20. dec 2018 Fjernvarmen

Investering i elvarmepumpe eller biomassekedel?

Især elvarmepumper og biomassekedler er interessante i fremtidens fjernvarmesystemer, men hvilken kombination er den bedste? Grøn Energi har analyseret investeringsscenariet.

Naturgasbaserede kraftvarmeværker mister snart grundbeløbet. De står derfor overfor store udfordringer i forhold til fremtidige investeringer, og mange værker skal investere i ny produktionsteknologi samtidig med, at de skal tage hensyn til varmeprisen og klimapåvirkninger.

Energiaftalen sikrede lavere elvarmeafgift. Siden er politikerne også blevet enige om, at naturgas i højere grad bør erstattes med elvarmepumper. Brændselsbindingen til naturgas og kraftvarmekravet ophæves 1. januar for de mindste fjernvarmeområder, der leverer op til 500 TJ varme an net.

Når mindre værker skal investere i ny teknologi, står valget derfor ofte mellem en elvarmepumpe eller en biomassekedel. Den nye aftale giver på mange områder mulighed for at implementere varmepumper, mens kravene til biomasseanvendelse skærpes.

Biomassekedler bør overvejes i forbindelse med nye investeringer. De kan levere stabil varmeproduktion over hele året og bør fortsat være del af den grønne omstilling. Investeringsbeslutningen mellem varmepumpe og biomasse er altså ikke nødvendigvis et enten eller-valg, men et både og-valg.

Grøn Energi har i en ny analyse undersøgt, hvordan investeringer i henholdsvis en eldrevet varmepumpe og en fliskedel påvirker den gennemsnitlige varmeproduktionspris over en 20-årig periode. Beregningerne tager udgangspunkt i et typisk naturgasfyret kraftvarmeværk med en årlig varmeproduktion på 55.000 MWh. Som udgangspunkt har værket en varmeproduktionspris på lidt over 500 kr./MWh.

Hele analysen læses her

Abonnenter kan i Fjernvarmen læse hele artiklen inklusive bl.a. beregninger af varmeproduktionspriser i magasinets Ny Viden-sektion.