28. feb 2021 Politisk

Der er stor appetit på puljemidler til konverteringer

De danske fjernvarmeværker har søgt om 125 millioner kroner til grønne konverteringsprojekter fra Fjernvarmepuljen. Dansk Fjernvarme håber på politisk lydhørhed for at sikre de nødvendige midler. 

De danske fjernvarmeværker har fuld gang i konverteringsbølgen fra fossil til grøn fjernvarme - allerede nu er man tæt på at have søgt alle midler, der er i Fjernvarmepuljen. Foto: Jesper Voldgaard.

Energistyrelsen har offentliggjort, at der allerede er søgt om 125 millioner kroner fra Fjernvarmepuljen, der skal sikre, at de danske fjernvarmeselskabers konverteringsprojekter fra fossil opvarmning til fjernvarme bliver gennemført. Det fremgår af styrelsens hjemmeside.

I 2021 er der afsat 145 millioner kroner i Fjernvarmepuljen, så allerede nu – en måned efter at fjernvarmeselskaberne formelt kunne indsende ansøgninger med godkendte projekter – ser det ud til, at puljen snart bliver tømt for midler.

- Det er ikke overraskende, at der er mange fjernvarmeselskaber, der vil søge midler fra puljen, men i Dansk Fjernvarme er vi alligevel overraskede over, at puljen ser ud til at blive tømt for midler så hurtigt, konstaterer chefkonsulent i Dansk Fjernvarme, Nicolai Kipp, der også hæfter sig ved, at en række fjernvarmeselskaber er i gang med at foretage konverteringer af projekter, hvor økonomien er så god, at de ikke ønsker at søge tilskud for at fremme skiftet til grøn varme.

21 ansøgninger er modtaget
Det fremgår af meddelelsen hos Energistyrelsen, at der fredag morgen – den 26. februar - var modtaget i alt 21 ansøgninger, der altså dækker over et samlet ansøgningsbeløb på 124.875.521 kroner. Energistyrelsen påpeger, at det ansøgte beløb ikke er ensbetydende med, at der også er givet tilsagn på beløbet.

”Det vil sige, at de ansøgte midler ikke nødvendigvis repræsenterer det resterende beløb i puljen. Endvidere er der endnu ikke politisk afklaring om fordelingen af de nye midler til udfasning af olie- og gasfyr, der blev afsat med finansloven 2021. Derfor kan det ske, at fjernvarmepuljen tilføres flere midler, ” skriver Energistyrelsen.

Konverteringsbølge er i fuld gang
Dansk Fjernvarme er dog ikke i tvivl om, at Fjernvarmepuljen nok skal blive tømt for støttemidler, og at det også kommer til at ske ganske snart. Lysten til at bidrage til den grønne omstilling er meget markant hos medlemmerne af Dansk Fjernvarme, slår Nicolai Kipp fast.

- Vi oplever, at vores medlemmer er fuldstændig klar til at imødekomme det politiske ønske om at konvertere omkring en halv millioner boliger og bygninger, der i dag har sort opvarmning til et grønt alternativ. Medlemmerne har fuld fart på den grønne konverteringsbølge til fjernvarme, siger han.

Dansk Fjernvarme håber derfor, at der vil være politisk vilje til at imødekomme fjernvarmeselskaberne med de midler, der bliver efterspurgt, så manglende midler ikke bliver en stopklods for den grønne omstilling af bolig- og bygningsopvarmning.

- Derfor ser vi gerne, at også midlerne fra Finanslovsaftalen snart bliver udmøntet, så der kommer flere midler i Fjernvarmepuljen. Det vil være et klima-selvmål, hvis for få midler hæmmer konverteringen, siger Nicolai Kipp.

Task Force skal hjælpe medlemmer
Samtidig har Dansk Fjernvarme også gearet sig til at bistå medlemmerne med en Task Force med fire dedikerede medarbejdere, der skal bistå medlemmerne med projektarbejdet.

- Vi kommer til at kunne tilbyde vores medlemmer en række services, som vi håber de vil gøre brug af. Det gælder bl.a. rådgivning i forbindelse med projektforslag, formidle kontakt mellem rådgivere, kommuner, myndigheder, borgere og andre interessenter, tilbyde indsigt i teknologikataloget og hjælpe med sparring omkring forudsætninger for de samfundsøkonomiske beregninger og en lang række andre ydelser, siger Nicolai Kipp.