01. apr 2019 Energi på Toppen

Den ældre generation har ikke forstået klimaalvoren

Forud for Energi på Toppen 10. april har vi talt med medstifter Alexandra Freltoft fra Den grønne Studenterbevægelse. Hun mener, at den ældre generation er ramt af klimafornægtelse.

Alexandra Freltoft er medstifter af Den grønne Studenterbevægelse, og hun mener, at unge i højere grad end den ældre generation har forstået, at der skal gøres noget ved klimaforandringerne.  

- Jeg tror i bund og grund ikke, at den ældre generation har turdet erkende, hvor stort et problem vi står overfor og hvilke konsekvenser, vi kommer til at mærke, hvis vi sidder på hænderne. Jeg tror ikke, unge i samme grad som den ældre generation er ramt af fornægtelse, mener Alexandra Freltoft.


- Hvis man kører bil hver dag til og fra arbejde, har oksekød som en af ens primære identitetsmarkører og en stamrestaurant i Thailand, er det rigtig ubehageligt at erkende klimakrisens seriøsitet, og det er meget omfattende at omlægge sit liv. Derfor vælger mange midaldrende og ældre den lette løsning: at ændre verdensbillede i stedet for vaner.

 

Alexandra Freltoft peger på, at der især i USA er større grupper, som decideret fornægter klimakrisens eksistens, men at det også ses i Danmark. Herhjemme foregår det ifølge hende ofte med argumenter som  ”Danmark gør faktisk  meget allerede" eller "Danmark er for lille til at gøre en forskel" – og de bruges som argumenter for, at ikke at gøre noget.

”Beslutningstagere skal have et stærkt mandat at handle ud fra”

Ifølge Alexandra Freltoft er det stærkeste kort i forhold til at påvirke beslutningstagerne i industrien og på Christiansborg, at de unge lader dem vide klart og tydeligt, at en ambitiøs klimakurs er en vindersag, så de kan få et stærkt mandat at handle ud fra.

 

Hun mener, at det vigtigste for politikerne er at stoppe kulafbrændingen, og så skal der tages fat på alle sektorers CO2-udledning:     

 
- Vi har ikke meget tid at løbe på, så vi kan ikke vente på, at vi har omstillet energisektoren 100%, før vi kigger på transport, landbrug, industri og husholdninger. En måde, man kan gribe alle sektorerne an på samtidig, er ved at indføre CO2-afgifter på alle varer. Det vil skabe et incitament for producenter til at mindske udledningen ved produktion og distribution, forklarer Alexandra Freltoft.

 

Selv arbejder Den grønne Studenterbevægelse ud fra et CO2-budget for Danmark, hvor målsætningen er, at kloden kan holde sig under en temperaturstigning på 1,5 grader. Se i faktaboksen de bud på, hvordan unge selv kan skabe klimaforandringer.

 

"Klima - dit eget eller et fælles ansvar?"

Det er titlen på Energi på Toppen 10. april, hvor Alexandra Freltoft deltager sammen med Lisbeth Knudsen, Mandag Morgen, Anders Eldrup, formand for kommissionen til grøn omstilling af personbiler og Christian Ibsen, Concito. Læs også flere nyheder om konferencen på denne side.

 

Meld dig til og se program