11. mar 2021 Corona

Bestyrelser må gerne mødes mere end fem personer

Forsamlingsforbuddet gælder ikke for bestyrelsesmøder i fx fjernvarmen. Men generalforsamlinger er fortsat ramt af forsamlingsforbuddet og skal enten gennemføres elektronisk eller udskydes.

Flere og flere medlemmer af Dansk Fjernvarme har igennem længere tid efterlyst svar på to spørgsmål: Må vi afholde bestyrelsesmøder fysisk selv om vi er mere end fem personer – og må vi afholde generalforsamling elektronisk eller udskyde den?

Medlem af Folketinget for Konservative, Mona Juul, har nu for Dansk Fjernvarme fået et svar ud af Erhvervsministeriet. Helt kort fortalt er det ifølge ministeriet tilladt at afvikle fx bestyrelsesmøder med fysisk fremmøde, selv om der er mere end fem deltagere. Omvendt kan generalforsamlinger alene gennemføres elektronisk – alternativt skal man udskyde afholdelsen.

Erhvervsministeriet har svaret den østjyske politiker, at ministeriet i forhold til afholdelse af bestyrelsesmøder i fx fjernvarmeselskaber anbefaler, at man afvikler møderne elektronisk. Men der er intet, der forhindrer, at man afvikler dem fysisk, selv om man er mere end fem personer til mødet.

”Forsamlingsforbuddet på 5 finder således ikke anvendelse på bestyrelsesmøder, udvalgsmøder m.v. Men sådanne møder anbefales for nuværende ikke afholdt som fysiske møder. Derimod anbefales det, at man mødes i det virtuelle rum, ” skriver ministeriet i sit svar til Mona Juul fra Konservative.

Nej til fysisk generalforsamling
Derimod er ministeriet klar i sin afvisning af, at man kan afvikle fysiske generalforsamlinger under det nuværende forsamlingsforbud. Erhvervsministeriet henviser til, at der p.t. er tale om såkaldte ”nødretsbetragtninger” som følge af forsamlingsforbuddet, og at det fx giver hjemmel til at afvikle en generalforsamling elektronisk, selv om et selskabs gældende vedtægter ikke tillader det eller nævner det.

”Ud fra en nødretsbetragtning pga. det gældende forsamlingsforbud har fjernvarmeselskaber både mulighed for at afholde elektronisk generalforsamling i 2021, uden at der er indsat en bemyndigelse til elektronisk generalforsamling i vedtægterne, og uanset vedtægten foreskriver en fysisk generalforsamling, ” slår Erhvervsministeriet således fast.

Den samme ”nødretsbetragtning” gør sig ifølge ministeriet også gældende i forhold til at udskyde generalforsamlingen, hvis man fx ikke har mod på at gennemføre den elektronisk.

”Efter ministeriets opfattelse er disse virksomheder ud fra disse betragtninger også berettigede til at udskyde generalforsamlingen, uanset at den ifølge vedtægterne skal afholdes i en bestemt måned, ”lyder det således i svaret til medlem af Folketinget for Konservative, Mona Juul.

Læs § 2 i Bekendtgørelse om midlertidig fravigelse af bestemmelser om fysisk fremmøde ved generalforsamling i virksomheders vedtægter eller tilsvarende aftaler på Erhvervsstyrelsens og Finanstilsynets område i forbindelse med covid-19.

Læs i øvrigt om hvordan dit fjernvarmeselskab kan bruge platformen Assembly Voting til at afvikle jeres generalforsamling elektronisk.