30. apr 2019 Kurser & arrangementer

Hvordan kan man udnytte overskudsvarme fra datacentre?

Datacentre kræver køling og producerer store mængder overskudsvarme, som ofte ikke udnyttes. Workshop ser nærmere på mulighederne for at gøre det anderledes. 

Overskudsvarme fra Datacentre
Bliv klogere på overskudsvarme fra datacentre

Er helhedsorientering, energiplanlægning og energioptimering på din dagsorden, og særligt i en kontekst omkring overskudsvarme fra datacentre? Så er denne workshop om udnyttelse af overskudsvarme fra datacentre noget for dig.

Dato: 12. juni 2019
Sted: Fjernvarmens Hus, Kolding.

Du kan læse mere om workshoppen her.

Overskudsvarme fra datacentre i bredt perspektiv
Når du deltager på workshoppen bliver du klogere på planlægning og design af datacentre. Vi undersøger bl.a., hvad der er afgørende for, at fjernvarmen kan udnytte overskudsvarmen.

Selve workshoppen udspringer af temaet ”kritiske beslutninger”. Dvs. beslutninger som har signifikant betydning for muligheden eller sandsynligheden for, at overskudsvarme fra datacentre vil blive udnyttet via fjernvarmen.

Udover at give deltagerne noget med hjem så vil resultater, overvejelser og viden fra workshoppen blive brugt i projektets videre arbejde. Projektet afsluttes til efteråret, hvor også Energi på Toppen sætter fokus på overskudsvarme fra datacentre.

Er workshoppen noget for mig?
Workshoppen er aktuel for alle med faglig viden og interesse for planlægningen bag mulighederne for at udnytte overskudsvarme fra datacentre i fjernvarmen. Det er f.eks. personer med planlægningserfaring fra datacentre, el- eller varmeinfrastruktur og kommuner eller rådgivere og andre med teknisk og analytisk erfaring ift. fjernvarme og datacentre.

Du kan læse mere om workshoppen og tilmelde dig her.