23. okt 2018

Geotermi: Nyt samarbejde mellem Aarhus Kommune og A. P. Møller Holding

Aarhus Kommune og A. P. Møller Holding har netop indgået et samarbejde om udvikling af geotermi i Aarhus Kommune. Ambitionen er at overføre varmen fra undergrunden til radiatorerne hos 100.000 aarhusianere.

Aarhus Kommune og A. P. Møller Holding holdt pressemøde med deltagelse af Energi-, Forsynings- og Klimaminister, Lars Chr. Lilleholdt, hvor planerne om geotermi i helt stor skala blev lanceret. Foto: Dansk Fjernvarme..

Den nye aftale består af et Letter of Intent, der bekræfter, at Aarhus Kommune og A.P. Møller Holding nu indgår i eksklusive forhandlinger om en varmeleverancekontrakt, hvor A.P Møller Holding står for at levere geotermisk varme til brug for fjernvarmen i Aarhus.

- Vi har stor erfaring med denne type anlægsprojekter og udvinding af energi fra undergrunden. Derfor kender vi risikoelementerne og ved, at det er vigtigt, at det er en og samme aktør, der tager ansvaret for efterforskning, etablering og drift, altså fra vugge til grav. På den måde risikerer varmekunderne i Aarhus ikke at skulle betale, hvis noget ikke går som forventet, siger Samir Abboud, der er direktør for geotermi i A.P. Møller Holding.

- Det er meget positivt, at A.P. Møller Holding nu engagerer sig i at udnytte geotermisk energi i stor skala. Regeringen har bakket op om geotermi i energiaftalen og ser et stort potentiale både i forhold til den danske varmeforsyning og i fremtidige eksportmuligheder, siger Energi-, forsynings- og klimaminister Lars Chr. Lilleholt.

Hos fjernvarmeselskabernes brancheforening er man også godt begejstret for det nye samarbejde.

- Der er et meget stort potentiale i geotermi i Danmark, både i de små, mellemstore og helt store byer. At A. P. Møller Holding og Aarhus Kommune kan indgå en aftale om udvikling og udnyttelse af geotermi vidner netop om det store potentiale og jeg tror og håber på, at det kan medvirke til at udvikle sektoren, til gavn for varmeforbrugerne og det grønne Danmark, siger Kim Mortensen, direktør i Dansk Fjernvarme.

Han fortsætter:

- Jeg håber at fjernvarmeselskaberne i fremtiden får så frie rammer, at vi kan bidrage til at få endnu flere gode ideer til at spire. Det kræver at politikerne har modet til løsne tøjlerne og holde igen med at indføre omfattende regulering og bureaukrati. Så har vi alle tiders chance for udvikle morgendagens erhvervseventyr.

Geologiske undersøgelser har vist, at undergrunden under Aarhus egner sig til at anvende geotermi til fjernvarme.

- Det er vigtigt for mig, at vi sikrer os konkurrencedygtige priser, en kompetent samarbejdspartner og at vi skærmer varmekunderne for den økonomiske risiko, der selvfølgelig er, når man skal udvikle, etablere og siden drive et geotermisk anlæg i 30 år. Det er derfor afgørende for Aarhus, at A.P. Møller Holding vil tage risikoen fra start til slut, siger Bünyamin Simsek, rådmand for Teknik og Miljø i Aarhus Kommune.

Dansk Fjernvarme var med på pressemødet tirsdag i København, hvor Aarhus Kommune og A. P. Møller Holding fremlagde deres planer om geotermi. Her kan du høre de involverede forklare om projektet.