14. sep 2018 Presseklip

Fynsværket skal skifte fra kul senest i 2025

LÆS I DAG: Kvotepris bliver ikke ændret. Regeringen vil hjælpe forbrugerejede vandværker. Havvindmøller bliver mødt af protester. EU yder for lidt beskyttelse mod luftforurening. Forurening fra brændeovne betyder kun lidt for mange danskere.    

Fyens Stiftstidende:
Fynsværket skal skifte fra kul senest i 2025

Fynsværket skal omstille fra kul fem år tidligere end regeringens mål i 2030. Det mener Odenses borgmester, Peter Rahbæk Juel.

- På alle mulige andre områder arbejder vi også med bæredygtighed. Vi har et af de sidste kulkraftværker i Danmark, og det er stadig en fjerdedel af energien fra Fynsværket, der produceres på kul, så det er også en stor udfordring. Og derfor er der ingen grund til at vente. For vi skal igennem nogle svære omstillinger for at blive fri for kul, siger Peter Rahbæk Juel til Fyens Stiftstidende.

Borgmesteren vil ikke lægge sig fast på, hvilken løsning, der skal findes - bare energikilderne er mere bæredygtige.

Lukkes der for Fjernvarme Fyns kulbaserede fjernvarmeproduktion, vil det betyde en udledning på 250.000 ton CO2 mindre hvert år.

*****

Altinget:
Kvotepris bliver ikke ændret

Eksperter har over de senere dage påpeget og kritiseret, at Finansministeriet bruger forældede tal for salget af CO2-kvoter, fordi det får grønne løsninger til at tage sig dyrere ud, end de reelt er. Men Finansministeriet afviser at ændre på deres praksis – det skriver Altinget.

”Som udgangspunkt vil den nuværende metode for fremskrivningen af CO2-kvoteprisen også fremadrettet blive anvendt, ” skriver ministeriet i et svar direkte til Altinget.

Finansministeriet bruger gennemsnitsprisen fra året før, og forklarer det med, at det er valgt for at afbøde for store midlertidige udsving i prissætningen. Ministeriet mener, at hvis en – som der er tale om netop nu – opadgående pris bider sig fast, vil den valgte metode tage højde for det.

Tidligere har bl.a. Klimarådet kritiseret metoden, fordi den netop ikke tager højde for prisudviklingen her og nu, og at det stopper for grønne investeringer.

- Tiltag for at fremme vedvarende energi vil synes dyrere for statskassen, end de reelt er. Investorer, der investerer i vedvarende energi, vil kræve mindre i tilskud ved en høj CO2-pris og dermed også en høj elpris, siger formand for Klimarådet, Peter Birch Sørensen.

*****

Pressemeddelelse:
Regeringen vil hjælpe forbrugerejede vandværker
Det skal være lettere at drive vandværk, bøvl og bureaukrati skal væk, og forbrugerne skal sikres lave priser ved at holde værkerne skattefri, mener energi-, forsynings- og klimaminister Lars Christian Lilleholt og skatteminister Karsten Lauritzen i en pressemeddelelse fra Danske Vandværker.

Som led i regeringens afbureaukratisering spiller den ud med tre forslag, der vil gøre det muligt for de forbrugerejede vandværker, som udleder mindre end 800.000 kubikmeter vand at komme ud af vandsektorloven. Ejerne skal blot selv beslutte det på generalforsamlingen.

- Skatteministeren og jeg har givet hinanden hånden på, at vi vil arbejde for at få løsnet grebet om de forbrugerejede vandværker. De bliver i alt for høj grad ramt af unødvendigt bureaukrati. Det ser jeg jo, når jeg besøger landets forbrugerejede vandværker, hvor der gøres et enormt godt stykke arbejde, siger Lars Christian Lilleholt.

*****

Energy Supply:
Havvindmøller bliver mødt af protester

Wattenfalls planer om nye vindmølleparker langs den jyske vestkyst møder stor modstand fra grundejere ud til kysten. Omkring 600 grundejere kæmper indædt mod projektet og har stillet krav om erstatninger med henvisning til, at deres sommerhuse bliver langt mindre værd, når naturen skæmmes af høje vindmøller tæt på land.

Foreløbig har grundejerne fået stillet i udsigt, at deres krav til taksationsmyndighederne bliver vurderet inden for den kommende måned. Derefter regner grundejerne selv med, at de får en endelig melding i begyndelsen af 2019 – det skriver Energy Supply.

- Allerhelst ser vi dog møllerne flyttet meget længere til havs. Det handler mindre om erstatningen, siger Thue Amstrup-Jørgensen, der er formand for sammenslutningen af Sommerhusgrundejerforeninger på Holmsland Klit.

Der er tale om et projekt med i alt 41 møller, der vil øge den danske elproduktion med over ti procent. Havmølleparkerne skal stå færdige 31. december 2020.

*****

Altinget:
EU yder for lidt beskyttelse mod luftforurening

Der er stærk kritik af EU’s evne og vilje til at beskytte dets borgere mod den tiltagende luftforening fra bl.a. brændeovne og transport. Det er den Europæiske Revisionsret, der kommer med kritikken, som bl.a. er baseret på fakta om, at 400.000 indenfor EU hvert år dør for tidligt som følge af luftforurening.

Kritikken går på to ben – dels mod EU; dels mod medlemslandene. EU bliver i en rapport Revisionsretten kritiseret for at være for slag med sanktion mod de relativt mange medlemslande, der ikke overholder de retningslinjer, som EU udstikker. Medlemslandene får samtidig kritik for netop ikke at leve op til de – i Revisionsrettens øjne – ofte ret slappe krav, som EU stiller.

- I de seneste årtier har EU’s politikker bidraget til at mindske emissionerne, men luftkvaliteten er ikke blevet forbedret i samme takt, og den har stadig en betydelig negativ indvirkning på folkesundheden,” siger Janusz Wojciechowski, der er medlem af Revisionsretten i en pressemeddelelse.

Ifølge Altinget har Kommissionen lagt sag an mod flere medlemslande, men selv om de har fået medhold, så ændrer medlemslandene ikke på deres hidtidige opførsel og fortsætter altså med ikke at leve op til kravene.

*****

Lørdagsavisen Køge:
Forurening fra brændeovne betyder kun lidt for mange danskere

Omkring hver fjerde danske ser ikke noget problem i, at der fortsat er mange, der fyrer op i brændeovnen, selv om netop brændeovne er en af de værste kilder til forurening af luften. Det viser en undersøgelse, som Megafon har foretaget for NRGi.

Helt præcist er det 23 procent af danskerne, der svarer, at de ikke ser noget problem i, at mange danskere fyrer op i brændeovnen, når de varmer deres bolig op. 29 procent ser det som et mindre problem, mens 17 procent svarer, at de ser det som et stort problem.

Ifølge Nationalt Center for Miljø og Energi står brændeovnene på landsplan for omkring 65 procent af den samlede udledning af skadelige partikler. De er skyld i, at 550 mennesker dør for tidligt hvert år. Det skriver Lørdagsavisen Køge.

- De nyeste miljømærkede modeller udleder kun en sjettedel af, hvad en almindelig brændeovn gør. Men det er indiskutabelt, at brændeovne frigiver langt flere af de skadelige mikropartikler i luften end andre varmekilder som varmepumpe eller fjernvarme, siger Benny Hebsgaard, energirådgiver i NRGi.

Ifølge beregninger fra Det Økologiske Råd ligger partikelforureningen per energienhed (g/ GJ) på 1,0 for varmepumpe og 1,3 for fjernvarme (begge inkl. kraftværk) mod 320 for en miljømærket brændeovn og hele 930 for en brændeovn fra før 1990.

Nyheder

15. okt 2018 Varmepris

Fjernvarmeprisen når historisk lavt niveau

Prisen på at opvarme sin bolig med fjernvarme er i 2018 faldet med i gennemsnit 4,2 procent. Dermed når den et nyt historisk lavt niveau. Dog begynder flere fjernvarmeselskaber at varsle prisstigninger, når grundbeløbet ophører til nytår.

11. okt 2018 Energiaftale

Lilleholt vil forlænge elproduktionsstøtte

Biomasseanlæg skal kunne få forlænget elproduktionsstøtten, lyder det fra energiminister Lars Chr. Lilleholt. Udmeldingen vækker glæde hos Assens Fjernvarme.

11. okt 2018

Dansk Fjernvarme vil have lovforslag udskudt

Det vil være en historisk fejl at fjerne forbrugerbindingerne på fjernvarmeområdet, mener Dansk Fjernvarme, der vil have det nuværende lovarbejde udskudt for at få lavet tilbundsgående konsekvensanalyser.

09. okt 2018

Fjernvarmen kan hjælpe på CO2-udledningen

Regeringen har nu fremlagt deres klimaudspil. De lægger op til at reducere CO2-udledningen på flere områder. Fjernvarmen kan tage en god bid, mener Dansk Fjernvarme.

09. okt 2018

S: Vi vil en anden vej end nye afgifter på overskudsvarme

En ny høj afgift på overskudsvarme fremmer ikke brugen af overskudsvarme. Derfor vil Socialdemokratiet en anden vej, der sikrer effektiv udnyttelse af overskudsvarme, lyder det fra partiets skatteordfører.

04. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale sætter retning men binder fjernvarmeselskaberne

Formand for Dansk Fjernvarme og borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen, kommenterede fjernvarmeselskabernes nye muligheder for at indfri de politiske forventninger, da han talte på Energipolitisk Åbningsdebat i Folketinget.

02. okt 2018 Konferencer

Danmark er fortsat en driver for fjernvarme i de europæiske lande

Fjernvarmen har historisk stået stærkt i Danmark, og derfor er Danmark fortsat en markant driver for fjernvarmeudbredelse i mange af de øvrige europæiske lande

27. sep 2018

Geoop: Geotermi er nødvendig, hvis vi skal nå klimamål

Geotermisk varme spiller en central rolle i omstillingen af varmesektoren og elektrificeringen af energisystemet, mener Geotermisk Operatørselskab.

27. sep 2018

Video: Optimisme på international fjernvarmekonference

Global District Energy Days afvikles i disse dage i Helsinki. Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er til stede, og han beretter om international optimisme på fjernvarmens vegne.

27. sep 2018 Energi på toppen

Digitalisering bringer fjernvarmen i centrum af energisystemet

Forsyningssektoren er ved at blive digitaliseret. Ved onsdagens Energi på Toppen satte fjernvarmeselskabernes brancheforening fokus på muligheder og trusler ved digitaliseringen.

24. sep 2018

Opråb: Lad ikke overskudsvarmen gå til spilde

Industri, fjernvarmeselskaber, arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer og energiens brancheorganisationer går sammen i fælles opråb for en politisk løsning, der vil sikre udnyttelse af overskudsvarme.

08. okt 2018 Navnenyt

25 år med samme driftsleder i Sdr. Herred

Karlo Kronborg Andersen fejrer den 1. november 25 års-jubilæum hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

08. okt 2018

Borgmester vil gerne bruge overskudsvarme

LÆS I DAG: Borgmester Wilbek går ind i varmesag. Nye varmerør ligger klar. Binding til naturgas skyld i høje varmepriser i Tønder. Horsens Kommune ændrer vejledning om fjernvarme. Lolland Varme overtager Stokkemarke Fjernvarmes værk og kunder. Kongres æder alle hotelværelser.

05. okt 2018 Presseklip

Regeringsparti undsiger overskudsvarmeafgift

LÆS I DAG: Regeringsparti undsiger afgift på overskudsvarme. Facebook bygger datacenter ved Esbjerg. Værum Ørum nomineret til Fjernvarmeprisen. Tre er nomineret til fjernvarmepris. Løgstør lægger kundeservice over til Verdo.

04. okt 2018

Politisk slagsmål om Esbjergværkets afløser

LÆS I DAG: Energiaftale skal implementeres så hurtigt som muligt. 400 til borgermøde om fjernvarme i Hatting. Grindsteds varmepris bliver holdt i ro. Billund og Hejnsvig er rustet til grundbeløbets bortfald. Viking Link bidrager minimalt til grøn omstilling. Milliarder skal give hurtigere bredbånd på Sjælland.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

03. okt 2018 Navnenyt

HOFOR henter ny kommunikationschef i DR

Anders Kappel får ansvar for HOFOR’s interne og eksterne kommunikation.

02. okt 2018 Navnenyt

Tre nye i FIF Marketings bestyrelse

Anders Andersen, Kim Mathiesen og Line Laugesen Udengaard er nye i FIF Marketings bestyrelse.

28. sep 2018 Navnenyt

Ny direktør for Brøndum-koncernen

Tue Sjøntoft er fra årsskiftet administrerende direktør for Brøndum-koncernen.

27. sep 2018 Navnenyt

Dansker fortsætter i spidsen for europæisk netværk

Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er genvalgt som vicepræsident i den europæiske fjernvarmeorganisation Euroheat & Power.

25. sep 2018 Navnenyt

To nye ansat i DME

Ny i ejerkredsen og ny juniorpartner hos DME.

24. sep 2018 Navnenyt

Vicedirektør fratræder i CTR

Vicedirektør i CTR I/S, Jan Elleriis, fratræder efter sin stilling for at blive særlig rådgiver samme sted.