21. sep 2018

Fjernvarmesektoren og industrien skal gå hånd i hånd

LÆS I DAG: Afgifter stopper overskudsvarme til almenvellet. Grøn Energi skal kortlægge forsyningsdata. Fredericia Fjernvarme forventer at holde fjernvarmepriser i ro, Snart er der varmeledning til Klitmøller. Varmepumper sparer penge i Stoholm. Ryslinge undersøger muligheden for at få fjernvarme. 

Energy Supply:
Fjernvarmesektoren og industrien skal gå hånd i hånd

I Høje Taastrup leverer det lokale fjernvarmeselskab fjernkøling til Copenhagen Markets. Samtidig udnytter man overskudsvarmen fra køleproduktionen i fjernvarmenettet til gavn for fjernvarmekunderne.

Og i Bjerringbro leverer Grundfos varme til Bjerringbro Varmeværk, der så leverer køling til Grundfos.

To eksempler på, hvordan fjernvarmesektoren og industrien i Danmark kan spille sammen, skriver Energy Supply.

- Der er mulighed for mange lignende synergier rundt om i Danmark. Men mulighederne er i dag dårligt udnyttede. En af årsagerne er, at der mangler dialog mellem virksomheder og varmeselskaber om, hvordan det kan ske – og derfor går synergier som for eksempel overskudsvarme til spilde, lyder det fra Nina Detlefsen fra fjernvarmens tænketank, Grøn Energi, der stod bag Varmepumpecamp 2018.

På campen arbejdede en række eksperter over to dage med anbefalinger til at skabe et markedsgennembrud for store eldrevne varmepumper.

*****

Grøn Teknik:
Afgifter stopper overskudsvarme til almenvellet

Der bliver hver dag produceret masser af varme, når fx industrivirksomheder producere deres varer, og den overskudsvarme kan komme almennyttige projekter til gode. Det sker imidlertid ikke, fordi afgifter sætter en stopper for det – det fortæller Grøn Teknik.

Det kunne fx være tilfældet med at holde græsbaner fri for is og sne om vinteren, så der kan spilles på banerne hele året. Det kunne ske ved at lægge rør under banerne med overskudsvarme fra en nærliggende virksomhed.

Udviklingskonsulent ved Lokale- og Anlægsfonden, Jakob Færch, fortæller om et plan om at bruge varme fra Avedøreværket til at opvarme banerne på Hvidovre Stadion. Det blev ikke noget, fordi varmen udgør en værdi, som modtageren skal beskattes af.

- Hos os i Lokale- og Anlægsfonden så vi gerne, at man prøvede en forsøgsordning på området, når det drejer sig om offentlige, rekreative områder, som på den måde kunne holdes fri for sne på en klimavenlig måde, siger han til Grøn Teknik.

*****

EnergiWatch:
Grøn Energi skal kortlægge forsyningsdata

Fjernvarmens tænketank Grøn Energi skal kortlægge kommunernes og regionernes adgang til egne forsyningsdata for Energistyrelsen.

Arbejdet skal understøtte Energistyrelsen i sit arbejde med at fremme databaseret energiledelse. Det handler bl.a. om at få viden om fjernvarmeselskabernes anvendelse af forskellige typer målersystemer til registrering og logning af forbrugsdata.

Kortlægningen sker i samarbejde med Ewii Consulting:

- Jeg glæder mig over, at vi i et felt med meget stærke konkurrenter har vundet opgaven. Det her er en af EWII Consultings kernekompetencer, og endnu en gang får vi mulighed for at vise, hvad vi kan på en større scene, udtaler Kent Christensen, der er chef for EWII Consulting til EnergiWatch.

*****

Fredericia Dagblad:
Fredericia Fjernvarme forventer at holde fjernvarmepriser i ro

Kunderne i Fredericia Fjernvarme kan se frem til varmepriser i bero, fortæller direktør Carl Hellmers i Fredericia Dagblad.

Fredericia Fjernvarme har i seneste regnskabsår opkrævet 122 millioner kroner hos kunderne. Fratrukket udgifter gav det et overskud på 15 millioner kroner. Fredericia Fjernvarme havde forventet uretmæssige afgifter til Skat i årevis retur i regnskabsår 2016/17, men det skete først i seneste regnskabsår.

Pengene er brugt til at sætte prisen ned hos fjernvarmekunderne to gange.

Fredericia Fjernvarme er ved at omlægge regnskabsåret til kalenderåret, så næste regnskab dækker de sidste syv måneder af i år. Fra årsskiftet følger regnskabet kalenderåret.

*****

Thisted Dagblad:
Snart er der varmeledning til Klitmøller

De begyndte arbejdet den 9. juli, og de regner fortsat med at have lagt 16 kilometer fjernvarmerør mellem Thisted og Klitmøller den 1. november. Lige nu – lidt over midtvejs i september – mangler der omkring 6,5 kilometer af varmerøret.

- Det er et stort projekt, som vi gennemfører på kort tid. Vi skal gerne holde en fremdrift på en kilometer om ugen, lyder det fra Per Christensen, der er afdelingsleder for HNM Entreprenøren, der står for den store anlægsopgave.

Der er dagligt 17-18 folk, der arbejder med at grave, svejse, trykprøve og muffe. På den måde bliver der færdiggjort omkring 200 meter rør ad gangen, fortæller Thisted Dagblad.

*****

Fjends Folkeblad:
Varmepumper sparer penge i Stoholm

Stoholm Fjernvarme har valgt at droppe planer om et halm- og solfangerprojekt. I stedet vælger man at investere 14 millioner kroner i varmepumper, og selv om det også er en markant investering – halm- og solfangerprojektet i omkring 40 millioner kroner – så kan man holde prisen i ro. Det skriver Fjends Folkeblad.

- Det er den billigste løsning i øjeblikket, og vi kommer dermed til at holde varmeprisen nede på det samme lave niveau som hidtil, siger formand for Stoholm Fjernvarme, Henry Jensen.

Alternativet med varmepumper har en tilbagebetalingstid på cirka fem år, oplyser fjernvarmeselskabet, og man har endda også fået et tilskud Energitilsynet på 2,4 millioner kroner, så den samlede værdi af energibesparelsen beløber sig til omkring 4,4 millioner kroner.

De eldrevne varmepumper vil samlet kunne yde 2,5 MW, hvilket vil sørge for 90 procent af forsyningen til Stoholm Fjernvarmes kunder. Den resterende del kommer fra nogle kedler på fjernvarmeværkets central i Skolegade.

*****

Fyns Amtsavis:
Ryslinge undersøger muligheden for at få fjernvarme

Der er arbejdes stadig på at få fjernvarmen til Ryslinge. Snart sættes der gang i en forundersøgelse, der skal bane vejen for, at byens 1.000 potentielle kunder kan få tilbudt kollektiv varme, skriver Fyns Amtsavis.

Det er efterhånden halvandet år siden, muligheden for at få fjernvarme til Ryslinge blev drøftet og debatteret på et borgermøde i udviklingsselskabet Ryslinge Udvikling ApS. Og ifølge Erik Demant fra udviklingsselskabet er det et gennembrud for projektet, at der nu gennemføres en forundersøgelse.

- Vi har haft kontakt til kommunen, og her er man klar til at lave varmeplanen om. Men det kræver, at vi beskriver projektet godt, og at der er samfundsmæssig økonomi i det. Det er så det, der skal undersøges nu, siger Erik Demant til Fyns Amtsavis.

Flertallet af de 1.000 potentielle fjernvarmekunder i Ryslinge har i dag naturgas, men der er også træpillefyr og oliefyr i byen.

Nyheder

15. okt 2018 Varmepris

Fjernvarmeprisen når historisk lavt niveau

Prisen på at opvarme sin bolig med fjernvarme er i 2018 faldet med i gennemsnit 4,2 procent. Dermed når den et nyt historisk lavt niveau. Dog begynder flere fjernvarmeselskaber at varsle prisstigninger, når grundbeløbet ophører til nytår.

11. okt 2018 Energiaftale

Lilleholt vil forlænge elproduktionsstøtte

Biomasseanlæg skal kunne få forlænget elproduktionsstøtten, lyder det fra energiminister Lars Chr. Lilleholt. Udmeldingen vækker glæde hos Assens Fjernvarme.

11. okt 2018

Dansk Fjernvarme vil have lovforslag udskudt

Det vil være en historisk fejl at fjerne forbrugerbindingerne på fjernvarmeområdet, mener Dansk Fjernvarme, der vil have det nuværende lovarbejde udskudt for at få lavet tilbundsgående konsekvensanalyser.

09. okt 2018

Fjernvarmen kan hjælpe på CO2-udledningen

Regeringen har nu fremlagt deres klimaudspil. De lægger op til at reducere CO2-udledningen på flere områder. Fjernvarmen kan tage en god bid, mener Dansk Fjernvarme.

09. okt 2018

S: Vi vil en anden vej end nye afgifter på overskudsvarme

En ny høj afgift på overskudsvarme fremmer ikke brugen af overskudsvarme. Derfor vil Socialdemokratiet en anden vej, der sikrer effektiv udnyttelse af overskudsvarme, lyder det fra partiets skatteordfører.

04. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale sætter retning men binder fjernvarmeselskaberne

Formand for Dansk Fjernvarme og borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen, kommenterede fjernvarmeselskabernes nye muligheder for at indfri de politiske forventninger, da han talte på Energipolitisk Åbningsdebat i Folketinget.

02. okt 2018 Konferencer

Danmark er fortsat en driver for fjernvarme i de europæiske lande

Fjernvarmen har historisk stået stærkt i Danmark, og derfor er Danmark fortsat en markant driver for fjernvarmeudbredelse i mange af de øvrige europæiske lande

27. sep 2018

Geoop: Geotermi er nødvendig, hvis vi skal nå klimamål

Geotermisk varme spiller en central rolle i omstillingen af varmesektoren og elektrificeringen af energisystemet, mener Geotermisk Operatørselskab.

27. sep 2018

Video: Optimisme på international fjernvarmekonference

Global District Energy Days afvikles i disse dage i Helsinki. Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er til stede, og han beretter om international optimisme på fjernvarmens vegne.

27. sep 2018 Energi på toppen

Digitalisering bringer fjernvarmen i centrum af energisystemet

Forsyningssektoren er ved at blive digitaliseret. Ved onsdagens Energi på Toppen satte fjernvarmeselskabernes brancheforening fokus på muligheder og trusler ved digitaliseringen.

24. sep 2018

Opråb: Lad ikke overskudsvarmen gå til spilde

Industri, fjernvarmeselskaber, arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer og energiens brancheorganisationer går sammen i fælles opråb for en politisk løsning, der vil sikre udnyttelse af overskudsvarme.

09. okt 2018

Shell advarer mod afgifter på overskudsvarme

LÆS I DAG: Shell advarer mod afgifter på overskudsvarme. Skatteordfører oplevede overskudsvarme i Fredericia. Regeringen vil skrotte gamle brændeovneFyns største solvarmeanlæg er ved at se dagens lys. Det kan vi forvente af regeringens klimaudspil.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

08. okt 2018

Borgmester vil gerne bruge overskudsvarme

LÆS I DAG: Borgmester Wilbek går ind i varmesag. Nye varmerør ligger klar. Binding til naturgas skyld i høje varmepriser i Tønder. Horsens Kommune ændrer vejledning om fjernvarme. Lolland Varme overtager Stokkemarke Fjernvarmes værk og kunder. Kongres æder alle hotelværelser.

05. okt 2018 Presseklip

Regeringsparti undsiger overskudsvarmeafgift

LÆS I DAG: Regeringsparti undsiger afgift på overskudsvarme. Facebook bygger datacenter ved Esbjerg. Værum Ørum nomineret til Fjernvarmeprisen. Tre er nomineret til fjernvarmepris. Løgstør lægger kundeservice over til Verdo.

04. okt 2018

Politisk slagsmål om Esbjergværkets afløser

LÆS I DAG: Energiaftale skal implementeres så hurtigt som muligt. 400 til borgermøde om fjernvarme i Hatting. Grindsteds varmepris bliver holdt i ro. Billund og Hejnsvig er rustet til grundbeløbets bortfald. Viking Link bidrager minimalt til grøn omstilling. Milliarder skal give hurtigere bredbånd på Sjælland.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

08. okt 2018 Navnenyt

25 år med samme driftsleder i Sdr. Herred

Karlo Kronborg Andersen fejrer den 1. november 25 års-jubilæum hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.

03. okt 2018 Navnenyt

HOFOR henter ny kommunikationschef i DR

Anders Kappel får ansvar for HOFOR’s interne og eksterne kommunikation.

02. okt 2018 Navnenyt

Tre nye i FIF Marketings bestyrelse

Anders Andersen, Kim Mathiesen og Line Laugesen Udengaard er nye i FIF Marketings bestyrelse.

28. sep 2018 Navnenyt

Ny direktør for Brøndum-koncernen

Tue Sjøntoft er fra årsskiftet administrerende direktør for Brøndum-koncernen.

27. sep 2018 Navnenyt

Dansker fortsætter i spidsen for europæisk netværk

Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er genvalgt som vicepræsident i den europæiske fjernvarmeorganisation Euroheat & Power.

25. sep 2018 Navnenyt

To nye ansat i DME

Ny i ejerkredsen og ny juniorpartner hos DME.