06. mar 2019 Energi på Toppen

Radikal Ungdom kæmper for skat på drivhusgasser

Også Radikal Ungdom har en klima-engageret debattør med, når Energi på Toppen tager klima-spørgsmålet op den 10. april. Her diskuterer et ungepanel, hvad vi skal gøre for at imødegå klimaforandringerne.

Sigrid Friis Proschowsky er formand for Radikal Ungdom, og hun kæmper for at engagere unge i klimadebatten, så folketingsflertallet efter et valg kan skifte i retning af en grøn, ambitiøs regering. Selv prøve hun at belaste klimaet mindre ved at cykle, bruge offentlig transport, skære ned på kødforbruget, og så køber hun kvalitetstøj, fordi det kan holde længere. Hun understreger dog, at individets indkøbsvaner ikke er nok til at løse klimaforandringerne, men at her skal der større, politiske handlinger til.

 

Skat på CO2 skal hjælpe klimaet

Radikal Ungdoms vigtigste klima-mærkesag er at beskatte drivhusgasser, så det er forurenerne og ikke samfundet eller fremtidens generationer, som kommer til at betale prisen. 

 

- En meget effektiv måde at begrænse klimaforandringerne er ved at skrue på skatterne. Derfor mener vi, at der i Danmark og Europa bør indføres en generel beskatning af de mest almindelige drivhusgasser: CO2, metan og lattergas. Denne skat skal være for udledning i forbindelse med både energiproduktion, fødevarer og transport. Provenuet fra en sådan en  beskatning skal bruges på at sænke andre skatter og afgifter, fx for eksempel skat på arbejde og selskabsskat, siger Sigrid Friis Proschowsky.

 

Vi skal ikke skrotte brugbare atomkraftværker

Sigrid Friis Proschowsky anslår, at klimaet er er Radikal Ungdoms vigtigste mærkesag til de to kommende valg, fordi det er en sag, der påvirker stort set alle politikområder.

 

- Det er dog ikke nok kun at beskatte, vi skal også aktivt ændre vores samfund mod at udlede færre drivhusgasser. Den største udledning af drivhusgas på europæisk plan er fra energiproduktionen. Vi ønsker derfor at øge andelen af CO2-neutral strøm i det europæiske elnet i 2025 til to tredjedele fra et 2014-niveau på 57%. Det kræver fokus på større investering i vedvarende energi, men også på at andre lande ikke skrotter brugbare atomkraftværker, eftersom de også producerer CO2-neutral energi, forklarer hun.

Radikal Ungdom ønsker at mindst to tredjedele af EU’s elproduktion skal komme fra CO2-neutrale kilder i 2025. 

Energi på Toppen 10. april handler om klima
Du kan møde Sigrid Friis Proschowsky til Energi på Toppen 10. april, hvor hun debatterer klima og energi med repræsentanter for ungdomspartierne. Du kan læse interviews med flere ungdomsrepræsentanter ude til højre.

Se program og meld dig til