01. mar 2020 Bæredygtig biomasse

Biomasseforslag er pilskævt

Fjernvarmeselskaber, der anvender certificeret bæredygtig biomasse skal betale ny afgift, mens individuelle brændeovne og træpillefyr går fri ifølge nyt forslag, der får en hård medfart fra Dansk Fjernvarme.

Kim Mortensen på TV2 News om bæredygtig biomasse

Det Radikale Venstre har i weekenden præsenteret et forslag om at indføre en ny afgift på al biomasse, der ifølge partiet bruges i kedler på mere end 1 MW. Afgiften skal ifølge partiet indføres uanset om biomassen er certificeret bæredygtig eller ej og kun gælde for nye anlæg.

Det er pilskævt, lyder det fra fjernvarmeselskabernes brancheorganisation.

- Vi kan godt lytte os frem til, at der flere steder er et politisk ønske om at reducere brugen af biomasse og enkelte steder også helt at sætte en stopper for brugen af biomasse. Vi anerkender også at politikerne ønsker at begrænse brugen af biomasse, men her bør grænsen ikke være om biomassen anvendes i en stor eller lille kedel. Så bliver det bare en skat på fjernvarme, og det er helt uholdbart, siger Kim Mortensen, der er direktør i Dansk Fjernvarme.

- Skillelinjen bør i stedet være på, om biomassen er certificeret bæredygtig eller ej. Hvis Folketinget mener, at den nuværende ordning ikke er tilstrækkelig til at sikre bæredygtighed, så må vi diskutere det, stramme yderligere op og allerhelst ophæve ordningen til lov, så politikerne og myndighederne også kommer til at påtage sig en del af det ansvar vi har påtaget os på sektorens og klimaets vegne, siger Kim Mortensen.

Forslag gavner ikke klimaet
Officielle opgørelser viser, at cirka 2/3 af biomasse anvendes af energiselskaberne, mens 1/3 af biomassen anvendes privat i træpillefyr og lignende. Det er ifølge Dansk Fjernvarme konkurrenceforvridende, hvis en ny afgift alene skal ramme de forbrugere, der er tilsluttet kollektive og i øvrigt miljøvenlige fjernvarmeanlæg.

- Det er helt uholdbart, hvis det alene er fjernvarmeforbrugerne, der skal ligge under for en ny afgift, når det er vores medlemmer, der anvender certificeret bæredygtig biomasse, og der ingen krav stilles til den tredjedel, der bruges i individuel opvarmning. Derfor risikerer forslaget om kun at lade fjernvarmeselskaber blive ramt af en afgift også at blive et kæmpe miljømæssigt selvmål, da udledning af sundhedsskadelig partikeludledning kommer fra individuelle anlæg og ikke fra de kollektive fjernvarmeanlæg. Kommer der en ny afgift på biomasse, bliver konsekvensen ikke mere grøn omstilling, men yderligere anvendelse af naturgas og olieopvarmning af vores boliger. Og det er den helt forkerte vej at gå.

Dansk Fjernvarme havde torsdag i sidste uge foretræde for Folketingets klimaudvalg. Her foreslog foreningen selv, at der kunne påføres afgift på Ikke bæredygtig biomasse.

SF offentliggjorde fredag, at de i et beslutningsforslag vil søge opbakning til at bede regeringen lave et lovforslag om netop certificeret biomasse. Forslaget hilses velkommen af Dansk Fjernvarme:

- Forslaget fra Signe Munk og SF er et udmærket forslag, der fint respekterer de investeringer, der på Folketingets opfordring er foretaget og også tager højde for, at der må skelnes mellem den biomasse, der er certificeret og bæredygtig og den, der ikke er, lyder det fra direktøren.

Beslutningsforslaget fra SF kan læses her.

Dansk Fjernvarmes forslag på foretrædet kan læses her.