24. maj 2019 Kurser & arrangementer

Mangler du også juridisk rygdækning i dit arbejde?

På forsyningsjurauddannelsen får du kendskab til de juridiske faldgruber i dit arbejde, og hvordan du tackler dem.

Arbejder du som teknisk/administrativ medarbejder indenfor områder som HR, økonomi og kunder eller som planlægger herunder, mellemledere og teamkoordinatorer, som tager del i den praktiske opgaveløsning? Så er forsyningsjurauddannelsen relevant for dig.

Uddannelsen har til formål at give dig indsigt i den lovgivning, der sætter rammerne og regulerer forsyningsbranchen indenfor en eller flere af forsyningsarterne: vand, spildevand, affald og varme.

Uddannelsens indhold og opbygning
Forsyningsjurauddannelsen er bygget op af moduler, som hver er af 2 dages varighed. Uddannelsen indeholder 2 almene moduler og 4 fagspecifikke moduler; vand, spildevand, affald og varme.
Modulerne kan tagets individuelt og i vilkårlig rækkefølge, og du bestemmer selv hvilket modul eller moduler, der er relevant for dig. 

De almene moduler indeholder emner, som går på tværs af flere forsyningsretninger, mens de fagspecifikke moduler indeholder emner, der er gældende for den enkelte forsyningsart.
Uddannelsen er forankret i praksis og inddrager aktuelle eksempler, værktøjer og paradigmer, som du kan tage direkte med hjem og benytte i dit daglige arbejde. På kurserne er der tid til drøftelser og netværk med både undervisere og de andre kollegaer fra branchen.

Uddannelsen er udviklet i samarbejde med branchen.

Du kan læse mere om de enkelte moduler her:

Forsyningsjura – Almen 1
Hold øje med hjemmesiden for ny dato.

Forsyningsjura – Almen 2
18. september 2019

Forsyningsjura – Vand
17. juni 2019

Forsyningsjura – Spildevand
Hold øje med hjemmesiden for ny dato.

Forsyningsjura – Affald
24. februar 2020

Forsyningsjura – Varme
25. november 2019