02. okt 2017

Nyt selskab for handel med kraftvarmekapacitet

Der har i dag været afholdt stiftende generalforsamling i Dansk Kraftvarme Kapacitet, der således nu officielt er etableret.

Kim Behnke
Vicedirektør
T: 7630 8000
M: 2495 4640
kib@danskfjernvarme.dk

Dansk Kraftvarme Kapacitet blev i dag officielt stiftet i Fjernvarmens Hus. Foto: Mikkel Lysgaard.
På den stiftende generalforsamling i Dansk Kraftvarme Kapacitet blev selskabets første bestyrelse valgt. Den består fra venstre af Kim Behnke og Uffe Bro fra Dansk Fjernvarme samt Erik Nørregaard Hansen og Steen Thøgersen fra Dansk Kraftvarmeværkers Forening. Senere vælges endnu et bestyrelsesmedlem fra kraftvarmeværkerne, når disse er blevet andelshavere. Foto: Mikkel Lysgaard.

Dansk Fjernvarme og Foreningen Danske Kraftvarmeværker har, som de to brancheforeninger for kraftvarmeværker i fjernvarmesektoren og industrien, taget initiativ til at stifte det nye selskab Dansk Kraftvarme Kapacitet, der skal handle med kraftvarmekapacitet.

Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a er officielt stiftet i dag den 2. oktober 2017 af de to brancheforeninger. Ved den stiftende generalforsamling blev selskabets første bestyrelse valg og den består af Uffe Bro og Kim Behnke fra Dansk Fjernvarme samt Steen Thøgersen og Erik Nørregaard Hansen fra Foreningen Danske Kraftvarmeværker. Dertil kommer en repræsentant for kraftvarmeværkerne, som følger når disse er blevet andelshavere i selskabet. For den første periode er Uffe Bro valgt som bestyrelsesformand og Erik Nørregaard Hansen direktør.

Fuldmagter er næste skridt
Det nye selskab vil etablere en kapacitetscentral og på baggrund af fuldmagter fra kraftvarmeværkerne afholde udbud af kapacitet til elhandlerne.

Elhandlerne vil betale for en elproduktionskapacitet og værkerne modtager en rådighedsbetaling. Værkerne byder deres elproduktion ind i elmarkedet, og beholder elprisen op til 400 DKK/MWh. Kommer prisen derover vil kapacitetscentralen sørge for at tilbageføre elprisen over 400 DKK/MWh til el-handleren.

Dette initiativ vil på samme tid sikre kraftvarmeværkerne en rådighedsbetaling og fastholde dem i elmarkedet samt styrke el-handlernes mulighed for at følge elkundernes aftaler om f.eks. fastpris eller spot med loft.

Der er afholdt fire informationsmøder om det nye initiativ og det var glædeligt at omkring 230 deltagere mødte op for at blive orienteret om initiativet.  Nu er selskabet stiftet og første handling er at få flest mulige kraftvarmeværker til at afgive fuldmagt, således at der kan afholdes første udbud i oktober og den nye ordning kan være på plads fra og med 2018.

Alle kraftvarmeværker opfordres derfor til positivt at overveje om de vil være med til at etablere en kapacitetscentral, hvor de kan modtage et rådighedsbeløb mod at melde kapacitet ind i spotmarkedet for handel med el.

Fleksible muligheder
På orienteringsmøderne blev der drøftet mange forhold herunder, hvad rådighedsprisen skal være. Udgangspunktet for møderne var en rådighedsbetaling på 120.000 kr. pr. år. pr. MW. Men særligt det første år 2018 åbner mulighed for at en række kraftvarmeværker er klar til at melde sig for en lavere rådighedsbetaling. Det vil vi ikke stå i vejen for og derfor er beløbet nu kun et eksempel. Hvert kraftvarmeværk må således selv beregne krav til rådighedsbetaling.

Det har desuden været drøftet om target-prisen på 400 DKK/MWh er det rigtige valg. Mange har oplyst, at de godt vil byde ind med lavere pris. Det står alle frit for. Kravet for at være med på kapacitetscentralen er blot at værket lover at have drift når prisen er over 400 DKK/MWh.

Opdateret materialesamling
Materialerne fra informationsmøderne er blevet opdateret. Det er derfor vigtigt at understrege, at de materialer, som er dateret den 2. oktober 2017 er gældende. Alle øvrige versioner var at betragte som udkast.

Det er vigtigt at alle værker træffer beslutning og får udfyldt fuldmagtserklæringen – fristen er den 20. oktober 2017 og skal sendes på e-mail.

Det er meget vigtigt at føle den procedure, da prissammenfald mellem værker vil betyde at det er dato for modtagelse af e-mail, der afgør prioriteringen.

Udbud til elhandlerne og de balanceansvarlige finder sted ved åbning den 27. oktober 2017 og vil blive varetaget af DFP. Kontrakter gældende for 2018 vil blive indgået i december 2017.

Den opdaterede materialesamling indeholder:

  • Opdaterede vedtægter for Dansk Kraftvarme Kapacitet a.m.b.a, som godkendt på den stiftende generalforsamling 2/10.
  • Referat fra den stiftende generalforsamling 2/10.
  • Opdateret beskrivelse af Dansk Kraftvarme Kapacitet, for kraftvarmeværker 2/10
  • Opdateret præsentation fra informationsmøderne, bemærk tidsplanen bagerst 2/10
  • Opdateret fuldmagtserklæring 2/10
  • Udkast til kontrakt 2/10. Kontrakten vil blive tilpasset yderligere med pengeinstitut osv.

Det hele kan hentes her på siden under downloads. For yderligere information, kontakt Kim Behnke.

Nyheder

11. okt 2018

Dansk Fjernvarme vil have lovforslag udskudt

Det vil være en historisk fejl at fjerne forbrugerbindingerne på fjernvarmeområdet, mener Dansk Fjernvarme, der vil have det nuværende lovarbejde udskudt for at få lavet tilbundsgående konsekvensanalyser.

09. okt 2018

Fjernvarmen kan hjælpe på CO2-udledningen

Regeringen har nu fremlagt deres klimaudspil. De lægger op til at reducere CO2-udledningen på flere områder. Fjernvarmen kan tage en god bid, mener Dansk Fjernvarme.

09. okt 2018

S: Vi vil en anden vej end nye afgifter på overskudsvarme

En ny høj afgift på overskudsvarme fremmer ikke brugen af overskudsvarme. Derfor vil Socialdemokratiet en anden vej, der sikrer effektiv udnyttelse af overskudsvarme, lyder det fra partiets skatteordfører.

04. okt 2018 Energiaftale

Energiaftale sætter retning men binder fjernvarmeselskaberne

Formand for Dansk Fjernvarme og borgmester i Esbjerg Kommune, Jesper Frost Rasmussen, kommenterede fjernvarmeselskabernes nye muligheder for at indfri de politiske forventninger, da han talte på Energipolitisk Åbningsdebat i Folketinget.

02. okt 2018 Konferencer

Danmark er fortsat en driver for fjernvarme i de europæiske lande

Fjernvarmen har historisk stået stærkt i Danmark, og derfor er Danmark fortsat en markant driver for fjernvarmeudbredelse i mange af de øvrige europæiske lande

27. sep 2018

Video: A.P. Møller Holding ser stort potentiale i geotermi

Samir Abboud, direktør i A. P. Møller Holdings geotermi-selskab, fortæller om geotermiens potentiale i Danmark.

27. sep 2018

Geoop: Geotermi er nødvendig, hvis vi skal nå klimamål

Geotermisk varme spiller en central rolle i omstillingen af varmesektoren og elektrificeringen af energisystemet, mener Geotermisk Operatørselskab.

27. sep 2018 Energi på toppen

Digitalisering bringer fjernvarmen i centrum af energisystemet

Forsyningssektoren er ved at blive digitaliseret. Ved onsdagens Energi på Toppen satte fjernvarmeselskabernes brancheforening fokus på muligheder og trusler ved digitaliseringen.

24. sep 2018

Opråb: Lad ikke overskudsvarmen gå til spilde

Industri, fjernvarmeselskaber, arbejdsgiverorganisationer, lønmodtagerorganisationer og energiens brancheorganisationer går sammen i fælles opråb for en politisk løsning, der vil sikre udnyttelse af overskudsvarme.

24. sep 2018

A.P. Møller Holding: Samspil med fjernvarmen er vigtig for geotermiens succes

Den store udbredelse af fjernvarme i Danmark er grundlaget for en geotermisk succes, mener Samir Abboud, der er direktør i A. P. Møller Holdings nye geotermiafdeling.

19. sep 2018

Aalborg vil gerne satse på geotermi

Aalborg Forsyning skal omstille Nordjyllandsværket fra kul. Her ønsker man, at geotermi kan blive en del af løsningen.

19. okt 2018

Grænseværdi for radioaktivt stop i bioasken overskredet på to værker

LÆS I DAG: Grænseværdi for radioaktivt stop i bioasken overskredet på to værker. Midtjysk projekt skal skærme for prisstigninger. AffaldVarme sender penge retur. Hyllested: Hug nu bremsen i for Viking Link. Store forskelle på varmeregningen.

18. okt 2018

Varmepumper er en rentabel grøn investering

LÆS I DAG: Varmepumper er en rentabel grøn investering. Vejen Varmeværk skruer op for overskudsvarmen. Motivationstarif er både pisk og gulerod. Fyr og flamme I 50 år. Flis kommer til havnen i Helsingør. Japanere er vilde med nordjysk fjernvarmesystem. 

Hvad mener Dansk Fjernvarme?

Debat og pressemeddelelser

Se mere under "Vi mener"

17. mar 2016

Web-tv: Se Amager Bakke tage form

Det store byggeri af verdens mest effektive affaldsforbrændingsanlæg tager form på Amager. Fra slutningen af 2017 er det muligt at stå på ski ned ad anlægget, skriver magasinet Fjernvarmen i marts-udgaven.

17. okt 2018

Rentefinte kan stoppes med lovændring

LÆS I DAG: Kommentar til unøjagtig artikel i JP. Rentefinte kan stoppes med lovændring. Alle bliver bundet til fjernvarmen. Verdo overtager kundekontakt i Løgstør. Løkken Varmeværk havde et tilfredsstillende år.

16. okt 2018

Nu rammer grundbeløbet værkerne

LÆS I DAG: Nu rammer grundbeløbet værkerne. Politikere vil have forklaring på fjernvarmehul. Minister: Forrentning er et hul i loven. Rentefinte lever i bedste velgående. Viking Link er ikke til gavn for miljøet. Million-overskud i varmeselskab kommer 11.000 forbrugere til gode. Tre aktører ønsker kommunalt ejerskab. Ejstrupholm Varmeværk etablerer varmepumpe. Blåhøjs varmepris helt i bund.

15. okt 2018

Undersøgelse om omorganisering af varmeforsyning på vej

LÆS I DAG: Undersøgelse om omorganisering af varmeforsyning på vejSK Varme holder prisen i ro. Nærvarmeværk giver billig og sikker opvarmning. Overskud holder prisen i ro i Glyngøre. Hamburg sender Vattenfall ud i kulden. Skjern Fjernvarmes vartegn er væk.

Nyhedsbrev

Tilmeld Nyhedsbrev
Afmeld Nyhedsbrev

08. okt 2018 Navnenyt

25 år med samme driftsleder i Sdr. Herred

Karlo Kronborg Andersen fejrer den 1. november 25 års-jubilæum hos Sdr. Herreds Kraftvarmeværker.

03. okt 2018 Navnenyt

HOFOR henter ny kommunikationschef i DR

Anders Kappel får ansvar for HOFOR’s interne og eksterne kommunikation.

02. okt 2018 Navnenyt

Tre nye i FIF Marketings bestyrelse

Anders Andersen, Kim Mathiesen og Line Laugesen Udengaard er nye i FIF Marketings bestyrelse.

28. sep 2018 Navnenyt

Ny direktør for Brøndum-koncernen

Tue Sjøntoft er fra årsskiftet administrerende direktør for Brøndum-koncernen.

27. sep 2018 Navnenyt

Dansker fortsætter i spidsen for europæisk netværk

Dansk Fjernvarmes internationale chef Birger Lauersen er genvalgt som vicepræsident i den europæiske fjernvarmeorganisation Euroheat & Power.