25. maj 2020 Økonomisk regulering

Podcast: Hvad er status på en ny regulering?

En særudgave af Podcasten Fjernvarmen, hvor tre medarbejdere fra Dansk Fjernvarmes sekretariat giver en status over, hvordan det ser ud med en ny regulering for fjernvarmesektoren.

Denne udgave af podcasten Fjernvarmen er et sammendrag af et webinar fra den 13. maj, hvor Dansk Fjernvarmes politiske chef Rune Moesgaard og de to økonomiske konsulenter Michael Fibiger og Kasper Villum Hansen giver status for en ny regulering af fjernvarmeområdet.