20. mar 2019 Energi på Toppen

Virksomhederne kan og vil løse klimaudfordringen

Direktør i DI, Tine Roed, mener forud for Energi på Toppen 10. april, at klimaet bør stå højt på politikernes dagsorden, men også at indsatsen skal tage hensyn til konkurrencevilkårene.

 

Er klimaet dit eget ansvar eller en samfundssag? Det spørgsmål stiller Energi på Toppen 10. april, og ifølge Tine Roed, direktør i Dansk Industri, både kan og vil de danske virksomheder bidrage til at løse klimaudfordringerne - både i form af løsninger, rådgivning og gennem miljø- og klimavenlig produktion.

 

Tine Roed understreger, at virksomhederne er optaget af at gøre det klimamæssigt rigtige, men også at nogle forhindres af manglende politiske beslutninger. Det gælder den manglende udnyttelse af virksomhedernes procesvarme til boligopvarmning:

 

-  Jeg vil særligt pege på en aktuel sag, som også har stor klimamæssig betydning. Det er udnyttelse af overskudsvarme i fjernvarmeproduktionen. I dag bliver der desværre ofte fyret for fuglene, fordi afgiftssystemet står i vejen for en bedre udnyttelse af klimavenlig overskudsvarme. Det arbejder vi sammen med Dansk Fjernvarme om at få rettet op på. Det er helt konkret – og kan ikke gå hurtigt nok, forklarer hun.

 

Ambitiøs klimapolitik skal tage hensyn til international konkurrence  

Tine Roed forstår godt, at befolkningerne i Europa og Danmark er optaget af klimaforandringerne. 

 

- Efter vores opfattelse bør klimaet stå meget højt på den politiske dagsorden. Den indlysende grund er, at vi står over  for  alvorlige klimaforandringer. Vi vidste jo, det var alvorligt, men den seneste rapport fra FN’s klimapanel har været en øjenåbner for mange, forklarer Tine Roed.

 

Hun er ikke i tvivl om, at klimaudfordringerne rummer mange muligheder for erhvervslivet, og at den årlige 85 mia. kroner store eksport af energiteknologi er et godt eksempel på det.

 

- Der er mange faktorer, der leder til virksomhedernes evne til at udvikle og fastholde en klimaførerposition. Politikerne skal sætte en klar, langsigtet retning og supplere med god regulering. Det skaber investeringssikkerhed og giver mulighed for innovation og udvikling, forklarer Tine Roed.

 

- Men vi skal absolut også være opmærksom på de omkostninger, der følger med en ambitiøs klimapolitik. Der vil være omkostninger forbundet med at gøre EU og Danmark klimaneutrale. Der vil også være omkostninger ved ikke at gøre noget. Vi skal forholde os til de omkostninger, der kommer.

 

Hun påpeger endvidere, at klimaindsatsen skal ske under hensyn til erhvervslivets internationale konkurrencevilkår. Ifølge hende, er det gode rammebetingelser og god lovgivning i EU og Danmark, som giver virksomhederne mulighed for at investere klimavenligt og forny sig, og hun nævner at markedsudbud af offshore vindparker er et godt eksempel herpå.

Tine Roed kan opleves, når Dansk Fjernvarme byder op til Energi på Toppen 10. april på Blox. Her samler eventet også ungdomspartierne til en diskussion af, hvordan vi løser klimaudfordringerne.

 

Energi på Toppen 10. april

Energi på Toppen handler denne gang om, hvorvidt klimaet er eget eller fælles ansvar. Deltagerne er bl.a. Lisbeth Knudsen, redaktør Mandag Morgen, Anders Eldrup, formand for kommissionen til grøn omstilling af personbiler og dagen afsluttes med en debat mellem ungdomspartiernes repræsentanter i forhold til, hvordan vi løser udfordringerne. 

 

Se program og meld dig til