18. mar 2019 Kurser & arrangementer

Hvordan får du mere værdi ud af dit selskabs aktiver?

Er dit selskab på forkant til at møde de kommende udfordringer og krav?

Hvordan får du mere ud af dit selskabs værdier?

Dansk Fjernvarme afholder i samarbejde med DANVA en konference d. 08. Maj, hvor vi sætter fokus på styring af aktiver (asset management)

Flere fjernvarmeselskaber har efterspurgt et ’redskab’, som kan bruges, når de arbejder med værdiskabende anskaffelse, drift & vedligehold, udskiftning og bortskaffelse af aktiver. Men hvad er værdi, og hvordan skaber du værdi? Er det ved at spare på omkostningerne eller reducere investeringer?

Det er forskelligt fra forsyning til forsyning, hvad der giver værdi, og værdiskabelse er derfor ikke et entydigt begreb i fjernvarmebranchen. Det, der giver mest værdi, er påvirket af lovmæssige krav og regler, EU-direktiver, muligheder/begrænsninger på det enkelte anlæg osv. En ting er dog sikkert; en optimal værdiskabelse kan skabes gennem levetidsoptimering og styring af risiko, omkostninger og performance.

Dansk Fjernvarme har i fællesskab med DANVA udarbejdet et kodeks for styring af aktiver. Vi vil inddrage dette kodeks til at sætte rammen for konferencen, siger økonomisk konsulent og mødeleder Peter Skovsgaard.

Få overblik, anbefalinger og gode cases
På konferencen bliver du klædt solidt på til at fortsætte arbejdet. Du får:

  • Overblikket til at planlægge processen for implementering af asset management i selskabet – hvilke udfordringer og temaer er vigtige at være skarpe på.
  • Anbefalinger og inspiration til konkrete tiltag i processen.
  • Gode cases – hvordan har forsyningsselskaber arbejdet med styring af aktiver i praksis?

På konferencen får du viden og inspiration til hele asset management-processen fra kulturudfordringer til data, systemer og optimering. Som i det nye kodeks bliver du på konferencen guidet igennem 7 væsentlige temaer med tilhørende anbefalinger. Ifm arbejdet med hvert af de syv temaer, inddrages cases fra branchen.

Er det aktuelt for mig?
Konferencen henvender sig særligt til direktører og mellemledere i fjernvarme-, drikkevands- og spildevandsselskaber samt andre med interesse for området.

Du kan læse mere om konferencen og tilmelde dig her.