23. mar 2020 Corona

Podcast: Corona og fjernvarmeselskaberne

Hvilken betydning har corona-udbruddet og regeringens tiltag i den forbindelse for fjernvarmeselskaberne? Det spørgsmål tog Dansk Fjernvarme op den 20. marts i et webinar. Denne podcast indeholder uddrag fra det webinar.

Den 20. marts afholdt Dansk Fjernvarme et webinar om coronaudbruddet og konsekvenserne heraf for de danske fjernvarmeselskaber. Juridisk konsulent Birthe Boisen og økonomisk konsulent Peter Skovsgaard svarede på spørgsmål fra de 95 deltagende fjernvarmeselskaber. 

Denne podcast er et sammendrag af det webinar. Både webinar og podcast er kommet i stand under utraditionelle omstændigheder på grund af de tiltag, som regeringen har indført for at hæmme smitten af coronavirus. 

De emner, som Birthe Boisen og Peter Skovsgaard kommer ind på, er blandt andre udsættelse af generalforsamlinger, leverandøraftaler, betalingsfrister, sygedagpengerefusion og ansatte.