01. mar 2021 Corona

Bestyrelsesmøder kan afvikles med mere end fem personer

Der er nu ændret i corona-restriktionerne, så det er tilladt at være mere end fem personer samlet til fx et bestyrelsesmøde.

Hidtil har det været i strid  med corona-restriktionerne at være mere end fem personer samlet til fx et bestyrelsesmøde. Men nu er reglerne ændret, så det igen er tilladt at være mere end fem personer sammen.

Det følger af, at bestyrelsesmøder bliver opfattet som en naturlig del af en virksomheds aktiviteter. Det fremgår af regler for forsamlinger og socialt samvær på Coronasmitte.dk.

Bestyrelsesmøder er ikke direkte nævnt, men fortolkningen er, at bestyrelsesmøder i fx fjernvarmeselskaber henhører under ”almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde”.

På hjemmesiden Coronasmitte.dk er der et afsnit med titlen ”Kan myndighederne forbyde større forsamlinger?” Her står der følgende:

”Almindelig ophold og færden på en arbejdsplads er ikke omfattet af forsamlingsforbuddet. Det betyder, at der må være flere end fem personer til stede i forbindelse med almindelig ophold og færden på en arbejdsplads, som er et naturligt eller nødvendigt led i udførelsen af det pågældende arbejde, herunder ophold og færden, der finder sted i det offentlige rum, eller som indebærer tilstedeværelse af personer fra forskellige virksomheder mv. Det gælder også for arbejde, der udføres i forbindelse med arrangementer, aktiviteter, begivenheder og lignende, som er omfattet af forsamlingsforbuddet. Udøvere, personale mv., der er til stede i kraft af et arbejdsforhold, hvor der erhverves en indtægt, er derfor undtaget fra det lille forsamlingsforbud.”

Dansk Fjernvarme har bedt om, at Coronasmitte.dk tydeliggør reglerne for færdsel på arbejdspladserne - herunder direkte skriver at bestyrelsesmøder med mere end fem personer er tilladt.