13. feb 2019 Fjernvarmen

Fjernvarme er velfærd

Velfærd forbindes ofte med børnehaver, sygehuse og ældrepleje. Men fjernvarme er også velfærd, og det sætter magasinet Fjernvarmen fokus på i det aktuelle nummers temasektion.

Hvad er velfærd egentlig – og er fjernvarme også velfærd? Det emne dykker temasektionen i det aktuelle februar-nummer af magasinet Fjernvarmen ned i.

Spørger man to eksperter, så omfatter velfærdsbegrebet ikke kun traditionelle områder såsom børn, ældre og sundhed. Også forsyning – og dermed fjernvarme – er en del af den moderne velfærd. Det mener både Bent Greve, professor i statskundskab og velfærd, og Lars Binderup, lektor i filosofi.

- I de nordiske lande har staten en central rolle i at levere centrale velfærdsgoder som sundhedsvæsen og uddannelse. Og forsyningerne er en central del af det, at vi kan have det godt. Sanitet og vand indgår som en del af velfærdsgoderne, fordi det ikke findes alle steder i verden. Vi har vænnet os til, at vi har vand og el og varme og ikke behøver at tænke over det, siger Bent Greve.

Borgmestre og fjernvarmefolk er enige i den vurdering. I magasinet kan du måde Flemming Sørensen, der som driftsleder for fjernvarmeforsyningen i Strandby oplever, hvordan fjernvarmen er med til at sikre velfærden i den nordjyske fiskerby. Mød også borgmestrene fra henholdsvis Frederikshavn og Nyborg, der trods vidt forskellige politiske udgangspunkter er enige om fjernvarmens betydning i velfærden.

- Når vi udvikler fælles løsninger – som vi gør med fjernvarme – så har vi også muskler til for eksempel at omstille energinettet til grønne løsninger og endnu bedre løsninger end dem, vi har i dag. Det vil jeg også betegne som velfærd, mener borgmester Birgit S. Hansen fra Frederikshavn.

Læs meget mere om sammenhængen mellem fjernvarme og velfærd i det aktuelle temanummer, der er sendt ud til abonnenterne, som også har adgang til at læse online her.