20. mar 2019 Regionalmøde

Regionalmøder: "Hverken tid til morgenbrød eller frokostbord"

Ni møder i ni forskellige byer er nu overstået, hvor over 500 repræsentanter fra medlemmerne slog vejen forbi til inspiration, ny viden og masser af netværk.

Økonomisk konsulent Peter Skovsgaard fra Dansk Fjernvarme var blandt de faste indlægsholdere ved årets regionalmøder - her er han i aktion ved mødet i Odense. Foto: Jesper Voldgaard.

Dansk Fjernvarmes danmarksturné er nu slut, og i sekretariatet er vi mættet af de mange gode indtryk, forslag, idéer og samtaler, vi har oplevet igennem de seneste tre uger. Det har været ni rigtig gode og udbytterige dagesom alle har været præget af mangespørgsmål fra medlemmerne, erfaringsudveksling og god dialog.

Regionalmødet i Roskilde var årets mest velbesøgte, og her deltogogså Dansk Fjernvarmes formand Jesper Frost Rasmussen, som havde en meget positiv oplevelse.

-Jeg synes, det er en rigtig god måde at komme ud og møde repræsentanter for medlemmerne og få en god dialog om fjernvarmens muligheder og udfordringer. Jeg oplevede en rigtig god energi, fortæller Jesper Frost Rasmussen, Formand Dansk Fjernvarme.

Næsten for travlt til frokost

Evalueringen viser klart, at det ikke kun er Dansk Fjernvarme, der har fået meget med hjem, det har vores medlemmer i høj grad også. Det var også tilfældet for Villy Jensen fra Aalborg Forsyning:

-Det bedste ved regionalmøderne var de relevante indlæg - gode indlægsholdere samt indlevende mødeleder og mulighed for at "netværke" med kollegaer, siger han.

Det er en oplevelse han deler med Poul Kristensen fra Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.

Jeg har altid syntes at regionalmøderne er en fantastisk opfindelse. fordi Dansk Fjernvarme på en god måde kan møde værkerne ude i det åbne land og fordi vi får mulighed for at pleje vores bekendtskaber på naboværkerne. Igen i år blev der næsten ikke tid til at spise hverken morgenbrød eller frokostbord, der var så meget, som skulle vendes, fortæller han. 

 

Hos Dansk Fjernvarme er vi rigtig glade for de positive tilbagemeldinger. Evalueringerne viser, at 90 procentaf deltagerneer "tilfredse" eller "meget tilfredse" med årets regionalmøder, og 92 procent angiver, at det er sandsynligt, at de vil deltage igen næste år.

Fokus på fremtiden
Deltagernes evalueringer giver udtryk for stor tilfredshed med regionalmødernes generelle niveau og programmen især to indlæg har udmærket sig blandt deltagerne

Det drejer sig om Stig Caspersen fra Mediegruppen, der holdt indlæg om "
Fjernvarmens image", og Kim Mortensen og Kim Behnkes afsluttende indlæg ’med titlen Fælles om fremtidens forsyning’. Der tegnes et billede af, at branchens fremtid ligger mange på sinde, og til regionalmøderne var der mange gode inputs fra medlemmerne til den omstilling, fjernvarmen er på vej igennem hvor ny regulering er på vej.

Mødematerialer

Husk, du kan finde mødematerialer og slides fra vores regionalmøder her.

Har du spørgsmål, kommentarer eller feedback til regionalmøderne, er du altid velkommen til at kontakte Dansk Fjernvarmes "Kurser & Event team" igennem tilmelding@danskfjernvarme.dk.