12. sep 2018 Presseklip

Millionregning for at flytte tilsynet

LÆS I DAG: Fjernkøling rykker tættere på. Økologisk Byggeri: Nytteløst at forbyde brændeovne. Bornholm vil være testzone for grøn energi. Kritik af planer for at afskaffe gebyr på affald. Halmmangel er ikke så slem.    

Altinget:
Millionregning for at flytte tilsynet

I alt 13 millioner kroner. Så meget kommer det til at koste at flytte Forsyningstilsynet (tidligere Energitilsynet) til Frederiksværk.

Forsyningstilsynets direktør, Carsten Smidt, oplyser til Altinget, at det blandt andet er den fysiske flytning, der kommer til at koste penge. Men også udgifter til nye medarbejdere, som man vil forsøge at ansætte hurtigt, så tilsynet kommer til at køre med overnormering allerede nu, så man kan få sagsbehandlingstiden ned.

- Det er blandt andet på varmeområdet, hvor vi sidder med nogle sager om forrentning af indskudskapital. De sager havde vi forventet ville være færdige ved udgangen af i år. Men fordi vi er ramt af mange ledige stillinger på det område, når vi det ikke, siger Carsten Smidt.

*****

Berlingske:
Fjernkøling rykker tættere på

HOFOR har i år haft 165 procent højere omsætning på fjernkøling af virksomheder i København end sidste år, skriver Berlingske.

En del af forklaringen er den varme sommer i år, men indikerer, at fjernkølingens danske gennembrud rykker tættere på.
- Vi har fået et øget antal henvendelser med ønsker om at få etableret fjernkøling. Det drejer sig om 20-30 pct. flere henvendelser, end vi plejer. De er måske kommet lidt forsinket, i forhold til hvornår varmen faktisk var der, siger HOFOR’s fjernkølingschef Flemming Birck Pedersen.

Indtil videre ligger 20 km fjernkølingsrør under København, og større virksomheder i nærheden af dem kan få kølet med god økonomi målt i kroner og CO2.

Høje Tastrup Fjernvarme leverer bl.a. også fjernkøling i Storkøbenhavn.

*****

Byg-Tek:
Økologisk Byggeri: Nytteløst at forbyde brændeovne

København vil forbyde nye brændeovne i de 99% af boligerne, som har fjernvarme. Men det vil hæmme økologisk byggeri og fratage borgerne en vigtig kilde til velvære, siger Landsforeningen Økologisk Byggeri, ifølge Byg-Tek.

Foreningen henviser til, at forureningen fra Københavns brændeovne ifølge den seneste rapport fra DCE (Nationalt Center for Miljø og Energi, Aarhus Universitet, rapport 217 fra 2017) cirka er 75 % mindre end hidtil antaget.

Rapporten peger også på, at de godt 16.000 brændeovne i København vurderes at være skyld i 10 såkaldt 'for tidlige' dødsfald om året, hvilket kan ses i lyset af, at over 6.000 dør om året i København. Der er samtidig stor usikkerhed på formodede dødstal, som er beregnet ud fra modeller med stribevis af antagelser og forenklinger, lyder det fra Landsforeningen Økologisk Byggeri i et åbent brev til medlemmerne af Københavns Borgerrepræsentation.

Landsforeningen Økologisk Byggeri peger i stedet på dieselpartikler, som en langt større synder end brændeovne.

- Miljøkampen må være at få de værste ting, nemlig olie og kul, ud og at finde gode måder at fyre med træ på for at udnytte de store fordele, det giver. Reelle problemer ved brændefyring skal tages alvorligt, og vi ønsker brugbar viden om partiklers skadevirkning, at dårlige fyringssteder og -metoder sløjfes, og at der udvikles brugbare og økonomisk realistiske teknologier til røgrensning, skriver foreningen.

*****

Politiken:
Bornholm vil være testzone for grøn energi

Bornholm er rigtig godt med, når det gælder om at være selvforsynende med energi. Sidste år dækkede øens egen elproduktion 59 procent af elforbruget, og i år forventes tallet at nå op på 70 procent. Resten kommer via et kabel fra Sverige og er også CO2-fri. Nu satser Bornholm på at blive testzone og dermed få mulighed for at afprøve nye grønne energiløsninger uden at tage hensyn til energiafgifterne. Det skriver Politiken.

Den nye energiaftale afsætter 12,5 millioner kroner til test af regulatoriske frizoner, og øens viceborgmester Anne Thomas (AL), der også er formand for regionskommunens klima- og bæredygtighedsudvalg, mener at Bornholm med sin geografi er det ideelle valg som laboratorium for den grønne omstilling af energisektoren.

- Vi har et ønske om at blive testzone for at skubbe afgifterne ud til kablet og for at få støtte til et sekretariat, der kan lave et plug'n'play-'sandkassemiljø' for forskningspartnere. Vi vil naturligvis sikre, at Finansministeriet får de afgifter, de skal have. Men de bliver ikke nødvendigvis lagt ud på den enkelte forbruger. Det er det, der er så genialt ved, at vi er en ø: Vi kan så at sige betale ved kassen, når vi går ud, siger Anne Thomas til Politiken.
*****

Altinget:
Kritik af planer for at afskaffe gebyr på affald

Erhvervsminister Rasmus Jarlov (K) vil af med det omstridte erhvervsaffaldsgebyr. Men både KL og Dansk Affaldsforening kræver svar på, hvordan vil regeringen så vil finansiere de ting, som gebyret i dag går til.

- Vi ved ikke, hvad de 50 millioner skal dække over, og det kunne vi godt tænke os at vide, siger Mette Jensen, kontorchef i KL's kontor for teknik og miljø til Altinget.

I dag bruges gebyret på udarbejdelse af affaldsplaner, den administrative drift af affaldsdatasystemet, datahåndtering i forbindelse med regulativfastsættelser og lignende. Mette Jensen mener derfor, der kan være udsigt til, at skatteyderne i stedet ender med regningen.

Dansk Affaldsforening tilslutter sig kritikken, og vil vide, hvad man gør ved stigende omkostninger på området.

Affaldsgebyret har været kritiseret for, at også virksomheder, der ikke bruger genbrugsstationerne, skal betale et affaldsgebyr. Samtidig har Dansk Byggeri påvist, at der er store kommunale forskelle på, hvad gebyret koster – fra 80 kroner i Stevns Kommune til mere end 1.000 kroner i Albertslund Kommune.

Rasmus Jarlov (K) har dog ikke kommenteret på sagen.  

*****

Aars Avis:
Halmmangel er ikke så slem

Der er meget, der tyder på, at halmmanglen langt bliver så slem, som det så ud til under den knastørre sommer. I hvert fald ikke i Nordjylland, hvor tal fra den overståede høst tyder på, at der bliver mangel, men at det ikke bliver en katastrofal mangel. Det skriver Aars Avis.

Normalt snitter landmændene store dele af deres halm og pløjer det ned, så det fungerer som gødning på markerne. Det har landmændene undladt at gøre i år, og derfor ser det nu ud til, at de fleste landmænd har halm nok til dyrene – og at der også vil være tilstrækkeligt med halm til fjernvarmeværkerne.

- Det ene år er det godt for dem, og det andet år er det godt for os, og det tredje år er det godt for begge parter. Så det er sådan en aftale, der bare kører, siger driftsleder Jens Larsen fra Hørby Fjernvarmeværk til TV2 Nord.

Han tilføjer, at fjernvarmeværket ikke har betalt mere for deres halm, end de plejer at gøre.

*****

På fredag er der rejsegilde på det nye energianlæg hos Kjellerup Fjernvarme. Det drejer sig bl.a. om et flisværk, der sammen med det øvrige anlæg blev bestilt i februar. Hen over foråret og sommeren er det hele blevet dokumenteret og produceret. I videoen nedenfor kan du følge ankomst og indsætning af af de store hovedkomponenter, såsom kedelstativ, ristepart, ESP røggasfilter, strålingspart, konvektionspart og dome.

Nyheder

15. okt 2018 Varmepris

Fjernvarmeprisen når historisk lavt niveau

Prisen på at opvarme sin bolig med fjernvarme er i 2018 faldet med i gennemsnit 4,2 procent. Dermed når den et nyt historisk lavt niveau. Dog begynder flere fjernvarmeselskaber at varsle prisstigninger, når grundbeløbet ophører til nytår.

11. okt 2018 Energiaftale

Lilleholt vil forlænge elproduktionsstøtte

Biomasseanlæg skal kunne få forlænget elproduktionsstøtten, lyder det fra energiminister Lars Chr. Lilleholt. Udmeldingen vækker glæde hos Assens Fjernvarme.

11. okt 2018

Dansk Fjernvarme vil have lovforslag udskudt

Det vil være en historisk fejl at fjerne forbrugerbindingerne på fjernvarmeområdet, mener Dansk Fjernvarme, der vil have det nuværende lovarbejde udskudt for at få lavet tilbundsgående konsekvensanalyser.

09. okt 2018

Fjernvarmen kan hjælpe på CO2-udledningen

Regeringen har nu fremlagt deres klimaudspil. De lægger op til at reducere CO2-udledningen på flere områder. Fjernvarmen kan tage en god bid, mener Dansk Fjernvarme.

09. okt 2018

S: Vi vil en anden vej end nye afgifter på overskudsvarme

En ny høj afgift på overskudsvarme fremmer ikke brugen af overskudsvarme. Derfor vil Socialdemokratiet en anden vej, der sikrer effektiv udnyttelse af overskudsvarme, lyder det fra partiets skatteordfører.

04. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale sætter retning men binder fjernvarmeselskaberne

Formand for Dansk Fjernvarme og borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen, kommenterede fjernvarmeselskabernes nye muligheder for at indfri de politiske forventninger, da han talte på Energipolitisk Åbningsdebat i Folketinget.

02. okt 2018 Konferencer

Danmark er fortsat en driver for fjernvarme i de europæiske lande

Fjernvarmen har historisk stået stærkt i Danmark, og derfor er Danmark fortsat en markant driver for fjernvarmeudbredelse i mange af de øvrige europæiske lande

27. sep 2018

Geoop: Geotermi er nødvendig, hvis vi skal nå klimamål

Geotermisk varme spiller en central rolle i omstillingen af varmesektoren og elektrificeringen af energisystemet, mener Geotermisk Operatørselskab.

27. sep 2018

Video: Optimisme på international fjernvarmekonference

Global District Energy Days afvikles i disse dage i Helsinki. Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er til stede, og han beretter om international optimisme på fjernvarmens vegne.

27. sep 2018 Energi på toppen

Digitalisering bringer fjernvarmen i centrum af energisystemet

Forsyningssektoren er ved at blive digitaliseret. Ved onsdagens Energi på Toppen satte fjernvarmeselskabernes brancheforening fokus på muligheder og trusler ved digitaliseringen.

24. sep 2018

Opråb: Lad ikke overskudsvarmen gå til spilde

Industri, fjernvarmeselskaber, arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer og energiens brancheorganisationer går sammen i fælles opråb for en politisk løsning, der vil sikre udnyttelse af overskudsvarme.

08. okt 2018 Navnenyt

25 år med samme driftsleder i Sdr. Herred

Karlo Kronborg Andersen fejrer den 1. november 25 års-jubilæum hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

08. okt 2018

Borgmester vil gerne bruge overskudsvarme

LÆS I DAG: Borgmester Wilbek går ind i varmesag. Nye varmerør ligger klar. Binding til naturgas skyld i høje varmepriser i Tønder. Horsens Kommune ændrer vejledning om fjernvarme. Lolland Varme overtager Stokkemarke Fjernvarmes værk og kunder. Kongres æder alle hotelværelser.

05. okt 2018 Presseklip

Regeringsparti undsiger overskudsvarmeafgift

LÆS I DAG: Regeringsparti undsiger afgift på overskudsvarme. Facebook bygger datacenter ved Esbjerg. Værum Ørum nomineret til Fjernvarmeprisen. Tre er nomineret til fjernvarmepris. Løgstør lægger kundeservice over til Verdo.

04. okt 2018

Politisk slagsmål om Esbjergværkets afløser

LÆS I DAG: Energiaftale skal implementeres så hurtigt som muligt. 400 til borgermøde om fjernvarme i Hatting. Grindsteds varmepris bliver holdt i ro. Billund og Hejnsvig er rustet til grundbeløbets bortfald. Viking Link bidrager minimalt til grøn omstilling. Milliarder skal give hurtigere bredbånd på Sjælland.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

03. okt 2018 Navnenyt

HOFOR henter ny kommunikationschef i DR

Anders Kappel får ansvar for HOFOR’s interne og eksterne kommunikation.

02. okt 2018 Navnenyt

Tre nye i FIF Marketings bestyrelse

Anders Andersen, Kim Mathiesen og Line Laugesen Udengaard er nye i FIF Marketings bestyrelse.

28. sep 2018 Navnenyt

Ny direktør for Brøndum-koncernen

Tue Sjøntoft er fra årsskiftet administrerende direktør for Brøndum-koncernen.

27. sep 2018 Navnenyt

Dansker fortsætter i spidsen for europæisk netværk

Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er genvalgt som vicepræsident i den europæiske fjernvarmeorganisation Euroheat & Power.

25. sep 2018 Navnenyt

To nye ansat i DME

Ny i ejerkredsen og ny juniorpartner hos DME.

24. sep 2018 Navnenyt

Vicedirektør fratræder i CTR

Vicedirektør i CTR I/S, Jan Elleriis, fratræder efter sin stilling for at blive særlig rådgiver samme sted.