21. feb 2019 Regionalmøde

Få ledige pladser tilbage

Nu skydes årets regionalmøder i gang. Der er stadig enkelte ledige pladser på de ni møder - så tilmeld dig nu, hvis du og dine skal kollegaer med.

Årets regionalmøder er propfyldte med spændende og højaktuelle emner. Du bliver klogere på den nye målervejledning og egenkontrol, den nye økonomiske regulering, banekrydsninger og styring af aktiver når Dansk Fjernvarme kommer rundt til ni forskellige byer de kommende tre uger.

Til regionalmøderne har du også mulighed for "first hand" at høre dine kollegaer fortælle om deres konkrete erfaringer med idriftsættelse af varmepumper og andres arbejde med "Kodeks for god selskabsledelse".

Forandringer i fjernvarmen
Til årets regionalmøder kommer vi ikke uden om en dialog om den virkelighed, der møder fjernvarmebranchen i kølvandet på den seneste tids politiske beslutninger. Fjernvarmeselskaberne skal i stigende grad ud og kæmpe for sine kunder og sin berettigelse som varmeløsning. Men hvordan ændrer vi vores image, og får fortalt alle fordelene ved fjernvarmen, så vi forbliver det attraktive valg for vores kunder?

- Det er vigtigt for os, at medlemmerne ved hvor foreningens fokus ligger, og at de er orienteret om de vigtigste politiske emner lige nu. At de ved, at Dansk Fjernvarme også er klar til møde den nye virkelighed, hvilket også er noget vi vil komme nærmere ind på til regionalmøderne i indlægget "Fælles om fremtidens forsyning", fortæller direktør Kim Mortensen. Direktøren,deler møderne med vicedirektør Kim Behnke således, at mindst en af dem vil være repræsenteret på hvert af de ni møder.

Kom og mød dansk Fjernvarme
Udover at blive opdateret på nye regler og fjernvarmens fremtid er regionalmøderne også en oplagt mulighed for at møde mange forskellige medarbejdere fra Dansk Fjernvarme og netværke med kollegaer fra andre fjernvarmeselskaber. Dansk Fjernvarme stiller med et stærkt hold med medarbejdere fra sekretariatets faglige afdeling, politisk økonomisk sekretariat og direktionen. Desuden deltager formand Jesper Frost Rasmussen på regionalmødet i Roskilde.

Vi glæder os til at se rigtig mange af jer rundt omkring i hele landet i de kommende tre uger.

Se hele programmet for regionalmøderne og tilmeld dig et møde nær dig.