26. okt 2018 Landsmøde

Tech Scenen gav et kig ind i fjernvarmens laboratorium

Årets landsmøde gav premiere til Tech-scenen, der med en stribe hurtige indlæg med fokus på teknik udgjorde et fag-tungt alternativ til de mere politisk orienterede indlæg på landsmødet.

Tech-scenen bød fredag på en stribe faglige indlæg. Foto: Jesper Voldgaard.

På landsmødets anden dag var der god mulighed for både at få et kig ind i fjernvarmeverdenens laboratorium, hvor nye løsninger udvikles, og ind i værkstedet, hvor de allerede eksisterende redskaber finpudses og optimeres.

Fællesnævneren for hovedparten af indlæggene på årets tech-scene var, at de fokuserede på hvordan data og teknologi kan hjælpe fjernvarmen på vej til at blive mere effektiv og dermed også potentielt både grønnere og billigere.

Det var for eksempel tilfældet med første indlæg, der fokuserede på det meget brugte Termis-system og som satte spotlys på hvordan systemet i samspil med realtidsberegninger kan optimere systemet. Her kan teknologien hjælpe med at sænke fremløbs- og returtemperatur. Det giver bedre virkningsgrader, mindre pumpearbejde og dermed også mere pumpekapacitet, mindsket varmetab og øget kapacitet i rørene. Samtidig kan man via temperaturoptimering med målerintegration bedre udpege stikledninger, der er brud på, hvilket gør ledningsrenovering nemmere og mindsker tabet.

Et andet af dagens indlæg handlede om, hvordan man kan optimere driften ved hjælp af målerdata og sensorer. Jakob Fester fra Teknologisk Institut fortalte her om et igangværende projekt, støttet af Dansk Fjernvarmes F&U-Konto, der skal skabe ny værdi ud fra allerede eksisterende målerdata og ved at sætte nye målepunkter ind i fjervarmesystemet. Redskaberne er blandt andet såkaldt ”machine learning”, som dybest set handler om at lade computere lære at genkende mønstre ud fra eksempler og data.

Så også dette indlæg var et eksempel på, at Tech-scenen fremviste bud på, hvordan moderne teknologi og intelligent brug af data kan udvikle fjernvarmen videre.

Tech-scenen var arrangeret af Dansk Fjernvarmes faglige afdeling og af fjernvarmens egen tænketank, Grøn Energi.

Hent oplæg og andre mødematerialer fra Tech-scenen og resten af landsmødet.