19. sep 2019 Energi på Toppen

Der er brug for en aktiv indsats fra fjernvarmen

Den grønne omstilling og kravet om CO2-reduktion sætter fjernvarmebranchen i en central rolle, mener Anne Paulin, der er ordfører for klima, energi og forsyning for Socialdemokratiet og oplægsholder på Energi På Toppen.

Den 25. september afvikler Dansk Fjernvarme årets tredje udgave af Energi På Toppen, hvor fagfolk og politikere mødes for at diskutere og styrke netværk indenfor energiforsyning. Denne gang er det overordnede tema ”CO2-neutral fjernvarme i 2030”, hvor debatten bl.a. går på, hvordan fjernvarmesektorens muligheder er for at gå forrest i den grønne omstilling.

Anne Paulin er nyvalgt for Socialdemokratiet i Folketinget, men har allerede fået tre vigtige ordførerskaber – klima, energi og forsyning – og hun ser helt klart fjernvarmen som en vigtig og afgørende aktør i bestræbelserne på at gå forrest, når klimakampen skal kæmpes i energiforsyningen.

- Jeg synes det er enormt positivt, at Dansk Fjernvarme selv har været ude med meldingen om, at man arbejder for, at fjernvarmen bliver 100 pct. grøn i 2030. Der er ingen tvivl om, at vi får brug for en aktiv indsats fra fjernvarmen, hvor vi udnytter det store potentiale der er, hvis vi som samfund skal i mål med 70 pct. reduktionen, lyder det fra Anne Paulin.

Hun understreger, at det ikke alene er et spørgsmål om enkelte brancher eller områder, der skal bidrage. Det handler om – som hun siger – ”at vi tænker alle hjørner af samfundet med i den grønne omstilling”. Derfor skal alle kræfter aktiveres – og det gælder selvfølgelig også for de enkelte fjernvarmeværker.

Fjernvarmebranchen har flere gange meldt sig ind i arbejdet og erklæret sig villig til at bidrage til at opfylde de politiske krav. Men samtidig har branchen påpeget, at der er en række ”benspænd”, der gør det svært eller umuligt for fjernvarmesektoren at byde ind med de grønneste initiativer.

- Jeg er meget lydhør over for de input der kommer fra fjernvarmeværkerne, bl.a. i forhold til ønskerne om bedre muligheder for investeringer i nye grønne teknologier. De reguleringsmæssige rammer er naturligvis vigtige, og vi skal sikre, at vi har en regulering der støtter bedst muligt op om den grønne omstilling, siger Anne Paulin og tilføjer:

- Den dialog ser jeg frem til at fortsætte.

 

Energi På Toppen finder sted den 25. september i Dansk Arkitektur Center (DAC) i København. Der er tilmeldingsfrist den 23. september via mail til: tilmelding@danskfjernvarme.dk – husk at angive i emnefeltet, at det drejer sig om en tilmelding til Energi På Toppen den 25. september.

Du kan læse mere om programmet den 25. september, hvor Anne Paulin er en af indlægsholderne.