17. jun 2020 Bæredygtig biomasse

SF ønsker obligatorisk certificeringsordning på træbasseret biomasse

Med et nyt beslutningsforslag ønsker SF at al træbasseret biomasse, herunder også til privat brug, skal omfattes af en certificeringsordning. Glimrende forslag, lyder det fra Dansk Fjernvarme. 

Biomasse udgør i dag 64 procent af Danmarks vedvarende energi produktion til både el og varme. For at reducere brugen af træbasseret biomasse og sikre, at den benyttede biomasse også er bæredygtig, har klimaordfører Signe Munk og politisk ordfører Jacob Mark på vegne af SF stillet et nyt beslutningsforslag, der skal diskuteres i Folketinget torsdag d. 18. juni.  

beslutningsforslaget lyder det bl.a.: 

”Socialistisk Folkeparti mener, at der bør indføres en obligatorisk certificeringsordning for al træbaseret biomasse til opvarmning med undtagelse af sanketræ, som man samler ind til eget brug. 

Beslutningsforslaget indebærer dels, at det undersøges, om den eksisterende frivillige ordning for værkerne er god nok, og dels, at det udredes, hvordan en ordning for træbasseret biomasse brugt til individuel opvarmning kan udformes.” 

Hos Dansk Fjernvarme tages der godt imod forslaget fra SF.  

- Når vi i dag har en frivillig ordning for dokumentering af bæredygtig biomasse, skyldes det, at vores medlemmer selv har et ønske om at sikre, at den træbasseret biomasse, vi bruger, er bæredygtig. Den skal leve op til en række krav om bæredygtig skovdrift, genplantning af træ med videre. Vi har tidligere foreslået, at krav om bæredygtighed ophæves til lov, hvilket vi er meget tilfredse med, at regeringen også har foreslået forud for de kommende energipolitiske forhandlinger, lyder det fra Maria Dahl Hedegaard, der er konsulent i Dansk Fjernvarme.  

Krav om bæredygtighed skal gælde alle 
I forslaget fra SF lægger man vægt på, at et krav om obligatorisk certificering også skal gælde for det store forbrug af biomasse, der finder sted individuelt i de private hjem. I forslaget står der: 

”For træ, der bruges til individuel opvarmning, er der - så vidt vides - ingen certificeringsordning, selv om private står for 29 pct. af forbruget af træpiller i Danmark.” 

- Vi har i dag en skæv konkurrence på markedet for opvarmning. Hvor vi i den kollektive forsyning tager ansvar og sikrer bæredygtig brug af træbasseret biomasse, hvilket selvfølgelig koster både tid og penge for selskaberne og dermed også for forbrugerne, så er der ingen regler for den private brug af træ til opvarmning. Hverken til bæredygtighed, røgrensning, partikelforurening eller lignende, lyder det fra Maria Dahl Hedegaard, der fortsætter: 

- Det er selvfølgelig uholdbart, når vi skal indfri vores klimamål og i øvrigt sikre en helt grøn og bæredygtig el- og varmesektor. Jeg håber derfor, at forslaget og tankerne bag forslaget kommer til at indgå i de kommende forhandlinger om, hvordan vi i fremtiden skal bruge biomasse, så vi kan komme i mål med at sikre grøn varme i alle danske hjem.  

I et svar til Dansk Folkepartis energiordfører, Morten Messerschmidt har minister for klima, energi og forsyning, Dan Jørgensen, tidligere meldt ud, at regeringen ingen planer har om at opfinde en ny, dansk certificeringsordning. Der findes allerede internationale og anerkendte ordninger, der har til formål at sikre bæredygtighed.