okt 2018

Shell advarer mod afgifter på overskudsvarme

LÆS I DAG: Shell advarer mod afgifter på overskudsvarme. Skatteordfører oplevede overskudsvarme i Fredericia. Regeringen vil skrotte gamle brændeovneFyns største solvarmeanlæg er ved at se dagens lys. Det kan vi forvente af regeringens klimaudspil.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

08. okt 2018

Borgmester vil gerne bruge overskudsvarme

LÆS I DAG: Borgmester Wilbek går ind i varmesag. Nye varmerør ligger klar. Binding til naturgas skyld i høje varmepriser i Tønder. Horsens Kommune ændrer vejledning om fjernvarme. Lolland Varme overtager Stokkemarke Fjernvarmes værk og kunder. Kongres æder alle hotelværelser.

05. okt 2018 Presseklip

Regeringsparti undsiger overskudsvarmeafgift

LÆS I DAG: Regeringsparti undsiger afgift på overskudsvarme. Facebook bygger datacenter ved Esbjerg. Værum Ørum nomineret til Fjernvarmeprisen. Tre er nomineret til fjernvarmepris. Løgstør lægger kundeservice over til Verdo.

04. okt 2018

Politisk slagsmål om Esbjergværkets afløser

LÆS I DAG: Energiaftale skal implementeres så hurtigt som muligt. 400 til borgermøde om fjernvarme i Hatting. Grindsteds varmepris bliver holdt i ro. Billund og Hejnsvig er rustet til grundbeløbets bortfald. Viking Link bidrager minimalt til grøn omstilling. Milliarder skal give hurtigere bredbånd på Sjælland.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

08. okt 2018 Navnenyt

25 år med samme driftsleder i Sdr. Herred

Karlo Kronborg Andersen fejrer den 1. november 25 års-jubilæum hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.

03. okt 2018 Navnenyt

HOFOR henter ny kommunikationschef i DR

Anders Kappel får ansvar for HOFOR’s interne og eksterne kommunikation.

02. okt 2018 Navnenyt

Tre nye i FIF Marketings bestyrelse

Anders Andersen, Kim Mathiesen og Line Laugesen Udengaard er nye i FIF Marketings bestyrelse.

28. sep 2018 Navnenyt

Ny direktør for Brøndum-koncernen

Tue Sjøntoft er fra årsskiftet administrerende direktør for Brøndum-koncernen.

27. sep 2018 Navnenyt

Dansker fortsætter i spidsen for europæisk netværk

Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er genvalgt som vicepræsident i den europæiske fjernvarmeorganisation Euroheat & Power.

25. sep 2018 Navnenyt

To nye ansat i DME

Ny i ejerkredsen og ny juniorpartner hos DME.