25. sep 2019 Energi på Toppen

Moderne energi kræver moderne regulering

Har vi de bedst tænkelige rammer til at sikre en grøn omstilling i energisektoren? Det var spørgsmålet da Dansk Fjernvarme inviterede til konference om regulering af fjernvarmen.

Foto: Jesper Voldgaard
Foto: Jesper Voldgaard
Foto: Jesper Voldgaard
Foto: Jesper Voldgaard
Foto: Jesper Voldgaard
Foto: Jesper Voldgaard
Foto: Jesper Voldgaard
Foto: Jesper Voldgaard

El- og varmesektoren er de to sektorer, der er længst fremme i den grønne omstilling. De seneste 30 år har omstillingen i både transportsektoren og i landbruget, men også i industrien, stået stort set stille. Der er med andre ord grund til at arbejde i alle sektorer for at indfri vores klimamål. Det var budskabet fra tænketanken Concito, der samtidig understregede, at der også i el- og varmesektoren er rigeligt at tage fat på. Herpå gav direktør, Christian Ibsen sit syn på, hvad en kommende klimalov skal indeholde, herunder overordnede reduktionsmål, delmål og karbon-budgetter for 4-5 år ad gangen.

Budskabet om, at der er rigeligt at tage fat på, lød igen, da sekretariatschef i Klimarådet, Jacob Krog Søbygaard, holdt oplæg. Sekretariatschefen pegede derefter på en række af de virkemidler og omstillingselementer, der kan bringes i anvendelse i varmesektoren. Det drejede sig om store varmepumper, geotermi, solvarme, klimabæredygtig biomasse, el-lagring, udsortering af plast, etc.

Fjernvarmesektoren har selv fremlagt et bud på en regulering, der kan sikre grøn omstilling samtidig med, at sektoren fortsat reducerer sine omkostninger.

Fjernvarmen præsenterede forslag til ny regulering
Forslaget blev præsenteret af Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme, der understregede, at den regulering, som myndighederne fortsat arbejder med på bagkant af den foregående regerings forsyningsstrategi peger i den helt forkerte retning, hvis målet er grøn omstilling.

Fjernvarmesektoren har præsenteret en plan, der vil sikre 100% CO2-neutral fjernvarme i 2030. På baggrund af dette forslag og konferencens gentagne opråb om nødvendig handling, glæder direktøren i Dansk Fjernvarme sig over de mange gode forslag, der blev drøftet på konferencen.

- .Jeg er utrolig glad for, at så mange bakker op om vores forslag til en ny regulering af fjernvarmen, der vil sikre en grøn omstilling, samtidig med, at vi reducerer omkostninger. Nu udestår, at der samles opbakning til at sadle om, så vi kan komme i gang med den store opgave, der venter forude, lyder det fra Kim Mortensen.

Et af de mange elementer som fjernvarmeselskaberne ønsker at bringe i spil er udnyttelsen af geotermi. Det kunne CFO i A.P. Møller Holding Martin Larsen fortælle mere om. Ifølge AP Møller Holding har geotermi potentialet til at udgøre helt op til 30% af fjernvarmebehovet. Det forudsætter imidlertid, at den kommende regulering understøtter og ikke modarbejder udviklingen af fjernvarme.

- Og så kræver det sikkerhed for de aftaler vi indgår, så vi og fjernvarmeselskaberne ikke risikerer at investere i en udvikling, hvor rammevilkårene ændres undervejs, lød det fra Martin Larsen, AP Møller Holding.